Trafikläget Väghjälp Bilorganisationer Motorvägsavgifter
Driftstopp eller skada på bil kan lösas enkelt genom att kontakta SOS- International på +45 70105050
när du som försäkrad är i utlandet. Du kan också ta kontakt med landets vägpatruller.

Observera att fakta på sidans innehåll kan avvika
ex. tel. nr och avgifter, kontrollera alltid på resp. lands webbsida innan avresa.
Om Bilden: Tagen på italienska A30 i höjd med vulkanen Vesuvio

Tillbaka
Snabblänkar

Belgien
Bulgarien
Bosnien och Hercegovina
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Luxemburg
Makedonien
Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritanien
Sverige
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ukraina
Ungern
Österrike

Lands nr. +32
Gulasidorna


Belgien
Det finns krav på reflexväst. Om man tvingas stanna intill en motorväg och kliver ur utan reflexväst så riskerar man bötes- belopp på 50-1375 euro beroende på vilken grad förseelsen ligger på. Observera att västkravet gäller endast bilföraren.
Dubbdäck är tillåtna under perioden 1 nov. - 31 mar. Vinterdäck är tillåtna under perioden 1 okt - 30 apr. Ett klistermärke (60) sätts på bagageluckan vilket betyder att man får max köra 60 km/h på landsväg och 90 km/h på motorväg.
Förstahjälpen- kit är ett måste för belgare, som turist en rekommendation.
Brandsläckare i bil är ett måste för belgare, som turist en rekommendation.
Du kan läsa mer på Autoroutes i Wallonie- regionen.
Routes.wallonie.be Autoroutes i Flammern- regionen. Wegen.vlaanderen.be (uppgifter fr. 2009) 1. Trafikläget.
  Verkeerscentrum (nl, eng)
  Wegeninfo (nl, eng)
 2. Väghjälp
 3. V.A.B. - erbjuder väghjälp, från mobiltelefon +32 70 344 666
  T-Secours erbjuder 24h väghjälp från mobil +32 7034 4777
  R.A.C.B erbjuder 24h väghjälp från mobil +32 78 34 20 00
 4. Motororganisationer
  VAB (nl, fra, tys, eng)

 5. Böter
  Betalas på plats till polis, kvitto på erlagd summa ska erhållas.
  F o r t k ö r n i n g
  Vid hastighetöverträdelser upp t.o.m. 20 km/h så ligger böterna på 200€. Vid högre hastigheter så varierar bötesbeloppen mellan 275€ - 375€.
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet 0.5 promille.
  Vid blodalkohol mellan 0.5-0.8 promille ligger bötesbeloppen mellan 25€ - 500€. Sedan stiger beloppen raskt upp till 1700€ och fängelse mellan 15 dgr. till 6 månader.
  Uppgifter fr. 2008

  Betaltunnel
  Liefkenshoek- tunneln (5,00€ uppgift fr. 2007)  Topp

Lands nr. +387
Gulasidorna


Bosnien och Hercegovina
Reflexväst rekommenderas.
Dubbdäck är förbjudna. Vinterdäck (MS) ska användas under perioden 15 nov - 15 apr. Snökedja får användas om snödjupet är min 5cm eller om vägskyltar talar om detta.
Förstahjälpen- kit är ett krav.
Brandsläckare är en rekommendation.
Extra glödlampor & grönt kort gäller. Har man som medpassagerare druckit alkohol i sådan mängd att detta är märkbart så får man inte sitta fram till på passagerarsätet under färd. (uppgifter fr. 2009) 1. Trafikläget.
  Bihamk.ba
 2. Väghjälp
 3. BIHAMK - erbjuder väghjälp
  Från mobiltelefon +387 33 1282 (dygnet runt).
  Är du kaskoförsäkrad ring SOS International +45 70 10 50 50 (bogsering, väghjälp, hyrbil och hemtransport m.m.).
 4. Motororganisationer
  Bihamk.ba (bos, eng, kro, ser, slo)
 5. Böter
  Böter betalas på plats till polis, kvitto på erlagd summa ska erhållas.

  Observera att det kan förekomma lokala hastighets- skillnader i tätort.


  Topp

Lands nr. +359
Gulasidorna

Bulgarien
Reflexväst är ett krav och detta gäller också samtliga medpassagerare som måste lämna bilen vid ett stopp intill motorväg.
Dubbdäck är förbjudna. Snökedjor är tillåtna och måste finnas i bilen under perioden 1 Nov - 31 Mar.
Förstahjälpen- kit är ett krav.
Brandsläckare är ett krav.
Vid bebyggelse är det förbjudet att använda tutan mellan kl. 22-06 (09 helgdagar). Som besökare måste man vid gränsövergången betala en skatt som år 2009 låg på 4 euro. Läs mer på Resa i
Bulgarien
Vid olycka, ring (tel. 166 från mobil 048 166) polis så att en rapport kan skrivas.
(uppgifter fr. 2009)
 1. Trafikläget.
 2. Väghjälp
 3. S o f i a
  Dygnetrunt väghjälp inom ca. 30 minuter
  Från mobil +359 980 33 08 (Gäller endast i Sofia).
  Huvudkontoret har 24h öppet och är belagt i Sofia Pozitano 3
  U t a n f ö r S o f i a
  Från mobil +359 146 Emergency Road Service som har 55 UAB centra inom hela landet.
  Är du kaskoförsäkrad ring SOS International +45 70 10 50 50 (bogsering, väghjälp, hyrbil och hemtransport m.m.).
 4. Motororganisationer
  UAB
 5. Motorvägsavgifter (Vignette) Vinetka
  7 dagars kort 5€
  Månadskort 13€
  1 år 34€
  Prisuppgifter från 2011
  Betalbro
  Giurgiu (Rumänien) - Ruse (Bulgarien) 6€
  Calafat (Rumänien) - Vidin (Bulgarien) 17€
  Bechet (Rumänien) - Orjahovo (Bulgarien) 17€
  Prisuppgifter från 2007
 6. Böter
  Böter betalas på plats till polis, kvitto på erlagd summa ska erhållas på plats.


  Topp

Lands nr. +45
Gulasidorna


Danmark

Reflexväst rekommenderas.
Dubbdäck är tillåtna under perioden 1 nov. - 15 apr. Det finns inget krav på vinterdäck (MS) men de är tillåtna under perioden 1 nov - 15 apr.
Förstahjälpen- kit rekommenderas.
Brandsläckare rekommenderas.
Du kan läsa mer på
Vejdirektoratet.dk. Webbportal för proffisionella inom vägsektorn, lagar och regler. Vejsektoren.dk
Böter upp till 625 svenska kronor om man har dekal på bakrutan. Lagen tog sin start 070401 (uppgifter fr. 2009)
 1. Trafikläget.
  Trafikken.dk

 2. Väghjälp
 3. Falcks vägcentral - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 70 10 20 30
 4. Motororganisationer
  FDM (dan)
 5. Böter & Fortkörningsböter
  Böter betalas på plats till polis, kvitto på erlagd summa ska erhållas på plats. Du kan vägra betala på plats men polis tar då ärendet till domstol och beslagtar din bil till dess att dom verkställts.

  Böter för nedslitna däck ligger på 500 dkr/ däck. Köra mot rött kostar 1000 dkr och att överskrida heldragen linje kostar 500 dkr. Merparten av de danska bötesbeloppen ligger på 500 dkr och detta gäller även om du har blandade vinterdäck (dubbat och odubbat). (Uppgifter fr. 2007)

  Vid skyltat 50km/h
  1 - 9 km/h500 dkr
  10 - 14 km/h1.000 dkr
  15 - 19 km/h1.000 dkr
  20 - 24 km/h1.500 dkr
  25 - 29 km/h1.500 dkr
  30 - 34 km/h2.000 dkr
  35 - 39 km/h2.500 dkr
  40 - 44 km/h3.000 dkr
  45 - 49 km/h4.000 dkr
  50 - km/h4.500 dkr

  Vid skyltat 90km/h
  1 - 17 km/h500 dkr
  18 - 26 km/h1.000 dkr
  27 - 35 km/h1.000 dkr
  36 - 44 km/h1.500 dkr
  45 - 53 km/h1.500 dkr
  54 - 62 km/h2.000 dkr
  63 - 71 km/h2.500 dkr
  72 - 80 km/h3.000 dkr
  81 - 89 km/h4.000 dkr
  90 - km/h4.500 dkr


  Nedan gäller för motorväg, höghstighetstillägget gäller endast motorväg skyltat 100 km/h eller högre.

  Vid skyltat 130km/h
  1 - 25 km/h500 dkr
  26 - 38 km/h1.000 dkr
  39 - 51 km/h1.500 dkr
  52 - 64 km/h2.000 dkr
  65 - 77 km/h2.500 dkr
  78 - 90 km/h3.000 dkr
  91 - 103 km/h3.500 dkr
  104 - 116 km/h4.000 dkr
  117 - 129 km/h4.500 dkr
  130 - km/h5.000 dkr

  Höghastighetstillägg.
  10 - 19 km/h500 dkr
  20 - 29 km/h1.000 dkr
  30 - 39 km/h1.500 dkr
  40 - 49 km/h2.000 dkr
  50 - 59 km/h2.500 dkr
  60 - 69 km/h3.000 dkr
  70 - 79 km/h3.500 dkr
  80 - 89 km/h4.000 dkr
  90 - 99 km/h4.500 dkr
  100 - km/h5.000 dkr

  Betalbroar
  Storabältsbron (205 DKK uppgifter från 2007)
  Öresundsbron (300 SEK uppgifter från 2007)  Topp

Lands nr. +372
Gulasidorna


Estland

Reflexväst rekommenderas.
Det finns krav på vinterdäck (min 3mm) under perioden 1 dec - 1 mar, notera att perioden kan utökas ända till okt - apr beroende på väderförhållandena i landet.
Förstahjälpen- kit är ett krav.
Brandsläckare är ett krav.
Det rekommenderas att ha extra glödlampor & säkringar till bilen. Det är förbjudet att köra om en spårvagn som stannat för att släppa av/på passagerare. Läs mer om Estlands trafiklagar och regler
www.mnt.ee (eng). (uppgifter fr. 2009)
 1. Trafikläget.
  Väg väder - balticroads.net (eng, fin, est, let, lit, rys)

 2. Väghjälp
 3. Autoabist - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: Från mobil +372 696 9188 (dygnet runt)
 4. Motororganisationer
  EAK (est)
 5. Böter
  Polisen filmar många gånger fortkörningar och böter skrivs på minsta hastighetsöverträdelse. Denna betalas på plats och kvitto ska erhållas.
  Topp

Lands nr. +358
Gulasidorna


Finland

Det krävs ingen reflexväst men under den mörka delen av året så krävs det att du som fotgängare bär reflex, gäller så fort du lämnar bilen.
Det är krav på vinterdäck (MS) under perioden 1 dec - 28 feb (sista feb). Dubbdäck får användas under perioden 1 nov - första måndagen efter påsk, men dubbsäsongen bestäms i första hand av rådande väder- förhållanden och väglag vid tillfället.
Förstahjälpen- kit rekommenderas.
Brandsläckare rekommenderas starkt.
Det är förbjudet med radarvarnare och att använda signalhornet vid bebyggelse utom i yttersta nödfall. Här finner du allt om Finlands trafiklagar och regler
www.mintc.fi (fin, sve, eng, tys, fra, rys). (uppgifter fr. 2009)


 1. Trafikläget.
  Väglag, vägväder och trafik - Tiehallinto.fi (fin, eng, sve)

 2. Väghjälp
 3. Automobilförbundets vägtjänst erbjuder 24h väghjälp
  på tel nr. 0200 8080
  Centralen hjälper också till med andra problem och samtalet kan kopplas vidare t.ex. till bärgningsfirma, bilverkstad, låssmed, däckfirma, biluthyrning, övernattningsställe, taxi eller försäkringsbolag. Information om väder, vägarbeten, färjor, bensinstationer, butiker och matställen finns också tillgänglig.
 4. Motororganisationer
  Autoliitto
 5. Böter
  Polis får ej inkassera böter på plats som överstiger 115 euro, detta ska betalas på bank inom två veckor. Vid högre summa och allvarligare trafikförseelse tar ett system vid baserat på dagsböter.  Topp

Lands nr. +33
Gulasidorna


Frankrike

Det är krav på reflexväst, gäller så fort du lämnar bilen intill motorväg eller landsväg. Detta gäller även cyklister utanför sammhällen.
Dubbdäck får användas under perioden 11 nov - mar men med reducerad hastighet. Snökedjor får användas där skyltning talar om detta.
Förstahjälpen- kit rekommenderas.
Brandsläckare rekommenderas.
Om en cirkulationsplats är skyltad så är detta en rondell, d.v.s. du måste lämna företräde för fordonen som befinner sig i rondellen. Om skylt saknas så ska det betraktas som en rund korsning med högerregel, d.v.s. fordon i korsningen måste stanna för de som kör in i den, ett bra exempel på en rund korsning är
Triumfbågen i Paris (länk till film). Det rekommenderas att ta med sig extra säkringar till bilen och i frankrike är det dryga böter (1500€) på de som använder radarvarnare, polisen kan i värsta fall beslagta hela bilen.
Läs mer på Enroute.equipement.gouv.fr (uppgifter fr. 2009)


 1. Trafikläget.
  Sytadin (Paris)
  ASF (fra, eng)
  Bison Futé (fra) real time

 2. Väghjälp
 3. Det finns inget heltäckande assistance- service i Frankrike, här får man jaga lokalt. Från nödtelefonerna på Autoroute kan man få hjälp om bilen gått sönder, eller vid olycka och liknande.
  Är du kaskoförsäkrad så rekommenderas SOS International +45 70 10 50 50 (bogsering, väghjälp, hyrbil och hemtransport).
 4. Motororganisationer
  Automobileclub
  Fédération Française du Sport Automobile
  FIA Fédération Internationale de l'Automobile
 5. Motorvägsavgifter
  Autoroutes.fr (fra, eng)
  Prisexempel:
  Paris - Calais (19,20€ uppgift fr. 2007)
  Paris - Caen (12,70€ uppgift fr. 2007)
  Mulhouse - Lyon (25,60€ uppgift fr. 2007)
  Lyon - Montpellier (20,90€ uppgift fr. 2007)
  Montpellier - Le Perthus (13,20€ uppgift fr. 2007)
 6. Fortkörningsböter
  Böter betalas på plats till polis, kvitto på erlagd summa ska erhållas. Har man inga kontanter på sig så i bästa fall hjälper de en att ta sig till en uttagsmaskin, annars får man ta taxi. Notera att om man med sitt EU- bilkörkort kör 40km/h utöver gällande max- hastighet så konfiskerar polisen ditt körkort på plats.

  Vid skyltat 50km/h eller lägre
  1 - 20 km/h135 euro

  Vid skyltat 50km/h eller högre
  1 - 10 km/h68 euro
  11 - 20 km/h135 euro
  21 - 30 km/h135 euro
  31 - 40 km/h135 euro
  41 - 50 km/h135 euro
  51 - km/h1500 euro

  Betalbro
  Viaduc De Millau (5.85€ uppgift fr. 2007)
  Normandiebron vid Le Havre (? € uppgift fr. 2007)

  Betaltunnel
  Mont Blanc - Frankrike - Italien (32.30€ uppgift fr. 2007)
  Frejus - Frankrike - Italien (31.90€ uppgift fr. 2006)  Topp

Lands nr. +49
Gulasidorna


Grekland
Det rekommenderas att bära reflexväst så fort du lämnar bilen intill en motorväg.
Uppgifter om vinterdäck saknas.
Det är krav på förstahjälpen- kit.
Det är krav på Brandsläckare.
Polisen har rätt at skruva av nummerplåtarna på en felparkerad bil, sker mestadels på grekiskregistrerade men det förekommer på utlandsreg. Mer information finner du på
Teo.org.gr. (uppgifter från 2009)


 1. Trafikläget.
 2. Väghjälp
 3. Motororganisationer
 4. Motorvägsavgifter
  Prisexempel: Evzoni vid gränsen till Makedonien till Athen.
  Evzoni - Katerini (2.00€ uppgift fr. 2007)
  Katerini - Larisa (2.00€ uppgift fr. 2007)
  Larisa - Lamia (2.00€ uppgift fr. 2007)
  Lamia - Athen (4.00€ uppgift fr. 2007)
 5. Böter
  Polis får bara bötfälla men ej ta betalt på plats, du har 10 dagar på dig att betala i ett publikt skattekontor.

  E x e m p e l på B e l o p p
  <=5300 € Nummerskylt saknas
  700 € Köra mot rött
  700 € Ej stannat vid stoppskylt
  700 € Korsa dubbellinje (heldragen linje)
  700 € Felparkering vid N-väg (nationell)
  100 € Prata i mobiltelefon (gäller ej om du använder Bluetooth)
  350 € Ej använt säkerhetsbälte (gäller även passagerare).
  80 € Om du som förare använder ditt men ej passagerarna så får du en bot på 80 €, detta för att du inte förmått dina medpassagerare att använda bilbälte. (uppgifter fr. 2007)
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet 0.5 promille, har du haft ditt körkort mindre än två år så gäller 0.2 promille.
  Uppgifter fr. 2009

  Betalbro
  Rion-Antirion (10.90€ uppgift fr. 2007)

  Topp

Lands nr. +353
Gulasidorna


Irland

Det rekommenderas att bära reflexväst så fort du lämnar bilen intill en motorväg.
Uppgifter om vinterdäck saknas.
Förstahjälpen- kit rekommenderas.
Det är inget krav på brandsläckare.
Signalhorn får ej användas mellan kl. 23:30 - 07:00 och radarvarnare är förbjudna. (uppgifter från 2009)


 1. Trafikläget.
  AA roadwatch.ie
 2. Väghjälp
 3. AA erbjuder assistance
  Telefon nr: 0800 887 766
  Om man ringer från en mobiltelefon 08457 887 766
 4. Motororganisationer
  AA roadwatch
 5. Motorvägsavgifter
  NRA (eng)

 6. Böter
  Böter för felparkering eller fortkörning betalas på plats till polis, du ska erhålla ett kvitto.
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet 0.5 promille (sedan år 2008)

  Uppgifter fr. 2008

  Prisexempel
  •M3 - Clonee & Dunshaughlin (1.40€ uppgifter 2014)
  •M3 - Navan & Kells (1.40€ uppgifter 2014)
  •M4 - Kilcock & Kinnegad (2.90€ uppgifter 2014)
  •M6 - Ballinasloe West & Loughrea (1.90€ uppg. 2014)
  •M7 & M8 Junction - Portlaoise West & Borris-in-Ossory (M7) eller Rathdowney (M8) (1.90€ uppgifter 2014)
  •M8 - Fermoy Sounth & Watergrasshill (Fermoy Bypass) (1.90€ uppgifter 2014)  Betalbro
  Westlink bron (1.90€ uppgifter från 2007)
  East-Link Bridge (Dublin) (1.55€ uppgifter från 2007)
  West-Link Bridge (Dublin) (1.90€ uppgifter från 2007)
  M1 - Boyne - mellan Gormanston och Monasterboice (1.90€ uppgifter från 2014)
  M50 - Liffey mellan Blanchardstown och Lucan, (3.10€ uppgifter från 2014)

  Betaltunnel

  Dublin Port- tunneln
  Nordlig riktning
  Mån - Fre kl. 06:00 - 16:00 6€
  Mån - Fre kl. 16:00 - 19:00 12€
  Mån - Fre kl. 19:00 - 22:00 6€
  Mån - Sön kl. 22:00 - 06:00 3€
  Lör - Sön och helgdagar 3€

  Sydlig riktning
  Mån - Fre kl. 06:00 - 10:00 12€
  Mån - Fre kl. 10:00 - 22:00 6€
  Mån - Fre kl. 22:00 - 06:00 3€
  Lör - Sön och helgdagar 3€
  Prisuppgifter från 2007  Topp

Lands nr. +39
Gulasidorna


Italien

Det är krav på reflexväst, gäller samtliga personer som lämnar fordonet intill en motorväg.
Vinterdäck (MS) eller snökedjor gäller i regionen
Val d'Aosta mellan 15:e okt till den 15:e apr.
Förstahjälpen- kit rekommenderas.
Brandsläckare rekommenderas.
Signalhorn får bara användas i nödfall i byar och städer. Böterna på radarvarnare är skyhöga och pendlar mellan 708€ - 2834€ och man beslagtar utrustningen. (uppgifter från 2009)

Italien drabbas frekvent utav strejker vilket i sin tur slår ut delar av infrastrukturen, planerade strejker läggs ut på
Infrastrutture.gov.it OBS! med kort varsel.


 1. Trafikläget.
  Autostrade (endast motorvägar)
  Infoviabilita.it

 2. Väghjälp
 3. ACI ger 24h vägassistance på tel nr. +39 803 116
  Larmoperatör för hela landet: +39 116
  Operatören tar kontakt med närmaste verkstad.
 4. Motororganisationer
  ACI (ita)
 5. Motororvägsavgifter
  Autostrade (ita)
  P r i s e x e m p e l
  En sträckörning från Neapel (A1) - Bologna (A1) - Verona (A22) och upp till brennerpasset kostar 52€ (uppg. fr. 2007)
  Brenner - Bolzano (4,80€ uppgift fr. 2007)
  Bolzano - Trento (3,10€ uppgift fr. 2007)
  Trento - Verona (5,20€ uppgift fr. 2007)
  Verona - Brescia (2,70€ uppgift fr. 2007)
  Brescia - Tortona (7,40€ uppgift fr. 2007)
  Tortona - Genova (3,70€ uppgift fr. 2007)
  G r a t i s S t r ä c k o r:
  Salerno - Potenza
  Salerno - Reggio di Calibria
  Brindisi - Lecce
  Sicilien finns det en del kostnadsfria sträckor, den längsta är inlandsmotorvägen som löper mellan Catania - Enna - Buonfornello (nära Cefalù).
 6. Böter
  Polis har rätt att bötfälla och ta betalt på plats, men max 25% av det totala bötesbeloppet.
  F o r t k ö r n i n g
  Vid hastighetöverträdelser upp t.o.m. 10 km/h så ligger böterna mellan 32.80€ till 131.20€. Vid hastighetöverträdelser mellan 10 - 40 km/h så varierar bötesbeloppen mellan 328€ till 1311.99€.
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet 0.5 promille.
  Vid blodalkohol över 0.5promille ligger bötesbeloppen mellan 328€ till 1311.99€, lite beroende av omständigheterna.
  Uppgifter fr. 2008  Topp

Lands nr. +385
Gulasidorna


Kroatien

Reflexväst är ett krav och detta gäller också samtliga medpassagerare som måste lämna bilen vid ett stopp intill motorväg. Har man hyrt en bil i landet så åligger det inte uthyraren att förse fordonet med reflexvästar.
Dubbdäck är förbjudna. Man bör ha vinterdäck (MS) under perioden nov - apr. Snökedjor är tillåtna och är ett måste om man besöker Gorski Kotar & Lika- regionerna under vinterhalvåret.
Förstahjälpen- kit är ett krav.
Brandsläckare är ett krav.
Extra glödlampor gäller. Vid olycka så ska polis (tel 92) tillkallas. Placera ut en varningstriangel och se till att ytterligare olyckor förhindras. All information om t ex kroatiska försäkringsbolag, verkstäder mm erhåller ni från polisen. Vid de fall då betydande skador uppkommer på fordonet fås ett intyg från den kroatiska polisen, detta ska uppvisas när man lämnar landet. 1. Telefon nr.
  Ambulans - 94
  Brandkår - 93
  Polis - 92
 2. Trafikläget.
  Trafikinformation -
  HAK (eng, tys, ita, hr)
 3. Väghjälp
  HAK - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 987
 4. Motororganisationer
  HAK (eng, tys, ita, hr)
 5. Motorvägsavgifter (vägtullar)
  HAK (eng, tys, ita, hr)

  Prisexempel:
  Zagreb - Macelj (35 HRK uppg. fr. 2009)
  Zagreb - Split - Dubrovnik (171 HRK uppg. fr. 2009)
  Zagreb - Lipovac intill Slov. (105 HRK uppg. fr. 2009)
 6. Böter
  Man har åtta dagar på sig att betala in böter på ett post/ bank- kontor (öppet m-f kl. 7-16/19 lör kl. till kl. 13). Polis kan beslagta ditt pass till dess att bötesbeloppet är betalt.


 7. Betalbro
  Krk (30 HRK uppgift från 2009)

  Betaltunnel
  Ucka- tunneln (28 HRK uppgift från 2007)  Topp

Lands nr. +371
Gulasidorna


Lettland
Det rekommenderas att bära reflexväst så fort du lämnar bilen intill en motorväg.
Det är krav på vinterdäck under perioden 1 dec - 1 mars, dubbdäck får användas mellan 1:a okt - 30 apr.
Det är krav på ett förstahjälpen- kit.
Det är krav på brandsläckare.
Man rekommenderar turister att ta med sig extra glödlampor och säkringar. (uppgifter från 2009)


 1. Trafikläget.
  Trafikinformation -
  Lad.lv (eng, let)
  Väg väder - Balticroads.net (eng, fin, est, let, lit, rys)

 2. Väghjälp
 3. LAMB - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: +371 800 00 00
 4. Motororganisationer
  LAMB (let, eng, rus)

 5. Böter
  Polis får enbart dela ut böter men inte ta betalt på plats.
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet 0.5 promille.
  Vid de två första körkortsåren gäller 0.2promille.

  Topp

Lands nr. +371
Gulasidorna


Luxemburg
Reflexväst är ett måste så fort du eller dina passagerare lämnar bilen intill en motorväg eller landsväg.
Dubbdäck får användas under perioden 1:a dec - 31 mar.
Förstahjälpen- kit rekommenderas.
Brandsläckare rekommenderas.
Signalhorn får bara användas i nödfall. (uppgifter från 2009) 1. Trafikläget.
  Trafikinformation -
  CITA
 2. Väghjälp
 3. ACL - erbjuder väghjälp
  Från mobil +352 450 045 218
 4. Motororganisationer
  ACL
 5. Böter
  Polis får ta betalt på plats.
  Fortkörningsböter varierar mellan 49€ till 145€
  Uppgifter fr. 2008
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet är 0.5 promille.  Topp

Lands nr. +389
Gulasidorna
Bilverkstäder


Makedonien
Reflexväst är ett måste så fort du lämnar bilen intill en motorväg eller landsväg.
Bilen måste vara vinterutrustad under perioden 15 nov - 15 mar, i detta ingår det även snökedjor som ska kunnas ta fram vid behov. Dubbdäck är förbjudna.
Det är krav på förstahjälpen- kit.
Brandsläckare rekommenderas.

Reflexväst är ett måste så fort du lämnar bilen intill en motorväg eller landsväg.
Bilen måste vara vinterutrustad under perioden 15 nov - 15 mar, i detta ingår det även snökedjor som ska kunnas ta fram vid behov. Dubbdäck är förbjudna.
Det är krav på förstahjälpen- kit.
Brandsläckare rekommenderas.
Har man några synbara skador på bilen så ska detta uppvisas för tullpersonal som utfärdar ett dokument på plats. Råkar man ut för en olycka i landet där bilen tar skada så ska man erhålla ett sådant dokument av polis som sedan kan visas upp vid utresa. (uppgifter från 2009)


 1. Trafikläget.

 2. Väghjälp
  Väg assistance ges på telefon nr. +389 196
 3. Motororganisationer
 4. Motorvägsavgifter (vägtullar)
  Kumanovo - Gradsko (350 Denar uppgifter från 2007).
 5. Böter
  Polis får ta betalt på plats.
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet är 0.5 promille.
  Har man som medpassagerare druckit alkohol i sådan mängd att detta är märkbart så får man inte sitta fram till på passagerarsätet under färd.

  Topp

Lands nr. +382
Gulasidorna


Montenegro

Reflexväst är ett måste så fort du lämnar bilen intill en motorväg eller landsväg.
Det finns inget krav på vinterdäck, dubbdäck är förbjudna men att ha snökedjor i bagaget under vinterhalvåret rekommeneras.
Det är krav på förstahjälpen- kit.
Brandsläckare rekommenderas.
Har man några synbara skador på bilen så ska detta deklareras för tullpersonal som utfärdar ett dokument på plats. Råkar man ut för en olycka i landet där bilen tar skada så ska man erhålla ett sådant dokument av polis som sedan kan visas upp vid utresa. Skolbussar som släpper av/ på skolbarn får under inga omständigheter omköras. (uppgifter från 2009)
 1. Trafikläget.
 2. Amscg.org
 3. Väghjälp
 4. Motororganisationer
 5. Betaltunnel
  Sträcka: Podgorica - Bar
  Sozina- tunneln (2,50€ uppgift från 2007)
 6. Böter
  Polis får enbart dela ut böter men inte ta betalt på plats. Storleken på böterna varierar i kombination på hur många som ex. varit inblandade i olyckan, hur många som skadats o.s.v.
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet är 0.5 promille.
  Polis kan ge böter vid lägre promillehalt om man som förare inte har kontroll på alla kroppsdelar vid ett litet test som görs på plats.

  Topp

Lands nr. +31
Gulasidorna


Nederländerna
 1. Trafikläget.
  Trafficnet (hol)
  VID (hol)

 2. Väghjälp
 3. ANWB - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 0800 0888
 4. Motororganisationer
  ANWB (hol)
  Betaltunnel
  Westerschelde- tunneln (4,50€ uppgift fr. 2007)
  Sluiskil- tunneln (Blivande tunnel, endast på planeringsstadiet)
  Topp

Lands nr. +47
Gulasidorna


Norge
Det finns inget krav på snökedjor till bilen eller att dessa måste kunna visas upp vid gränsövergången till Norge. Det är upp till dig som förare att se till att bilen har säkert väggrepp. Du finner bra vägfakta på statens vegvesen
Vegvesen.no
Norska bötesbelopp uppgifter från 2005. 1. Trafikläget.
  -

 2. Väghjälp
 3. NAF - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 810 00 505
 4. Motororganisationer
  NAF (nor)
 5. Motorvägsavgifter (bompengar)
  Vegvesen.no (nor)
  Motorvägar och en del andra vägar som fjällvägar.
  Klicka på Trafikant och sedan på Bompengar
 6. Böter & Fortkörningsböter
  Att köra mot rött i Norge kostar 5.200 nok och att köra över heldragen linje kostar 4.200 nok. (uppgifter fr. 2007)

  Vid skyltat 60km/h eller lägre
  1 - 5 km/h600 nok
  6 - 10 km/h1.600 nok
  11 - 15 km/h2.900 nok
  16 - 20 km/h4.200 nok
  21 - 25 km/h6.500 nok
  Vid skyltat 70km/h eller högre
  1 - 5 km/h600 nok
  6 - 10 km/h1.600 nok
  11 - 15 km/h2.600 nok
  16 - 20 km/h3.600 nok
  21 - 25 km/h4.900 nok
  26 - 30 km/h6.500 nok
  31 - 35 km/h7.800 nok


  Prisexempel: Betaltullar finner du intill städerna...
  Bergen (15.00 NOK uppgifter från 2007)
  Kristiansand (10.00 NOK uppgifter från 2007)
  Namsos (15.00 NOK uppgifter från 2007)
  Oslo (20.00 NOK uppgifter från 2007)
  Trondheim (25.00 NOK uppgifter från 2007)
  Tonsberg (15.00 NOK uppgifter från 2007)
  ToppPolen
Väginformation finner du på
gddkia.gov.pl
Trafiklagar och regler finner du här krbrd.gov.pl 1. Trafikläget.
  -

 2. Väghjälp
 3. PZM - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 9637
 4. Motororganisationer
  PZM (pol, eng)
 5. Motorvägsavgifter (vägtullar)
  Motorväg A2 (pol, eng) Klicka på tolls, tollrates
  Motorväg A4 (pol, eng) Klicka på tolls

  Betaltunnel
  Katowice - Myslowice tunnel (? uppgift fr. 2007)  ToppPortugal
 1. Trafikläget.
  -

 2. Väghjälp
 3. ACP - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 707 509 510
 4. Motororganisationer
  ACP (por)
 5. Motorvägsavgifter
  BRISA (por, eng)
  Via Verde (por, eng)

  Prisexempel: Porto - Lissabon
  Porto - Albergaria (3,00€ uppgift fr. 2007)
  Albergaria - Mealhada (2,50€ uppgift fr. 2007)
  Mealhada - Condeixa (1,40€ uppgift fr. 2007)
  Condeixa - Torres Nova (6,40€ uppgift fr. 2007)
  Torres Nova - Aveiras de Cima (3,35€ uppgift fr. 2007)
  Aveiras de Cima - Vila Franca (4,80€ uppgift fr. 2007)
  Vila Franca - Lissabon (1,15€ uppgift fr. 2007)

  Betalbro
  Vasco da Gama - Lissabon (5,05€ uppgift fr. 2007)
  25 de Abril Bridge - Lissabon (? uppgift fr. 2007)  ToppSchweiz
Massor med väg- information i Schweiz finner du här.
Swissroads.ch, Asa.ch och Bfs.admin.ch


 1. Trafikläget.

  swissinfo.org Även vilka pass som är öppna/ stängda

 2. Väghjälp
 3. TCS - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 0844 888 111
 4. Motororganisationer
  TCS (tys, fra, ita)
 5. Motorvägsavgifter (vignette)
  Kan köpas vid ex. Basel- gränsövergången 40 CHF (uppg. fr. år 2005) eller på bensinmackarna i Tyskland som är något dyrare.
  Österrikiska gränsen kostade årsmärket
  26,50 € (uppg. fr. år 2007)
  Giltighetstid: 1år (året ut fr. inköp).
  Arboe.or.at Priser för tunnlar/ pass.
  Klicka på reise, välj sedan reisevorbereitungen.
  Betal- tunnlar
  Utöver Vignetten så får du betala om du åker igenom:
  St. Bernhard tunneln (18,70€ fr. Schweiz uppg. fr. 2007)
  Munt La Schera-tunneln (15€ uppgift fr. 2007)
  Tunnlar som endast trafikeras utav biltåg är...
  Sträcka: Thusis - Samedan
  Albula tunneln (90€ + 15€/ pers. uppgift fr. 2007)
  Sträcka: Oberwald - Realp
  Furka tunneln (25-30 CHF/bil uppgift fr. 2007)
  Sträcka: Kandersteg—Goppenstein
  Lötschberg tunneln (13-16€/ bil uppgift fr. 2007)
  Sträcka: Kandersteg—Iselle (Italien)
  Lötschberg tunneln (57.50€/ bil uppgift fr. 2007)
 6. Böter
  20 - 40 schweiziska franc, 1 - 5 km/h över tillåtet.
  60 - 120 schweiziska franc, 6 - 10 km/h över tillåtet.
  120 - 250 schweiziska franc, 11 - 15 km/h över tillåtet.
  180 - 240 schweiziska franc, 16 - 20 km/h över tillåtet.
  260 schweiziska franc, 21 - 25 km/h över tillåtet.
  Uppgifter från 2008  ToppSerbien
 1. Trafikläget.
  AMS (jug, eng)

 2. Väghjälp
 3. AMS - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 987
 4. Motororganisationer
  AMS (ser, eng)
 5. Motorvägsavgifter (vägtullar)
  Putevi-srbije.rs finner man avgifterna.

  Subotica - Novi Sad (630 CSD uppgift fr. 2007)
  Novi Sad - Beograd (630 CSD uppgift fr. 2007)
  Beograd - Nis (1520 CSD uppgift fr. 2007)
  Beograd - Sid (720 CSD uppgift fr. 2007)
  Nis - Leskovac (390 CSD uppgift fr. 2007)

  CSD= Serbiska dinarer  ToppSlovakien
 1. Trafikläget.
  -

 2. Väghjälp
 3. ASA - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 18 120 eller 18 112
 4. Motororganisationer
  ASA (slo, eng)
 5. Motorvägsavgifter (vignette)
  Dekalen kan köpas vid gränsövergången eller på bensinmackar.
  Giltighetstid: 1 vecka (ca. 30 SEK), 1mån eller 1år
  Läs mer på Ndsas  ToppSlovenien
 1. Trafikläget.
  Dars
  Promet

 2. Väghjälp
 3. AMZS - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: +386 (1) 5305353
 4. Motororganisationer
  AMZS (slo, eng)
 5. Böter
  F o r t k ö r n i n g
  I samhällen:
  - 10 km/h - 80 €
  11 - 20 km/h - 250 €
  21 to 30 km/h - 500 €
  Över 30 km/h - min 1000 € & körkortet indraget
  Utanför samhällen:
  - 20 km/h - 60 €
  21 to 30 km/h - 120 €
  31 to 40 km/h - 240 €
  Över 40 km/h - min. 380 € & körkortet indraget
  Hastighetsöverträdelse på motorvägar:
  - 20 km/h - 50 €
  21 to 30 km/h - 100 €
  31 to 40 km/h - 150 €
  41 to 50 km/h - 200 €
  Över 50 km/h - min 300 €
  Uppgifter fr. 2008
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet 0.5 promille, MEN, om du visar tecken på att du ej kan köra säkert så ligger böterna på 180€
  0.051 - 0.08 promille - 450 €
  0.08 - 0.11 promille - 570 €
  Över 0.11 promille - 950 € och ev. indraget körkort
  Ö v r i g a
  Om du orsakat en olycka - 200-950 €
  Om du smiter från olycksplatsen - 500 €
  Parkeringsböter - 40 €
  Lämnar ej företräde - 300 €
  Ej använt bilbälte - 120 €
  Ej stannat vid rött ljus - 250 €
  Ej stannat vid orange ljus - 120 €
  Prata i mobiltel. under körning - 120 €
  Ej använt halvljus under dagtid - 40 €
  Uppgifter fr. 2008
 6. Motorvägsavgifter (vignette)
  Fr.o.m. 1 juli 2008 inför Slovenien vignette- systemet för motorvägar och expressvägar.
  Årsvignette för personbilar (max 3,500 kg) 55€
  Giltig från 1 December från föregående år till 31 Januari nästkommande år.
  Halvårs vignette (max 3,500 kg) 35€

  År 2008 säljs bara halvårsvignetten som man kan köpa på bensinmackarna i landet, läs mer.
  Böter för avsaknad av vignette kommer att ligga på min. 300€

  ToppSpanien
 1. Trafikläget.
  dgt.es

 2. Väghjälp
 3. R.A.C.E. - erbjuder väghjälp
  Från mobil +34 91 593 3333
 4. Motororganisationer
  RACE
  Federación Española de Automovilismo
  Real Automovil Club de Cataluña (RACC)
 5. Motorvägsavgifter
  ASETA (spa, eng)
  Klicka på kartan för vilken motorväg,
  välj sedan Toll Rates
  Avgiftsbelagda: Autopistas (A och AP-vägar).
  Avgiftsfria: Autovias.
  P r i s e x e m p e l
  La Junquera - Barcelona (11,60€ uppgift fr. 2007)
  Barcelona - Taragona (7,00€ uppgift fr. 2007)
  Taragona - Valencia (13,75€ uppgift fr. 2007)
  Valencia - Alicante (9,90€ uppgift fr. 2007)
  Alicante - Cartagena (2,95€ uppgift fr. 2007)
 6. Böter
  F o r t k ö r n i n g
  Vid hastighetöverträdelser ligger bötesbeloppen
  mellan 92€ till 301€.
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet 0.5 promille.
  och 0.3 promille om du haft ditt körkort mindre än två år. Vid promillehalter som överstiger 0.5 (0.3), ligger bötesbeloppen mellan 302€ till 602€.
  Uppgifter fr. 2008


  110km/h gäller fro.m. 7 mars år 2011


  ToppStorbritanien
På AA's hemsida finner du många bra tips om hur du bör agera vid motorstopp, speciellt om det sker på motorvägen.
Lagar och regler som gäller för bilister, motorcyklister, cyklister och gående i Storbritanien
Highwaycode.gov.uk


 1. Trafikläget.
  RAC
  Highways Agency
  Traffic-wales
  Traffic Scotland
  Du kan även få senaste trafik- information från motorvägarna samt de större"A" vägarna på tel nr. 08700 660 115

 2. Väghjälp Emergency Breakdown Number
 3. RAC - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 0800 82 82 82

  AA - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 08457 887766 (från din mobil)
  Telefon nr: 0800 887766 (fr. fasta nätet)
 4. Motororganisationer
  RAC (eng)
 5. Motorvägsavgifter
  Motorväg M6 (eng) (4£ uppgifter från 2007)


  Trängselavgifter London mellan kl 7:00 - 18:30
  Du måste betala i förväg, antingen på cclondon.com genom ditt kreditkort, posten eller via SMS (läs på webbsidan).
  1 dag (8£ uppgifter från 2007)
  5 dag (40£ uppgifter från 2007)
  20 dag (136£ uppgifter från 2007)

  Betalbro
  Queen Elizabeth II - M25 motorväg (£1.00 uppgift fr. 2007)
  Severn - M48 motorväg (£5.10 uppgift fr. 2007)
  Second Severn Cross. - M4 motorväg (£4.90 uppgift fr. 2007)
  Humber Bridge - A15 väg (£2.70 uppgift fr. 2007)
  Tamar Bridge - A38 väg (£1.00 uppgift fr. 2007)
  Cleddau Bridge - A477 väg (£0.75 uppgift fr. 2007)
  Forth Bridge - A90 väg (£1.00 uppgift fr. 2007)
  Tay Bridge - A914 väg (£0.80 uppgift fr. 2007)
  Erskine Bridge - A898 väg (GRATIS uppgift fr. 2006) läs källa.

  Betaltunnel
  Tyne tunnel - Newcastle (£1.10 uppgift fr. 2007)
  Dartford Tunnel - London Themsen (£1.00 uppgift fr. 2007)
  Mersey Tunnel - Liverpool (£1.30 uppgift fr. 2007)
  ToppSverige
Svenska
bötesbelopp 1. Trafikläget.
  Vägverket
  Trafiken.nu
  aktuellt trafikläge, störningar, kameror över trafiken och tidtabeller för kollektivtrafiken.

 2. Väghjälp
 3. FALCK
 4. Motororganisation
  Motormännens Riksförbund (sve, eng)
 5. Böter & Fortkörningsböter
  Ej använt bilbälte förare 1.500 kr. Inte sett till att minderåring använder bilbälte eller motsvarande (till exempel bilbarnstol/kudde) 2.500 kr.
  Att köra mot rött 3.000 kr. (uppgifter fr. 2007)

  Vid skyltat 50km/h eller lägre
  1 - 10 km/h2.000 kr
  11 - 15 km/h2.400 kr
  16 - 20 km/h2.800 kr
  21 - 25 km/h3.200 kr
  26 - 30 km/h3.600 kr
  31 - 35 km/h4.000 kr
  36 - 40 km/h4.000 kr

  Vid skyltat 60km/h eller högre
  1 - 10 km/h1.500 kr
  11 - 15 km/h2.000 kr
  16 - 20 km/h2.400 kr
  21 - 25 km/h2.800 kr
  26 - 30 km/h3.200 kr
  31 - 35 km/h3.600 kr
  36 - 40 km/h4.000 kr
  41 - 50 km/h4.000 kr  Trängselavgift Stockholm
  06:30 - 06:59 10 SEK
  07:00 - 07:29 15 SEK
  07:30 - 08:29 20 SEK
  08:30 - 08:59 15 SEK
  09:00 - 15:29 10 SEK
  16:00 - 17:29 20 SEK
  17.30 - 17:59 15 SEK
  18:00 - 18:29 10 SEK
  Uppgifter från 2007.

  Betalbro
  Öresundsbron (300 SEK uppgift fr. 2007)
  Svinesundsbron (20 NOK uppgift fr. 2007)  ToppTjeckien
Det rekommenderas att bära reflexväst så fort du lämnar bilen intill en motorväg.
Dubbdäck är förbjudna. Vinterdäck (MS) rekommenderas starkt men inget krav. Snökedjor får användas enbart om man vet med sig att vägen ej tar skada.
Det är krav på förstahjälpen- kit.
Brandsläckare rekommenderas.
Det är krav på att ha med sig extra glödlampor till bilen.
(uppgifter från 2009) 1. Trafikläget.
  rsd.cz (tje, eng).

 2. Väghjälp
 3. UMAK - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 1230
 4. Motororganisationer
  UAMK (tys, eng, tje)
 5. Motorvägsavgifter (vignette)
  Vignetten kan köpas på bensinmackar eller vid gränsövergången.
  Giltighetstid: 1 dag, 15 dgr (ca. 60SEK), 2mån eller 1år
  Ceskedalnice (tys, eng, tje) Klicka på motorway fees
 6. Böter
  Böter betalas på plats men maximalt 3000CZK, kvitto på erlagd summa ska erhållas. Polis kan beslagta ditt körkort om du orsakat en kraftig trafikförseelse.
  ToppTurkiet
Reflexvästen är mer för din egen skull.
Dubbdäck är förbjudna. Det rekommenderas att använda vinterdäck i snörika områden och att man har snökedjor i bilen som kan tas fram vid behov.
Det är krav på förstahjälpen- kit.
Det är krav på Brandsläckare.
Att använda signalhorn mellan kl. 22:00 till soluppgången är förbjudet, mer en pappersregel men med svenska registreringsskyltar ett måste.


 1. Trafikläget.

  Länk borttagen 2013-04-08 p.g.a. intrångsförsök från webbsidan.

 2. Väghjälp
 3. -
 4. Motororganisationer
  Avgiftsbelagda vägar
  Edirne - Istanbul (6 YTL uppgifter från 2007)
  Bolu - Ankara (2,50 YTL uppgifter från 2007)
  Cesme - Izmir (2 YTL uppgifter från 2007)
  Icel - Gaziantep (6,50 YTL uppgifter från 2007)

  Notera att de kontantlösa vägtullarna växer lavinartat i Turkiet, Läs mer
  Avgiftsbelagda broar
  Sultan Mehmet bron (25 YTL uppgifter från 2008)

  ToppTyskland
Det rekommenderas att bära reflexväst så fort du lämnar bilen intill en motorväg.
Dubbdäck är förbjudna, gäller även däck där man dragit ut dubbarna. Vinterdäck måste bära märket MS (Mod & Snow). Det finns inget krav på vinterdäck under en speciell period men om vinterväglag råder och man blir påkommen med sommardäck så får man böta 20€ el. 40€ om man stör trafiken.
Det är krav på förstahjälpen- kit.
Brandsläckare rekommenderas.
Om en skolbuss signalerar att den ska stanna för att släppa av/ på barn så får man enbart köra om bussen i en hastighet som tyskarna kallar för Schrittempo, d.v.s. hastighetsmätaren får ej registrera/ röra på sig. För mötande bilister gäller också Schrittempo när bussen har stannat med blinkers påslagen. Lagen har införts med tanke på att allt fler, framför allt barn, korsar gatan. Tänk på att vid Schrittempo så har föraren skyldighet att stanna fordonet om en fotgängare korsar gatan.
 1. Trafikläget.
  web.de
  Autobahn-online.de (tys, eng)

 2. Väghjälp
 3. ADAC - Autobahn och Bundesstrassen
  (större vägar) begär "Strassenwachthilfe"
  (vid motorstopp) Telefon nr: (01802) 22 22 22
  eller använd nödtelefonerna (vid Autobahn).
  Mindre vägar - begär ”Pannenhilfe”
  Telefon nr: (01802) 22 22 22
 4. Motororganisationer
  ADAC (tys, lite eng)
 5. Böter
  I Tyskland kan man få böter om man fått bensinstopp på motorväg, använder svärord eller nedsättande tecken till polis.
  F o r t k ö r n i n g
  Böterna ligger mellan 10€ till 400€ och fängelse beroende på omständigheterna.
  A l k o h o l
  Max tillåtna alkohålmängd i blodet 0.5 promille.
  Vid blodalkohol mellan 0.5-0.8 promille ligger bötesbeloppet på 250€ och vid 1.1 promille fängelse.
  Uppgifter fr. 2008

  Tyskland har i dagsläget bara vägavgifter för lastbilar.
  (uppgifter från 2008)

  Betaltunnel
  Herrentunnel - Lübeck (1.10€ uppgift fr. 2007)
  Warnovtunnel - Rostock (2.80€ uppgift fr. 2006)  ToppUkraina
 1. Trafikläget.
  -

 2. Väghjälp
 3. 112 UA - erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 255 16 16
 4. Motororganisationer
  112ua.com
  ToppUngern
Det rekommenderas att bära reflexväst så fort du lämnar bilen intill en motorväg.
Dubbdäck är förbjudna. Snökedjor får användas på särskilda vägar och om vädret kräver detta.
Det är krav på förstahjälpen- kit.
Brandsläckare rekommenderas starkt.
Om man med sitt fordon vållar en ungersk medborgare skada måste detta anmälas utöver polis även till
association of hungarian insurance companies (även på eng). För landets invånare är det krav på extra säkringar i bilen, som turist en rekommendation.
 1. Trafikläget.
  Vad händer på motorvägarna samt annan info. på Motorway.hu
  Budapest väginformation, arbeten som pågår.
  Läs mer på Budapestsun.com

 2. Väghjälp
 3. Assist Rent - Autoclub (ung, eng, tys, fra, rys) - Erbjuder väghjälp
  Telefon nr: 188
 4. Motororganisationer
  Autoclub (ung)
 5. Motorvägsavgifter (E-vignette)
  Betala med mobiltelefon
  Betala E-vignetten från din mobiltelefon nu, gå in på Izishop.hu/ där du själv bestämmer vilket startdatum vignetten ska börja gälla från. Det finns 4 dgr, 10 dgr och 1 mån.

  Giltighetstid: 4dgr, 10dgr (ca. 90 SEK), 1mån eller 1år
  Läs mer på Motorway.hu

  ToppÖsterrike
Det är krav på reflexväst, gäller så fort du lämnar bilen intill motorväg eller landsväg.
Vinterdäck rekommenderas. Dubbdäck får användas under perioden 1 okt - 31 maj men med reducerad hastighet, Motorväg 100 km/h och Landsväg 80 km/h. Snökedjor kan användas när underlaget kräver det eller om skyltning tillåter detta.
Förstahjälpen- kit rekommenderas.
Brandsläckare rekommenderas.
Att använda signalhorn är förbjudet i Wien och i närheten av landets sjukhus. Det är förbjudet att köra om en skolbuss som stannat med blinkers påslagen för att släppa av/ på skolbarn. Radarvarnare är förbjudna. Läs mer på transportministeriet i Österrike.
Bmvit.gv.at (uppgifter fr. 2009)
 1. Trafikläget.
  ÖAMTC
  ARBÖ

 2. Väghjälp
 3. ÖAMTC och ARBÖ's 24-timmars-service vid motorstopp (Pannendienst) kan utnyttjas av oss bilister mot en avgift.

  ÖAMTC-Pannenhilfe (vid motorstopp)
  Telefon nr: 120
  ARBÖ Pannendienst (vid motorstopp)
  Telefon nr: 123
 4. Motororganisationer
  ÖAMTC
  ARBÖ
 5. Motorvägsavgifter (vignette + betalvägar)
  Asfinag Klicka på Maut, bemautung bis 3,5, PKW sondermaut, tarife
  Go maut.at Motorvägs- kalkulator.

  Vingette
  Giltighetstid: 10dgr= 7,60€ (fr. 2008), 2mån= 21,80€ (fr. 2008) eller 1år= 72,60€ (fr. 2008)

  Obs
  Har du redan en vignett (årskort, tvåmånaders eller 10-dagarskort) behöver du inte köpa någon tilläggsvignette.

  Böter
  Polis får max inkassera bötesbelopp på 36€, kvitto ska då erhållas. Vid högre belopp betalas först en deposition till polis, resterande betalas på bank/ post inom två veckor. Ditt pass kan beslagtas under perioden. Om vingetten saknas på bilen är ett vanligt bötesbelopp 120€, men man kan få böta mellan 400 och 4.000 euro beroende på omständigheterna.

  Betalvägar
  Utöver Vignetten så finns betalvägar:
  Arlberg-Strassentunnel
  A 13 Brenner-Autobahn (8€ uppgift fr. 2009)
  Dachsteinstrasse
  Felbertauernstrasse (11€ uppgift fr. 2017)
  Gerlos Alpenstrasse (9,00€ uppgift fr. 2017)
  Grossglockner-Hochalpen-Strasse (35,50€ uppgift fr. 2017)
  Maltatal-Hochalmstrasse
  Nockalmstraße (18€ uppgift fr. 2017)
  A9 Pyhrn-Autobahn - Gleinalmtunneln (8,50€ uppgift fr. 2017)
  A9 Pyhrn-Autobahn - Bosrucktunneln (5€ uppgift fr. 2017)
  Silvretta Hochalpenstrasse (15€ uppgift fr. 2017)
  Timmelsjoch-Hochalpenstrasse (14€ uppgift fr. 2017)
  Villacher Alpenstrasse – Dobratsch (17€ uppgift fr. 2017)
  Betaltunnel
  A9 Bosruck (5€ uppgift fr. 2017)
  A9 Gleinalm (8,50€ uppgift fr. 2017)
  A10 Tauern-Tauern-/Katschbergtunnel (11,50€ uppgift fr. 2017)
  A11 Karawankentunnel (7,20€ uppgift fr. 2017)
  Topp

Sidan skapad 06-05-31 | Sidan uppdaterad 17-03-25