Sverige: Skåne

Larm
Ambulans
Brandkår
Polis


Vädret RöstångaNationaldag

6:e Juni


Sidan skapad
13-03-10

Sidan uppdaterad
13-03-10


 

  
 Kopparhatten  Foto: Patrik Mattsson © 2012
Söderåsensnationalpark
Det är märkligt hur en kopp kaffe och en enkel smörgås kan nå oanade smakhöjder enbart för att man sitter ute i naturen, det är en självuppveckande smakresa i all enkelhet som vi kallar picknink, men vad är det nu som gör mackan så god?

För 200 miljoner år sedan, när området hade en urkass picknick- faktor, utsattes jorden för ett av de hittils fem stora massutdöenden. Trias-jura utdöendet genererades av stora omvälvningar i jordskorpan vars process varade i ungefär 10.000 år just innan Pangea sprack upp i olika delar.

Söderåsen är en urbergshorst med djupa sprickdalar vars födelse är sprungen från denna tid där stora bergsblock pressat upp Söderåsen och sänkt omkringliggande områden.

Särskilt välbesökt i nationalparken är Skäralid, Odensjön i Nackarpsdalen samt utsiktspunkterna Kopparhatten, Hjortsprånget och Lierna utmed Skäralidsdalen.
Välkommen till Skäralid med sin kopparhatt!

Nationalparken är Nordeuropas största sammanhängande naturskyddande område. Ädellövsskog med stora bestånd av bok och ek samt ett rikt fågelliv gör det här till ett populärt turistmål för naturintresserade. Kopparhatten är parkens högsta plats med en storslagen utsikt och namnet lär komma från den tid man bröt koppar nere i ravinen.

Vandrar man till Odensjön som ligger nere i Nackarpsdalen, vars största djup ligger på ca. 19 meter, så får man se de 30 meter höga branterna som omger sjön. Vill man fiska kan man göra detta här men tänk på att fiskekortet köps i ICA-butiken i Röstånga.
Dess namn, odensjön, kommer från asagudens Oden och dennes öga. För dig som orkar, det sägs att någonstans nere i sjöbotten finns gången som leder till Lunds domkyrka (35km).
Historia
4000 f.Kr Bosättningar funna från denna tid
2001 Söderåsen blir nationalpark
2012 "Bila i Europa.se" besöker Kopparhatten


Skärsdammen  Foto: Patrik Mattsson © 2012
Skärsdammen nedanför Kopparhatten inbjuder till förstaklassig picknick för stora & små!


Att köra hit & parkera
Huvudentrén till nationalparken finner man vid Skäralid (ställ GPS på detta) nära Röstånga. Stora skyltar välkomnar besökaren från väg nr. 13 till en stor parkeringsplats. Intill parkeringen finner man ett naturum, toaletter och en restaurang som är vackert belägen vid skärsdammen. De stora gräspartierna framför dammen inbjuder till förstaklassig picknick.

 Picknick Foto: Patrik Mattsson © 2012Mer fakta...
I centrala Skåne finns ett område med ca 150-100 miljoner år gamla nederoderade basaltiska vulkaner. Skåne ligger i gränszonen mellan den Fenno-skandiska skölden i nordöst och den Dansk-polska sänkan i sydväst, och genomdras därför av ett antal nordväst-sydostliga förkastningslinjer. Dessa avspeglar sig topografiskt i de skånska åsarna, vilka är uppstickande urbergs-horstar. Beråsen bildades för 150 milj, år sedan, sprickdalarna kom till vid ett senare tillfälle men har skapat höjdskillnader upp till 90m. Juskushall nära Röstånga.centrala Skåne finns också ett område med små basaltvulkaner, s.k. basaltkupper, med en ålder på 100-150 miljoner år (Jura eller Krita),


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tillbaka