Världshistorien

Vad hände och när ?
På webbplatsen finner du många årtal och för att knyta i hop
dessa med övriga världen så görs här ett försök till detta.


Källor | Tillbaka


24000
Lake Taupo superutbrott
Lake Taupo på Nya Zealand exploderar och spyr ut 1170 km³ vulkaniskt material.
18000
De första fasta bosättningarna
Det är i Främre Orienten som man överraskar.
15000
Kullaberg i Skåne, en ö i Kattegatt
Inlandsisens tillbakadragande blottar nu Kullaberg i västra Skåne, som då syns som en ö i Kattegatt.
10000
Sveriges första permanenta invånare
De äldsta kända spåren efter människor i Sverige har påträffats vid Segebro norr om Malmö och beräknas vara från cirka 10 000 f. Kr. Segeå går in i landet som en smal havsvik. Denna tidsperiod kallas för senglaciala tiden.Skånes forntida välsignelse, flintan, finns över stora områden.
9500
Neolitiska revolutionen
Människans utveckling från jägare till bofast jordbrukare och boskapsskötare tar sin början. Härmed skapas grunden för framtida kulturer & civilisationer.
8000
Öresund föds
Om 2000år kommer Danmark och Skåne vara helt åtskilda.
8000
Boplats vid Gråtanån i Vilhelmina
Det är kol från en kokgrop som har daterats.
10900
Lachervolkanen
Vulkanen får ett utbrott och 1 600 kvadratkilometer landyta täcks med aska och stenar. År 2011 e.Kr är kratern fylld med vatten och vulkanen vid Laacher är åter aktiv eftersom koldioxid börjar bubblar upp till ytan.
3200
Kalvträskskidan
År 1924 e.Kr. kommer man att finna skidorna som glömts kvar utanför en framtida by kallad Kalvträsk. Kalvträskskidan med sin skovelstav kommer då att vara världens äldsta bevarade skida och man visar upp den på "Skidmuseet" i Västerbottens museum i Umeå.
3000 ca
Blont hår börjar utvecklas.
Detta sker nu i det geografiska område som om 5000år motsvarar Litauen, och landet kommer även då att ha högst koncentration blonda människor.

Källa: Enligt forskarna bakom boken The History and Geography of Human Genes.
2600- 2500 ca
Världens sju underverk.

Egyptens pyramider, Cheops,Chefrens och Mykerinos byggs nu.


800 f.Kr ca. Semiramis hängande trädgårdar.
356 f.Kr Artemistemplet i Efesos.
435 f.Kr Zeusstatyn i Olympia.
353 f.Kr Mausoleet i Halikarnassos.
280 f.Kr ca. Fyrtornet på Faros.
292 f.Kr Kolossen på Rhodos.
2400 ca
Vetefältens avkastning i Mesopotamien.
Om 4400 år kommer Kanadas mest sofistikerade veteodlingar att ge samma avkastning som dagens vetefält i Mesopotamien, detta trots att man använder primitiva redskap.

Orsaken till denna bördighet tros vara Bospor-barriären kollaps några tusen år tidigare.
2300 ca
Semitistiska vågen.
Storkungen Sargon river de sumeriska städernas murar och grundar ett imperium mellan Persiska viken i söder till de libanesiska bergen i norr. Semiter och sumerer integreras i en gemensam kultur, huvudstad blir Ur.
Sargons imperium slås sönder av bergsfolket guti, dessa kommer att härja fritt i ett hundratal år, tills en kung från Uruk, enligt egenhändig inskrift, "satte foten på hans nacke".

Detaljerad fakta om Sargon (wikipedia.org) på engelska.
2003
Sumernas rike krossas.
Staden Ur jämnas med marken av elamiternas vilda bergsstammar, kungen Ibbi-sin förs bort i fångenskap, förådd av sina egna vasaller.
2000 ca
Babyloniernas civilisation börjar utvecklas.
Det börjar med att ett semitiskt nomadfolk tar över stora områden i Mesopotamien. Staden Babylon blir medelpunkten och huvudstaden i riket och blir ett viktigt handelscentrum. Babylonierna var mycket intresserade av astronomi, de trodde att planeterna i himlen var gudaväsen. De trodde att om man kunde förutse deras rörelser så skulle man få kunskap om människors öden. Denna lära kallas även idag fortfarande för astrologi. De namngav även dagarna och använde sin tidsräkning i veckor. Det baserade de på "De sju vandrande himlaljusen" vilka är solen, månen och de fem planeter de då kände till. Dagarna i veckan fick namn efter himlakropparna. Söndag = solens dag och måndag = månens dag, använder vi oss fortfarande av idag.
2000 ca
Europas första högkultur.
Den s.k. minoiska kulturen uppstår nu.
1879
Assurnasirpal II's palats invigs (nuv. Irak).
69 574 gäster bjuds till banketten som kommer att vara i 10 dagar.
1792
Hammurabi
Den semitiske kungen Hamurabis trontillträde.
Han gör Babylon till centrum, kuvar alla statsstater från Eridu i söder till Ninive i norr. Språket blir akkadiskan, summeriskan lever kvar en tid som religiöst och litterärt språk, ungefär som latinet på meddeltiden. Han låter sina skrivare kopiera sumeriska mästervärk vid tempelstaden Nippur. Vid Hammurabis trontillträde så konkurerar6 makter om herraväldet i Mesopotamien. Larsa, Esjnunna, Babylon, Quatna, Jamshad och Assur
1750 ca
Shangriket.
Byarna organiserar sig i det Kinesiska Huang He och här skapas nu Shang dynastin.
1737
Staden Ur härjas och bränns ner.
Efter ett uppror mot landets nya stormakt, Babylon, så härjas och bränns staden av Hammurabis son Samsu-Iluna. Denna stad glöms bort, orsaken är att floden Eufrat byter fåra. Staden återupptäcks på 1850-talet och 1922 börjar utgrävningarna under ledning av Leonard Woolley.
1926
Babyloniens konung Samsuditana störtas.
Den första babylonska dynastin dör ut. Det som kung Hammurabis en gång lade grunden till, störtas nu av en furste av kassiternas folk. Nu följer några kulturfattiga århundraden då krigarfolk från norr, hettiter och hurriter, kassiter och araméer, tävlar om makten i Mesopotamien.

Sumu-abum (1894–1881)
Sumulael (1881–1845)
Sabium (1845–1831)
Apil-Sin (1831–1813)
Sin-Muballit (1813–1793)
Hammurabis (1793–1750)
Samsu-Iluna (1750–1712)
Abi-Eschu (1712–1684)
Ammiditana (1684–1647)
Ammisaduka (1647–1626)
Samsuditana (1626–1595)
1500
De första kolhydraterna når Sverige
I Sverige införs jordbruket från kontinenten ungefär nu. Om cirka 3500 år kommer dessa kolhydrater att debatteras flitigt efter att killar som William Banting & AtKisson's visat alternativa vägar som inte går över åkrar.
1480
Kanel import till Egypten.
En tidig sådan importresa från Punt (nuv. Jemen) till Egypten beskrivs nu.
1295
Slaget vid Kades.
Egyptens Ramses II krossar Hettiternas Mursilis II.
1248
Assyrierna erövrar Babylonien.
1180 ca
Hettitriket faller samman.
Riket faller och orsaken till händelsen är de "sjöfolkslagen" som kommer in väster ifrån. Små grupper av hettiter flyr till norra syrien där Karkemisch blir deras huvudstad.
1184 ?
Troja belägras.
Kung Agamemnon från Mykene belägrar Troja. Krigsorsak: sköna Helena rymmer från Sparta till Troja.

Detaljerad fakta om Troja (wikipedia.se).
1100 ca
Framtidens Palestina formas.
Folkslaget filistéerna bosätter sig i detta område som om några hundra år kommer att få namnet Palestina.

1070 ca
Shangdynastin faller.
Zhoudynastin efterträder.
1025
Kungariket Israel grundas.
Judarna som är en sammanslutning av olika arameiska folkgrupper har nu skapat ett rike, Jerusalem blir dess huvudstad.
0960 ca
Salomos tempel står klart.
Uppförs av Israels tredje kung, Salomo ca 960 f.Kr. Templet förstördes av babylonierna när de erövrade Juda rike år 586 f.Kr. Därefter återuppbyggdes templet för att slutligen förstöras av romarna år 70 e.Kr. Det är på denna plats Al-Aqsamoskén (guldkupolen) byggs av muslimerna efter deras erövring av Jerusalem år 638 och det är denna plats som tempelriddarna tilldelas när de når hit runt 1100- talet.
0930 ca
Kungariket Israel delas.
Norr - Israel, Juda i söder.
0800 ca
Semiramis hängande trädgårdar.
Kunskapen om var dessa trädgårdar är belägna kommer att suddas ut med tiden och kanske är det därför Babylons hängande trädgårdar kopplas ihop med Semiramis.
Tillbaka till Världens sju underverk.
0800 ca
Roms grundläggelse
Det finns olika teorier om stadens grundläggelse, ett årtal som gärna näms är år 753 f.kr. Själva bosättningen med enkla lerhyddor bör ta sin start nu.
0772
Det första Olympiska spelen hålls.
Vinnarna (Olympionikis) registreras på de officiella arkiven i staden Illias. Tävlingarna inträffade alltid mellan juli, augusti och alla tävlingarna klarades av under en och samma dag. Från år 500 f.Kr och framöver höll tävlingarna på i fem dagar. Stadion i Olympia var U-formad och den totala längden var ca 211 m och bredden 31.5 m. Läktare fanns bara på långsidorna och där fick det plats ca 40 000 besökare. En enkel linje på marken skilde de tävlande från publiken och ingen fick överträda denna linje. Det lär ha rått total fred under spelens gång. Alla städer som krigade mot varandra lade ner vapnen och tävlade istället under fredligare omständigheter.
0750
Kungariket Napata uppstår.
Det är i skuggan av den försvagade egyptiska centralmakten (som startade 1070f.Kr) som kushiterna upprättar ett eget kungarike. Kung Pianchi (f.Kr 747-716) bildar 25:e dynastin och erövrar Egypten. Assyrierna under kung Taharka (690-664 f.Kr) fördriver dem dock ur Egypten år 671.
0743
Urartu slås tillbaka av Assyrierna.
Detta rike i norr vars geografiska expansion ökat stoppas nu av Assyrierna.

Detaljerad fakta om Urartu (Wikipedia.se).
0722
Assyrien erövrar Israel..
0612
Assyriska huvudstaden Ninive faller.
Segermakter: Nybabyloniska riket i söder och det mediska riket i norr.
0606
Assyriens sammanbrott.
Området hamnar under mediskt herravälde.
0597
Nebukadnessar II och en stor kaldeerarmé intar Jerusalem.
16 mars: Nebukadnessar II och en stor kaldeerarmé intog Jerusalem under kung Jojakin. Han satte Sidkia - också kallad Mattanias, Jojakins farbror på tronen. Nebukadnessar II krävde en trohetsed av den nye konungen, som blev judarnas sista kung och den siste av Davids stam. Sidkias ställning som marionettkung av ett förslavat folk var givetvis mycket svag. Han slets mellan profeten Jeremias inställning, som förespråkade fortsatt underkastelse för babylonierna, och judiska patrioters, som krävde revolt.
0595
Faraonen Necho II av den 26:e dynastin dör.
Han började att bygga "Suezkanalen" - en kanal från Nilen till Röda havet. Dareios I skulle komma att avsluta bygget 98 år senare.
0594
Judiskt uppror bland fångarna i Babylon.
0591
Napata i norra Sudan förstörs.
Psammetich II förstörde staden Napata i norra Sudan, som dock på den tiden var känd som Nubien. Napata var huvudstad i kungariket Kusch, samt krönings- och begravningsplats för den 25:e dynastin.
0587
Babylonien erövrar Judarike..
0580
Artemistemplet på Korfu färdigställs.
0575
Ishtarporten i Babylon.
Ungefär vid den här tiden blev ombyggnaden av Ishtarporten i Babylon klar. Den var en av stadens (minst) sju portar, men utmärkte sig genom att processionsvägen till stadsguden Marduks tempel förde genom den. Ombyggnaden hade satts igång av Nabopolassar, men slutfördes först av hans son Nebukadnessar II. Sitt namn har porten fått av Ishtartemplet, som låg nära intill, innanför stadsmurarna. Ishtar var dels en fruktbarhets- och kärleksgudinna, men dels även krigsväsendets gudinna.
0574 ca
Nebukadnessar II låter bygga de hängande trädgårdarna.
För att inte konungens persiska drottning Amytis ska behöva sakna sitt bergiga hemlands blommor och vattenfall. De hängande trädgårdarna bevattnas med paternosterverk från floden. Observera att dessa hängande trädgårdar inte tillhör gänget världens sju underverk.
0573
Nebukadnessar II intar den feniciska staden Tyros
Efter 13 års belägring intas Tyros som ligger i området av dagens södra Libanon vid Medelhavets kust.
0546
Thales dör.
Den grekiske vetenskapsmannen Thales (640-546 f Kr) avlider. Han inbjöds av präster till Egypten för att mäta höjden på en pyramid. Detta löses genom att han mäter skuggans längd av pyramiden med en stav av känd längd.

Detaljerad fakta om Thales (Wikipedia.se).
0539
Perserkungen Cyrus intar Babylon.
En av orsakerna till stadens fall var dess storlek, enligt
Herodotos citat:
Det berättas av invånarna, att när de yttersta delarna av staden blivit tagna, visste de babylonier, som bodde mitt i staden, icke alls att deras stad var tagen - så stor var den. De råkade händelsevis fira en högtid, och de dansade nu under tiden och festade, till dess att de till sist nogsamt fingo veta därom...

Judarna släpps fria och befolkningen behandlas milt. Fjorton perserkungar kommer nu att regera i Babylon tills dess att den makedoniska allätaren, Alexander den store intar scenen år 334 f.kr.
0518
Palatset i Persepolis påbörjas.
Palatset i Persepolis (= grekiska för Persernas stad), på persiska Parsa, påbörjades av Dareios I. (Färdigt 460). Anläggningen hade en starkt eklektisk prägel. Den oregelbundna formen följer mesopotamisk tradition. Audienssalens trätak bars upp av 36 pelare, mer än 12 meter höga. De var smalare än egyptiska kolonner och kanneleringen går tillbaka till grekiska förebilder, liksom även kapitälens form. Stadens ruiner ligger vid dagens Takht-i Jamshid, 56 km nordväst om Shiraz i Iran. Ytterligare 6 km nordväst ligger Akemenidernas kungliga gravar, vid dagens Naksh-i Rustam. Parsa blev Dareios I:s residensstad.
0516
Dareios I:s erövringståg
Dareios I:s expedition mot stammarna vid Donau misslyckades. Däremot erövrade han nya områden i Kaukasus och utmed Indus, bl.a. provinserna Gandara och Hindu, i sin strävan att säkra gränserna. (Ordet Hindu är det persiska uttalet av det sanskrita "shindu", som betyder flod - Indusfloden. Hos jonierna blev "hindu" sedan till "indos", därav i slutet benämningen för hela landet - Indien. Lägger man sedan till Columbus misstag vid namngivningen av indianerna, så har ordet rest runt hela jorden, och "indian" betyder egentligen "flodmänniska". Men det hade varken Columbus eller de gamla hinduerna någon aning om.)

Detaljerad fakta om Dareios I (Wikipedia.se).
0513
Miltiades, diktator på Gallipolihalvön, förenade sig med Dareios I av Persien i ett krig mot skyterna norr om Donau.
0512
Dareios I belägrar Byzanz
Ursprungligen en koloni ifrån Megara, grundat år 660. Byzanz (nuv. Istanbul) var på grund av sitt läge ett viktigt handelscentrum mellan Medelhavet och Svarta havet.
0508
Fördrag mellan Kartago och Rom
Just när maktbalansen är etablerad mellan greker och kartager så uppstår det ett nytt hot i norr: Rom. För oss är Rom förknippat med makt och världsherravälde, men för kartagerna var Rom en liten bondby vid Tibern som med vapenmakt vidgat sina gränser till att omfatta hela södra Italien. Genom ett system av olika förbund så hade Rom också försäkrat sig om bistånd från ett antal oberoende stater i halvöns norra del. De styrande i Kartago nöjer sig med att komma överens med nykomlingarna genom ett fördrag detta år, samt att detta kommer att förnyas år 348 f.kr
ca 0500
Bojerna
Den keltiska stammen slår sig ner vid nuvarande Tjeckien. Namnet bojové betyder på tjeckiska ungefär 'kämparna' och syftar förmodligen på stammens rykte som krigare. Bojerna kallade sitt nya hem för Boiohaeumum, 'bojernas hem', vilket så småningom blev Böhmen.

En annan Keltisk stam som bosätter sig vid Vêdunja
Kelterna bosatte sig i Vêdunja (som betyder "skogsbäck"), som blir dagens Wien.
0510
Demokratin i Athen ser dagens ljus.
Athen befrias från ett envälde och Kleisthenes nya författning är ett politiskt experiment av djärvhet. Han lägger grunden till det som kommer att kallas för demokrati.
Det ska tilläggas att demokratin uppstår inte detta år utan växer fram stegvis genom olika händelser som t.e.x. år 462 f.kr så avskaffas areopagen (uråldrig domstol) i Athen som blivit en symbol för konservatism.
0500
Konfusius blir "justitieminister"
I staten Lu och skulle komma att inneha den posten under fyra år. Han var mycket framgångsrik och lyckades att minska brottsligheten betydligt.
0495
Lucius Tarquinius Priscus dör.
Den sjunde och siste kung Roms sju legendära kungar dör. Han var ättling till en korintisk flykting, som bosatte sig i Tarquinii i Etrurien. Han sägs ha uppfört många offentliga byggnader i Rom, även avloppssystemet, "cloacae" (därav kloak) och grundläggandet av templet till Jupiter på Kapitolium.
Servius Tullius tillträder nu som den sjätte av Roms kungar.

Roms sju kungar
Romulus 753 f.Kr. - 716 f.Kr
Numa Pompilius 715 f.Kr. - 672 f.Kr.
Tullus Hostilius 672 f.Kr. - 640 f.Kr.
Ancus Marcius 640 f.Kr. - 616 f.Kr.
Tarquinius Priscus 616 f.Kr. - 578 f.Kr.
Servius Tullius 577 f.Kr. - 534 f.Kr.
Tarquinius Superbus 533 f.Kr. - 510 f.Kr

Detaljerad fakta om Lucius Tarquinius Superbus (Wikipedia.se).

0490
Det första maratonloppet.
Budbäraren Pheidippides? springer mellan Maraton och Aten med ett budskap om seger vid slaget mot perserna. Distansen 42195m är standardiserad sedan OS i Paris år 1924.
0479
Kon-fu-tse
Konfucius, kinesisk filosof och religionsstiftare (551-479 f. Kr.) avlider. Merparten av Konfucius läror innehåller budskapet att det förflutna är överlägset det närvarande. Konfucianismens livssyn är optimistisk, människan är av naturen god.

Detaljerad fakta om Konfucius (Wikipedia.se).
0472
Dramat "Perserna" uppförs av Aischylos på Dionysosteatern.
Handlingen utspelas i sundet vid Salamis där den lilla athenska flottan krossar den persiska supermakten enorma flotta (år 480 f.kr) och därmed räddas västvärden från österländsk diktatur.
0450
Sabinskornas bortrövande.
Romulus låter kidnappa kvinnorna i grannriket sabinernas kungarike. Rom kommer snart att förenas med sabinernas rike.
0435
Zeusstatyn i Olympia.
Statyn som skapats av Fidias och som består bl.a. av guld och elfenben, står nu klar. Man kommer att flytta statyn år 391 f.Kr till staden som kommer att kallas Konstantinopel i framtiden. Och när går detta underverk sönder, jo ca år 290 f. Kr vid en stor brand.
Tillbaka till Världens sju underverk.
0425 ca
Herodotos
Herodotos dör ("historieskrivningens fader").
Herodotos (ca484-ca425) från Halikarnassos, I sitt stora verk (nio böcker) om de asiatiska rikenas äldre historia och perserkrigen fram till 478 f Kr, har han samlat iakttagelser och berättelser från sina långa resor och kryddat dessa med historiska betraktelser.

Detaljerad fakta om Herodotos (Wikipedia.se).
0415
Protagoras avlider.
Han hävdar att Människan är alltings mått och detta påstående är en grund för relativismen.
0400 ca
Pasta
De första pasta fynden
De äldsta fynden av pasta och verktyg till pastatillverkning har man hittat i etruskergravar cirka en mil norr om Rom från denna tid.
0399
Sokrates döms till döden.
Han tvingas dricka gift ur en bägare då han dömts till att vara samhällsfarlig verksamhet såsom att bl.a. infört nya gudar.
0377
Hippokrates
Hippokrates dör ("den europeiska läkekonstens fader").
Hippokrates (ca460-377).Han tror inte, som man tidigare trott, att sjukdomar var ett sätt för gudarna att bestraffa människan. Det var inte vredgade gudar som orsakade sjukdom, utan levnadssätt och miljö, upprepade Hippokrates. Han tycker också att bota och hjälpa människor ej bör vara ett extraknäck för präster, han beskriver också hur en läkare ska vara samt skriver ner läkareden.

Detaljerad fakta om Hippokrates (Wikipedia.se).
0356
Artemistemplet i Efesos.
Herostratos bränner ner ett mäktigt tempel i tron om att denna gärning ska ge honom evig ryktbarhet. Man bygger upp ett ännu präktigare tempel på samma plats, detta kommer att räknas som ett av de sju underverken och templet kommer att få stå kvar till år 262 e.Kr då goterna bränner ner det.
Tillbaka till Världens sju underverk.
0353
Mausoleet i Halikarnassos.
Kung Mausollos av Karien dör, hans gemål Artemisia låter nu bygga gravmonumentet som kommer att räknas av ett av världens sju underverk. Mausoleet skadas vid Alexander den stores framfart och det förstörs helt på 1400 talet e.Kr av Johanniterriddare.
Tillbaka till Världens sju underverk.
0339
Bosättning vid nuv. Sofia förstörs.
Filip II av Makedonien förstör den thrakiska bosättningen som nu funnits här i ca 200år. När romarna gör sitt antåg till staden ca. 30 e.kr så förstörs den igen.
0333
Slaget vid Issos
Alexander den store vinner detta slag mot perserna. När Darios III ser Alexander komma ridande mot honom på slagfältet så flyr han. Kvar lämnar kvar sin armé, mor, hustru och barn.
0332
Alexandria grundas nu av Alexander den store som nyss intagit Egypten.
0323
Aristoteles mästervärk Politikern färdigställs.
0323
Alexander den store
Alexander den store (356-323) avlider.
Detta kanske kunde ha förhindrats om han inte låtit korsfästa sin läkare för att denne inte kunde bota Hefaistion.

Detaljerad fakta om Alexander den store (Wikipedia.se).
0322
Aristoteles
Aristoteles (384-322) avlider.
Grekisk filosof, logiker och naturforskare som föddes i Stageiros på Chalkidike.
Aristoteles använder flera olika begrepp för att beskriva kunskap. Det kanske mest centrala är vetenskap.

367 Reser till Athen för att studera vid Platons akademi.
347 Beger sig till Assos i Mysien, där han under ett par år uppehåller sig hos Hermias.
343 Flyttar till Makedonien och blir ansvarig för den då trettonårige Alexanders (senare Alexander den store) utbildning.
335 Återvänder till Aten där han grundar sin egen skola, Lykeion.
323 Tvingas fly från Athen till Kalikis på Euboea.

Detaljerad fakta om Aristoteles (Wikipedia.se).
0312
Seleuciderna tar makten i Mesopotamien.
Vid Alexander den store's död så delade man upp riket i fem delar, alla generalerna fick var sin del. Mesopotamien tillföll Selevkos I, det är hans arvtagare och mördare som kallas seleucider och de kommer att hålla sig kvar i makten till år 139 f. kr.
0301
Slaget vid Issos

Detaljerad fakta om Seleukiderna (Wikipedia.se).
0292
Kolossen på Rhodos.
Statyn som föreställer solguden Helios, färdigställs av Chares av Lindos. Statyn bryts av på mitten år 224 f.Kr då en jordbävningen skakar marken.
Tillbaka till Världens sju underverk.
0285
Theofrastos
Theofrastos dör ("Den europeiska botanikens grundläggare").
Filosofen och naturforskaren Theofrastos (370-285) från Lesbos dör. Theofrastos lärare Aristoteles klassificerade djur, hans elev växter och brukar gälla som botanikens grundläggare. Själv följde han inte med på några fälttåg, men Alexander den store, själv elev till Aristoteles, gav Theofrastos tillgång till de kungliga arkiven och sina personliga anteckningar. Theofrastos hade alltså världens största välde att botanisera i. Historia Plantarum (Enquiry into plants) beskriver 450 växter, De causis plantarum (Om växternas naturlära) går på djupet i resonemang om växtliv, växtförhållanden och odling.
0281
Alexander den stores rike delas upp.
Selukidiska riket, ptolemaiska riket och Makedonien.
0280
Fyrtornet på Faros.
Fyren är en del av ett försvarsverk som n u byggs utanför Alexandria. Tornet kommer att räknas till ett av världens sju underverk. Tornet störtar samman år 1375 e.Kr vid en jordbävning.
Tillbaka till Världens sju underverk.
0280
"Pyrrhus seger"
Slaget vid Herakleia, kung Pyrrhus (kung av Epirus) besegrar den romerska armén med stora förluster.
Citat:
En sådan seger till och jag är förlorad.
0278
Tylisriket grundas
En grupp kelter får fotfäste i Mindre Asien (galater). I Thrakien grundade kelter Tylisriket, som redan 212 f.Kr. krossades av thrakerna.
0270
Rom behärskar nu nästan hela Italien.
Rom har underkuvat de sydligaste städerna i Italien (ej Sicilien).
0264
Hamilcar Barca
1:a Puniska kriget bryter ut
När karthagerna erövrar Messana (nuv. Messina på Sicilien) så vädjar befolkningen till Roms undsättning, dessa möter karthagerna för första gången vid slaget utanför Messana.
Kartager och Romare kommer att kriga på ön i 24år till vid slag som Mylae, Ecnomus och Regulus. Puner är romarnas namn på fenicierna.

Detaljerad fakta om kriget (Wikipedia.se).
0260
Buddhismen når Indien.
Kejsare Asoka av Mauryadynastin inför buddhismen i sitt rike.
0247
Hamlikar Barka övertar befälet på Sicilien
Samma år föder hans hustru en son som får namnet Hannibal. Det första puniska kriget tar slut med bittra förluster, Sicilien, Korika och Sardinien går förlorade till Rom.
0245
Ptolemaios III erövrar Susa och Babylon.
0238
Korsika och Sardinien faller i romarnas händer.
0237
Khartagerna når Spanien
Barkas får i uppdrag att föra den välutrustade armén till Spanien (Cadiz)
0235
Ptolemaios III
Ptolemaios III grundar biblioteket (det mindre) i Alexandria.
Bibliotek förekommer redan i Ahten i privat eller offentlig form, men inte till den storlek världen nu skådar. Biblioteket i Alexandria omnämns för första gången i ett brev författat av Aristeas, en judisk vetenskapsman som var verksam vid biblioteket omkring 180-145 f. Kr.
Biblioteket är placerat intill Serapistemplet, det andra (större) bibliotekets placering vet man inte med säkerhet var det stod. Bibliotekets samling, som tros ha omfattat mellan en halv och en miljon papyrusrullar, förvarades i bokkistor (armaria) eller på duvslagsliknande hyllor. Den förste bibliotekarien var
Zenodotos (234 f Kr)
Eratosthenes (234-195 f Kr)
Aristofanes (195-181 f Kr)
Aristarchos (181-171 f Kr).
0230
Barcino (nuv. Barcelona) grundläggs.
Khartagen Hamlikar Barka grundar staden.
År 410 e.kr när visgoterna tränger in på halvön så kommer staden att heta Barcinona.
0227
Hamilkar Barka dör.
Han drunknar i floden Vinalapo vid Elche 20 km söder om nuv. Alicante.
Hans svärson Hasdrubal övertar befälet över den spanska kolonin. Man vet inte mycket om hans svärson mer än att citat:
Hamlikar hade först fäst sig vid honom på grund av hans ungdomliga skönhet och sedan tagit honom till måg, säkerligen till följd av andra och mera själsliga egenskaper.
0227
Ordet "provins" (provincia) får en ny innebörd.
Efter detta år blir ordet "provins" även ett territoriellt begrepp för ett område som styrs av en guvernör, först pretor, senare prokonsul eller propretor. Prepositionen pro i dessa ordbildningar visar att ämbetsmannen i fråga fått sitt kommando förlängt ett år för denna verksamhet utanför Italien. I tidigare språkbruk så betöd ordet provins, kompetensområde eller uppdrag som senaten givit en ämbetsman t.e.x. i samband med krigföring.
0225
Romarna börjar visa intresse för Iberiska halvön (Spanien)
En enorm marknad för deras egna jordbruksprodukter samt rika tillgångar som guld, koppar och tenn.
0221
Kinas första kejsare utropas.
Shi Huangdi som har erövrat en massa småriken utropar sig nu som kejsare över dem. Kinas infrastruktur byggs ut kraftigt, måttenheter standardiseras. Han förstärker försvarsmurarna mot norr och det är detta som kommer att så småningom kommer att bli den kinesiska muren.
0219
Karthagerna belägrar Saguntum.
0218
2:a puniska kriget bryter ut (år 218-201).
Hannibal vägrar att erkänna de fredsfördrag som Hasdrubal hade skrivit under på med romarna om Ebro och Saguntum.
Hannibal samlar ihop en här på ca 102.000 man som består av kartager, spanjorer, galler, numidier, ligurier, fenikier, italier och greker.

Detaljerad fakta om kriget (Wikipedia.se).
0218
Två romerska legioner går iland på den iberiska halvön vid Empúries
De kvarvarande karthagerna måste avvara sig halvön.
0218
Slaget vid Ticinus
0218
Slaget vid Trebia
0217
Hanba'al
Slaget vid Trasumennus (nuv. Lago Castiglione) 23:e juni
Hannibal (f.kr 247-182) har studerat morgondimman vid sjön, därför kan han gömma 30.000 soldater i ett bakhåll mot romarna som leds av Konsul Caius Flaminius Nepote. Detta hasardbetonade moment ger honom den totala segern, och då de sista romerska soldaterna som försökt undkomma genom att vada ut i vattnet nu återvänder mot stranden då deras harnesk tyngt ner dem så mycket att de ej förmår att simma, Hannibals numidier inväntar dem.
0216
Asdrúbal D.Y.
Slaget vid Cannae
Hannibals strategi ("dubbel omfattning") vid Cannae har samma effekt som en atombomb, strategin användes bl.a. vid den stora tyska offensiven år 1914, schiffenplanen.
Konsulerna Lucius Aemilus och Terentius Varro befogar över romarnas största här någonsin, 86.000 man och 70.000 av dessa dör i slaget. Det stupar fler människor i slaget vid Cannae än i den brittiska armén under det förödande slaget vid Passchendaele år 1917, trots att detta slag varade i 4 månader. På ett par timmar stupar det sammanlagt 80.000 man på ett område som Hyde Park.
Livius citat: Särskild uppmärksamhet tilldrog sig en ännu levande numidier med näsan och öronen sönderslitna och liggande under en livlös romare, vilken tydligen hade gripits av raseri när han inte förmådde gripa om sitt vapen och dött i färd med att sönderslita sina motståndare med tänderna.
0215
Escipión
Hannibal sluter ett förbund med kung Filip den 5:e av Makedonien.
0213
Bokbål i Kina.
Kejsar Shi Huangdi bränner rikets böcker vars innehåll handlar om praktiskt arbete.
0212
Avrättningar på lärda män i Kina.
För att hålla folket okunnigt och obenäget till uppror så avrättas nu ca 460 män.
0211
Bokbål i Kina.
Kejsar Shi Huangdi bränner rikets böcker vars innehåll handlar om praktiskt arbete.
0211
Arkimedes dödas.
Romarna intar flera städer i syditalien, bland dem Syrakusa där den kände fysikern Arkimedes som kämpat för stadens frihet nu dödas.
0210
Shi Huangdis avlider
Hans död markerar slutet för Quindynastin (denna störtas) och början för handynastin. Kejsar Huangdis gravhög (som man upptäckte på 1970- talet) innehåller en hel armé med 7 000 soldater gjorda i bränd lera. Armén var kejsarens livgarde.
0194
Eratosthenes
Eratosthenes svältdör
I det nu förlorade verket Om mätningen av jorden uppskattade Eratosthenes från Cyrene (276-194 f Kr) att jordens omkrets är - översatt till dagens längdmått - 39 375 000 meter. Det visade sig att han hade fel på enbart 100 km, mätt med dagens instrument.

Detaljerad beskrivning av Eratosthenes (Wikipedia.se).
0153
Det romerska nyåret flyttas från 1 mars till 1 januari.
0146
Karthago ödeläggs.
Detta öde drabbar även staden Korinth.
0135
Slavuppror på Sicilien.
Ca. 500.000 slavar reser sig och upproret sprider sig till bl.a. Grekland. Upprorsledaren Eunus lyckas hålla två städer mot romarna.
0132
Slavupproret på Sicilien krossas av romarna.
Upprorsledaren Eunus och ca. 20.000 av hans anhängare korsfästes.
0121
De romerska generalerna Domitius och Fabius erövrar Provence.
0120 ca
Hipparchose
Hipparchose avlider
Hipparchose från Niacea (Nicaea nuv.Iznik, Turkiet) avlider på Rohdos.
Han är den första astronomen som katalogiserar stjärnorna i dess ljusstyrka och position. Han räknade ut årets längd med en felmarginal på ca 6 minuter.
0058
Slaget vid Vosges.
The Battle of Vosges was fought between the Germanic tribe of the Suebi under the leadership of Ariovistus against six Roman legions under the command of Gaius Julius Caesar in 58 BC. This encounter is the third major battle of the Gallic Wars.
0058
Romarna erövrar en fiskeby på stranden av Seine.
Denna galliska bosättning tillhörde stammen Parisii. Snart börjar, tack vare byns läge, en romersk bosättning växa upp på vänstra stranden av Seine. Paris kommer att döpas om till Lutetia och bli romarnas starkaste fäste i landet.
0053
Slaget vid Harran.
Det kommer att ta ytterligare 1500 år innan Europa kommer att få uppleva det romarna nu får se på slagfältet, nämligen parthernas skinande riddarrustningar. Romarna under Crassus (en av de i treeniga styret Pompejus, Caesar & Crassus) lider ett stort nederlag.
0052
Vercingetorix
Slaget vid Alise-Ste-Reine och "Asterix fall"
Den galliske upprorsledaren Vercingétorix, som förevigades i Asterix & Obelix, besegras av Julius Caesars armé efter en sex veckors belägring.

Läs mer... (Wikipedia.se).
0046
Julianska kalendern
Julius Ceasar bjuder in astronomen och matematikern Sozigen av Alexandria till Rom. En ny kalender, som får namnet Juliansk, fastställs. Den har den egyptiska solkalendern som grund, bestående av 365 dagar och ett överskott på 5 timmar, 48 min. och 47 sek. Året består av 365 dagar och var fjärde år inför man ett skottår, med 366 dagar.
0044
Gaius Julius Caesar
Julius Caesar (f.kr 100-44) mördas.
Ett gäng sammansvurna utför dådet den 15:e mars.

Läs mer... (Wikipedia.se).
0024
Kejsar Augustus (63f.Kr-14e.Kr) har nu erövrat hela Hispania (nuv. Spanien).
Kantabrierna gör visserligen uppror år 19 f.kr men detta slår Agrippa ner och nu startar en romanisering av Hispania. Nya städer grundläggs, vägar dras och vattensystem byggs ut.

Detaljerad beskrivning av Augustus (Wikipedia.se).
0017
Uppror bland de sugambriska stammarna vid Rhen.
Den romerska tribunen Marcus Lollius överraskas i ett träskområde. De tillfogar hans soldater ett kostsamt nederlag.
0007
Större delen av norra Germaniens stammar har tvingats till underkastelse av romarna.
0007
Himlafenomenen.
Dessa himlafenomen kommer att uppenbara sig om två år igen och framtiden har tolkat dessa som "Betlehems stjärna". Alltså kan Jesu födelse ha ägt rum vid denna tid.
0001
Cheruskerna gör uppror i Germanien.
Roms kejsare Augustus beordrar legaten Tiberius tillbaka till Germanien där han år 4 kuvar cheruskerna samt langobarderna. Tiberius går mot Gylland där han stoppas av snömassorna.
0000
Tideräkningen på denna webbsida följer munken Dionysius Exiguus förslag att jesu födelse skedde 753år efter Roms grundläggning enligt 500- talets (e.Kr.) teori om Roms grundläggning. I övrigt har man funnit rester av linser i Italien detta år.
0001
Konsul Domitius Ahenabarbus leder Roms legioner till floden Elbe.
0006
Konsul Publius Quintilius Varus övertar kommandot över den romerska Rhenarmén.
0008
Arminius förenar sig med legaten och tribunen Varus
Arminius blir ledare för de cheruskiska hjälptrupperna i romerska armén. Han smider samtidigt planer på att lura ut Varus från hans fäste.
0009
Publius Quintilius Varus
Slaget vid Teutoburgerskogen.
Publius Quintilius Varus flyttar sina 3 legioner från sommarlägret vid Wesser till vinterlägret i Aliso (Haltern) vid floden Lippe. Arminius får nu befälet över förtruppen som ska leda de romerska legionerna till vinterlägret. Först så attackerar Cheruskerna den romerska täten vid en trång skogspassage med spjut och stenar, andra dagen så lyckas Varus komma ut på det öppna fältet och med en krigslist locka ut Cheruskerna där till fördel för de disciplinerade romarna som slår dem till reträtt, och tredje dagen, bakhåll vid en trång passage i kobination av ett oväder utför Cheruskerna massakern på tre romerska legioner. Det numerära övertag romarna hade betydde inget på en trång skogsstig. Varus trycker ner fästet på sitt svärd i jorden och kastar sig på det, officerarna följer hans exempel, alla tar sina liv hellre än att släpas iväg till fångenskap hos "barbarerna".
0015
Germanicus
Den stora begravningen
Sex år efter den stora katastrofen i Teutoburgerskogen så låter den romerska generalen Germanicus (Tiberius son) sin här begrava alla stupade.

Detaljerad fakta om Germanicus (Wikipedia.org) på engelska.
0016
Slaget vid Iclistavisus (minden).
De germanska stammarna fruktar Arminius växande inflytande, han ersätts med Inguiomerus som förlorar slaget då han går ut till öppen terräng. Efter slaget så blir Arminius "återinsatt igen". Arminius bjuder romarna på framgångsrikt motstånd.
0016
Tiberius avbryter det germanska fälttåget
Under vintern så avbryter Tiberius fälttåget, att hålla den romerska gränsen vid Elbe har ett för högt pris. Om uppror skulle bryta ut i Illyrien (Balkan) och Alemanien (Tyskland) samtidigt, så skulle inte romarna kunna hantera situationen.

Detaljerad fakta om Tiberius (Wikipedia.se).
0017
Cherusker och Markomanner drabbar samman.
Arminius inser att frågan om landets enande är beroende av en koalition mellan hans nordtyska stammar och markomannerna som under kung Marobodus lever i centrala Germanien. Som bevis på sin seger över romarna skickar Arminius Varus huvud till markomannerna. Kung Marobodus, blir orolig över Arminius snabbt ökande dominans, så han lierar sig med Rom. Arminius uppbådar de nordliga stammarna och besegrar narkomannerna.
0019
Arminius mördas.
En gammal fejd blossar upp bland de norra stammarna. Arminius samlar ihop de äldsta till rådslag. Dagen för mötet bär han inte sin ringbrynja, och han tystas för alltid av ett knivhugg från en av sina egna.
0043
Lyon blir huvudstad
Augustus etablerar Lugdunum (Lyon) som huvudstad för de tre Gallien (Gallica Celtica, Gallica Aquitania och Gallica Belgica).
0063
Selotiska gerillamän tar sig in i Jerusalem
De kidnappar den främste medhjälparen till översteprästen Eleazar. Den kidnappade släpptes inte förrän romarna hade frigett tio tillfångatagna seloter, en operation så framgångsrik att gerillakrigarna gjorde om den och ett flertal gånger kidnappade medlemmar ur tempelvakten i Jerusalem.
0066
Det stora judeupproret.
Stora delar av den judiska befolkningen har fått nog av romarna och tar värvning hos seloterna. Året därpå marscherar 60 000 man av den av Nero utnämnde Vespasian mot Jerusalem och de erövrar Galiléen snabbt.
0068
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Nero väljer bägaren.
Nero (37 †68) ställs inför valet att tömma en bägare vin med mycket gift i eller att få ett antal knivar i ryggen.
0070
Romarna förstör Jerusalem.
Judarna som varit belägrade i Jerusalem under ett par år och står nu helt utan proviant vilket tvingar dem till att öppna stadsportarna. Ett tusental seloter lyckas fly till fästningen Masada nära Döda havet. Romarna förstör staden, även Salomos tempel försvinner ur historien, det enda som återstår av Jerusalem är klagomuren.
0079
Vulkanen Vesuvius utbrott.
Den romerska staden Pompeji, strax utanför Neapel, begravs den 1:a november av ett 5–8 meter tjockt asklager. Orsaken är att den närliggande vulkanen Vesuvius fått ett utbrott. Efter händelsen faller minnet av staden i glömska och först på 1500-talet blev Pompeji återupptäckt.
0080
Colosseum
Amphiteatrum Flavium invigs i Rom.
Det har tagit ca. åtta år att bygga denna amfiteater som senare kommer att få smeknamnet, Colosseum! Skapelsen är 48 m hög och hyser 50.000 åskådare. Det kommer bli en arena för slakt på kristna, gladiatorspel, sjöslag, strid mellan vilda djur mm.

Detaljerad fakta om Colosseum (Wikipedia.se).
0105
Ts'ai Lun
Ts'ai Lun uppfinner papperstillverkningen
Han rapporterar detta till kejsaren Wu. Man har på senare tid gjort fynd i Kina på papperstillverkning ca 100 f.kr.
0106
Provins Dacien upprättas
Trakarerna (folkslag vid nuv. Rumänien) strävar efter att utvidga sitt rike, detta skapar en konflikt- situation med romarna. Dakerna (romarnas namn på Trakarerna) besegras (fälttåget skildras på Trajanuskolonnen i Rom) av romarna och den romerske kejsaren Trajanus upprättar en romersk provins, "Dacien" i området.
0135
Andra judeupproret.
Romarna krossar upproret som leds av Bar Kokhba. Hadrianus ändrar namnet på staden Jerusalem till Aelia Capitolina.
0141
Judéen blir självständigt.
0150 ca
Namnet Albania som är albanernas stat kommer från en illyrisk stam som hette "Albanoi", som nämns, av geografen Ptoleme från Alexandria.
0170
Claudius Ptolemaios
Greken Claudius Ptolemaios (ca. 100-170) avlider.
Nu avlider killen vars teorier om hur världsbilden ser ut kommer att skapa en spricka mellan kyrkan och vetenskapen. Han menade att jorden var en sfär och universums centrum, medan de andra himlakropparna cirkulerar runt den.
1543 Copernikus teori.
1616 Kyrkan tar ställning för Ptolemaios geocentriska system.
1851 Léon Foucault bevisar att jorden roterar runt sin egen axel.
1992 Vatikanen erkänner den Coperniska teorin.


Detaljerad fakta om Ptolemaios (Wikipedia.se).
0177
Kristna bränns i Lyon
Detta är den första avrättningen av kristna martyrer i Lyon. Det är här St. Blandine slängs till lejonen som vägrar skada henne.
0198
Kazarerna omnämns för första gången i historian
Detta sker när de försöker tränga in i nuv. Armenien, de trycks tillbaka.

De har ett turkiskt ursprung av samma stam som volga-bulgarerna. I Kazarernas rike så existerar det många folkslag och här nämns även östfinska folkslag.
0200
Anatomen och fysiologen Galenos avlider.
Han lade grunden till antikens uppfattning utav människokroppen. Det blir vanligt att se människans temperament i överensstämmelse med dessa fyra vätskor:
Sangvinikern är glad och spirituell eftersom han har ett överskott av blod.
Flegmatikern har överskott av slem och är därför trög och seg.
Kolerikern har för mycket gul galla och det gör honom häftig och lynnig
Melankolikern domineras av svart galla och är dyster och nedstämd.


Detaljerad fakta om Galenos (Wikipedia.se).
0220
Kina splittras i tre riken.
Palatsintriger och bondeuppror ligger bakom denna splittring.
0226
Ardašir I intar staden Ctesiphon.
Sassaniderna löd under det Phartian- riket vars huvudstad nu intas av Ardašir I. Detta är starten för sassanidernas rike som kommer att bestå fram till år 651. Deras namn kommer från en persisk präst vars namn var Sassan.
0250
Staden Philippolis (nuv. Bulgarien) belägras av Östgoterna under kung Kniwa
0253
Rom's herravälde skakas.
Germaner börjar nu gå över floden Rehn. Det är nu frankerna gör entré, dessa består av flera stammar sprugna från centrala "Tyskland". Längre ner på denna sida kommer de att bygga efeltorn, giljotiner, frihetsgudinnor och mycket mycket mer.
0259
Marcus Cassianus Latinius Postumus
Postumos utropar sig självt till Kejsare.
Det råder kaos i det romerska riket där bl.a. alemanner och franker tränger sig in i riket.

Läs mer... (Wikipedia.se).
0267
Goterna genomför ett gemensamt krigsföretag tillsammans med herulerna (folkstam som antas ha härstammat från Sverige). De tar sig igenom Bosporen med ca 500 fartyg, ockuperar Byzans och plundrar bl.a. Aten, Sparta och Korint. Efterhand lyckades grekerna bränna deras skepp och därmed förmå dem att dra sig norrut och ut ur Makedonien.
0269
Slaget vid staden Na?ssus (nuv. Niš, Serbien) på Balkan
Goterna lider ett stort nederlag mot den romerske kejsaren Claudius II. Efter att ha förlorat slaget vid Na?ssus var goterna instängda i Balkans bergspass och tvingades efter omfattande svält att sluta ett fredavtal som innebar att de blev allierade, foederati, under den dåvarande romerske kejsaren Claudius II (268-270). Claudius II avlider i pesten år 270 och nu kommer nästan en 100- årig fred mellan goter och romare.
0271
Romarna tvingas att evakuera Dacien då germanernas tryck norr ifrån blir för stort.
0272 ca
Konstantin den store föds i Naissus (nuv. Niš i Serbien).

Läs mer... (Wikipedia.se).
0275
Guptariket grundas, ett rike i Indien, grundat 275 e.Kr. Detta rike innebar en kulturell blomstringsperiod för Indien, och de kända litterära verken Ramayana och Mahabharata skrevs då. Värdet av "pi" beräknades för första gången av matematikern Aryabhalta 499. Samme vetenskapsman fastslog att jorden är rund och roterar runt sin egen axel. Aryabhalta beräknade även solårets längd till exakt 365,358 dagar. Den indiska handeln med romarriket avtog vid tiden för Guptarikets uppkomst. Istället kom man att under Guptariket handla med sydostasien.
0275
Västgoterna tränger in i Dakien som under de senaste tvåhundra åren har tillhört romarna.
0280
Världens första kristna rike.
Det är Armenierna som överraskar. De får nu sin första kristna stadskyrka och kristendom blir stadsreligion. Orsaken till omsadlingen är att de persiska Sassaniderna trängt ut parthernas gamla dynasti och börjat införa en sträng religiös reform, det är nu den Armeniska stadsmakten slår till.
0286
Franker tjänstgör i den romerska armén
Det är den nya romerska kejsaren Maximianus som sluter ett fördrag med frankerledaren Gennobaudes.
0293
Diocletianus inför tetrakin.
För att få slut på den romerska kris som pågått under 200-talet.

Läs mer... (Wikipedia.se).
0312
Slaget vid Pons Mulvius

Läs mer... (Wikipedia.se).
0321
Begreppet "Söndagsvila" vinner terräng
Kejsar Konstantin inför två romerska lagar om söndagsvila. Man stadfäster att denna dag ska vara en vilodag. Efter ytterligare ett sekel hade man infört förbud mot teater- och cirkusföreställningar på söndagar.

År 469 Kejsar Leo I:s söndagslag förbjuder lantbruksarbete denna dag.
0324
Konstantinopels grundläggning
Konstantin lämnar Rom för att bygga staden Konstantinopel (dagens Istanbul, vikingarnas Miklagård), vid den gamla grekiska staden Bysantion, staden står klar år 330. Orsaken till den nya huvudstaden var att det gamla Rom var allt för associerat med hedendom och förföljelse av kristna vilket omöjliggjorde Rom som huvudstad.
0325
Konstantin den store
Kyrkomötet i Niacea Konstantin vill knyta ihop kyrka och stat och ena det romerska imperiet under en tro, därför samman- kallar han biskoparna till mötet. Man formulerar fram trosbekännelsen efter Athanasios lära: Sonen är av samma väsen som fadern (väsengemenskapen). Omkring 220st deltar och p.g.a. det stora antalet så betraktas mötet som det första ekumeniska. Här fastslås bl.a. att kyrkans centra i rangordning är:
1. Rom
2. Alexandria
3. Antiochia
4. Jerusalem
Konstantinopel nämns inte eftersom den nya staden först om några år får ställning som imperiets huvudstad.
0342
Nikola´us
Rysk ikon
Nikola´us avlider.
Den grekiske biskopen av Myra (nuv. Demre sydvästra Turkiet), Nikola´us (270 †342) avlider. Vad är det nu som är så speciellt med den här killen då ?
Jo, han börjar dela ut gåvor till barn i fattiga sjömansfamiljer.

Denna frikostighet kommer att sprida sig genom stora delar av världen. Under medeltiden i Europa brukade barnen få en presenter på Sankt Nikolaus dag den 6 december av en person utklädd till Nikolaus. Om ca. 2000 år lever denna tradition kvar i delar av Europa.
0350
Konstans
Konstans mördas.
Hatad på grund av sina vilda utsvävningar störtas han genom ett soldatuppror i Gallien. Konstans (Konstantin den stores yngste son) mördas vid spanska gränsen av anföraren Magnentius.
0357
Flavius Claudius Julianus
Slaget vid Argentoratum (Strassburg).
En av Rom's största segrar över barbarerna samt att Rehngränsen återställs. Roms kejsare Julian besegrar Allemanernas armé som leds av kung Chnodomar. Det anmärkningsvärda är att Julian's armé räknas upp till 13.000 man medans Chodomar's armé uppgår till ca 60.000.

 • 360 Trupperna i Paris proklamerar Julian till "Augustus".
 • 0360
  Lutetia byter namn till Paris.
  0360
  Rom's frontstäder Bezabde och Singara går förlorade.
  0363
  Kejsar Julianus intåg i Persien.
  Detta intåg resulterar i bl.a. att Kazarerna sluter sig till romarna.
  0370
  Enorma horder av hunner börjar att röra sig västerut från de asiatiska stäpperna och in i Europa. De första som kommer i deras väg är alanerna som bebodde området mellan Volga och Don i nuvarande Ryssland/Ukraina. Alanerna blev snabbt besegrade. Nästa offer var den östgotiska folkstammen. Legendariskt från detta var när den gotiske kungen Hermanarik kastade sig på sitt eget svärd i förtvivlan över katastrofen.
  0375
  Folkvandring börjar.
  Östgoternas rike i sydryssland förstörs av hunnerna.
  0378
  Slaget vid Adrianopel.
  Den 9 augusti marscherar en romersk armé ut från Adrianopel under Valens ledning, denna armé krossas av en blandarmé bestående av Goter och Allaner.
  Det som hade hänt var oerhört och skulle få stora historiska konsekvenser. Genom hela den antika världen mottogs nyheten med förskräckelse. Goterna hade brutit Roms makt. Varenda german i Europa visste nu att romarrikets legioner inte längre var oövervinneliga.

  Läs mer om slaget (Wikipedia.se).

  Västgoterna hade enligt ett fördrag från år 376 rätt att bosätta sig innom romarriket. Detta är orsaken till "soppan".
  0379
  Goter bosätter sig på Balkan.
  Västgoterna hamnar i Pannonien och Östgoterna bosätter sig i Macedonien.
  0380
  Athanasios lära blir stadsreligion i romarriket.
  Katolicism har nu fått ett rejält fotfäste.
  0391
  Kristendomen blir stadsreligion i romarriket.
  Alla hedniska kulturer förbjuds.
  0395
  Det romerska imperiet delas.
  Den romerska kejsaren Theodosius dör och riket delas mellan hans två söner.

  Västrom: Tillfaller Honorius som tilldelas den västra halvan som fr.o.m. år 404 flyttar sätet till Ravenna som då blir huvudstad. Fram till västroms fall år 476 så kommer det att styras av svaga kejsare.
  Östrom: Tillfaller Arcadius, riket går sin egen väg.
  0395
  Attila föds på Balkan.
  Son till Mundzuk den fule, hunnernas konung. Hunner plattar till näsan med brädor och bandage och skär ärr i ansiktet redan i ungdomen för att slippa raka sig när de blir vuxna.
  0400- talen
  Många slaviska stammar börjar utvandra från sitt ursprungsland norr om Karparterna. En del vandrar österut och kallas ryssar och vitryssar. En del vandrar västerut och kallas polaner, slovaker och tjecker. Slovener, kroater, serber och bulgariska stammar vandrar söderut.
  0404
  De sista gladiatorspelen hålls i Rom den 1:a januari.
  0406
  Alanerna och Vandaler invaderar Gallien (nuv. Frankrike).
  0409
  Vandalerna (folkslag från nuv. Polen) vandrar västerut mot Spanien och bosätter sig i provinsen Baetica, som nu får namnet Andalusien (Vandalusien).
  0410
  Västgoternas Alarik plundrar Rom.
  0413
  Burgunderna bosätter sig vid Rhen mellan Lauter och Nahe
  Med romarnas tillstånd bosätter sig nu Burgunderna (Germansk folkstam som utvandrade från Norden samtidigt med goter och gepider) på västra Rhenstranden mellan Lauter och Nahe, där kung Guntar grundar det första burgunderriket med Worms som huvudstad.
  0420
  De vita hunnernas imperium grundas.
  Grundare, Aksungur. Riket består utav områden runt halva norra Indien, Afghanistan och Turkistan. Riket kommer att bestå till år 552.
  0428
  Nestorius
  Nestorius väljs till ny patriark i Konstantinopel. Han hävdar att kristus har två olika självständiga, men nära förenade naturer: en gudomlig och en mänsklig, som ej får sammanblandas. Han vägrar att kalla Maria för "gudaföderskan" som fastslogs i kyrkomötet i Niacea. Motiveringen var att gud inte kan ha en mor och en skapad varelse inte kan föda skaparen. Maria hade fött en människa och i den hade Gud tagit sin bonig. Gud bor i människan Jesus som i ett tempel. Maria kunde därför på sin höjd kallas för kristusföderska. För detta blev han landsförvisad till en egyptisk oas.
  0429
  Vandalerna i Spanien gör nu över till Afrika då trycket nu ökat från västgoterna.
  0444
  I samband med att de germanska stammarna väller in över det romerska Gallien (nuvarande Frankrike), tar många lärda sin tillflykt till det nu kristnade Irland, där det första klostret grundades så tidigt som 444 e. Kr. Irlands isolerade läge ute i Atlanten innebär att ön ligger skyddad för kontinentens folkvandringar, samtidigt som den sjövägen kan upprätthålla förbindelsen med de kristna församlingarna i Italien och Det östromerska riket.
  0447
  Hunnerna erövrar Philippopolis och Serdica
  Städerna är de största i Thrakien (nuv. Bulgarien) som romarna nu förlorar. Serdica lär ha förvandlats till en ruinstad med få överlevande. Östrom kommer senare att återta samt återbygga dessa städer.
  0450 ca
  Jutar, Saxare och Angler landstiger i England.
  Britterna trängs undan till Wales, Skottland, Cornwall och Bretagne.
  Jutarna grundar staten Kent.
  Anglerna grundar Mercia, East Anglia och Northumbria.
  Saxarna grundar Sussex, Wessex och Essex.
  0451
  Attila
  Slaget vid de Katalauniska fälten (Châlons), "folkslagens slag".
  På Attilas sida så finns det Hunner, Geruler, rugier, scirier, frankiska östgoter och gud vet allt.
  På general Aëtius sida står, romerska legioner nyrekryterade från Gaul och Germanien samt Västgoter, Burgunder, Franker och Alaner.

  Västromerska soldater förenar sig med dessa folkslag och gemensamt besegrar de Attilas hunner.
  0452
  Venedig grundas
  Attila upprepar sitt krav på prinsessan Honoria och intar Aquileia, vars invånare flyr till träsken vid havet och grundar den nya staden Venedig.
  0453
  Attila avlider på sin bröllopsnatt med Ildico (fr. det besegrade kungahuset i burgund), troligtvis av blodstörtning.

  Detaljerad fakta om Attila (Wikipedia.se).
  0454
  Gepiderna (Germansk folkstam) besegrar resterna av hunnerna. Dessa dukar själva under mot langobarderna år 567.
  0454
  Attila's söner
  Ellak (Attila's son) försöker kuva rebellerna men dör i striderna, resterna av hans armé drar sig undan till östra delarna av Karpaterna.Attilas två andra söner Dengizik och Ernak stannar kvar i Dacien och Bessarabien, detta tvingar alanernas ledare Kandak till att vandra åt Dobrudja.
  0456
  Vandalernas Geiserik Plundrar Rom.
  Vandalernas sjörövarflotta avseglar från Karthago under befäl av Gaiserik själv. Flottan lägger till vid Ostia (nuv. Italien) och nu marscherar de mot Rom utan hinder. Roms kejsare Petronius Maximus stenas hjäl av sina egna undersåtar. I stadsporten möter påven Leo I vandalerna som nu systematiskt plundrar Rom i 14 dagar bl.a. den sjuarmade ljusstaken som kommer från det förstörda templet i Jerusalem. Många tusen romare görs nu till slavar. Vandalerna härjar så svårt att folkets namn blivit förknippat med förstörelse och härjning. Det är härifrån ordet Vandalism kommer ifrån.

  Detaljerad fakta om Geiserik (Wikipedia.se).
  0466- 0485
  Västgoterna tränger ner till medelhavskusten, erövrar Provence och lägger under sig nästan hela Spanien.
  0468
  Alanerna och Slaverna's förra herre...
  Hunnen Bel-Kermek leder sin armé mot Bysans i ett invasionsförsök, men detta slås tillbaka av Bysans armé (slaver och Alaner) som leds av Arspan (vars far var Alan). Invasionsförsöket pågår i två år där merparten av slagen utspelar sig vid Donau- trakterna. Hunnerna drar sig tillbaka till trakterna vid Dacien och Bessarabien.
  0471
  Teoderik utropas till kung över östgoterna.
  0476
  Romerska rikets fall.
  Germanen Odovakar, officer i den romerska armén, erövrar Rom vilket innebär slutet för det romerska riket men också starten för ett germanskt Europa med Ravenna som huvudstad. Han väljs till härskare över Italien av de germanska trupperna.
  0360
  Merovingen Klodvig I blir frankisk kung.
  0488
  Teoderik samlar sitt folk och ger sig av mot Italien. Teoderiks folk var vid denna tid runt hundra tusen människor, anförda av en här på ca. tjugo tusen man som drabbade samman med Odoaker, vilken förskansade sig i Ravenna. Där satt han och tryckte i två år innan han kom ut. År 493 stack Teoderik ner Odoaker med ett svärdshugg och utropade "Det vad du gjort de mina!".
  0489
  Pannonien (nuv. Kroatien) faller i Östgoternas händer, området hamnar under Bysans välde år 535. Upp till ca år 600 så befolkades området av avarerna.
  0496
  Saint Rémi
  Reims biskop Saint Rémi (el. remigius)
  döper frankernas första kung Klodvig I (Clovis),

  då han omvänder sig till kristendomen. Klodvig's fru Clotilda hade tidigare försökt omvända Klodvig till kristendomen, vändningen kom vid slagfältet mot Alemannerna år 494 som han höll på att förlora, han lovade Clotilda att om han går som segrare ur detta slag så skulle han låta sig omvändas och så skedde. Kungen smordes med vin från Champagne en julkväll. 3000 av hans följeslagare omvändes också.
  Folk- vandring
  Efter germanernas grandiosa seger över Romarriket kan de germanska stammarna äntligen börja återta de gamla områden som gått förlorade till Romarriket. Skapandet av Europa tar nu sin början. Franker och burgunder bosätter sig i Gallien (bourgogne), longobarder i Italien (lombardiet), svear och goter i Kiev (Gårdarike) samt visigoter i Spanien. Venderna och andra slaviska stammar kommer in i germanernas gamla område i det vakuum som nu uppstått. Angler och sachsare invaderade Brittiska öarna och trängde undan kelterna till Irland, Skottland, Wales och Cornwall. Det är om denna svåra tid för kelterna som den ursprungliga Arthursagan handlar. Senare under riddartiden plockas sagan upp i Frankrike och anpassas till riddartidens ideal och det är denna senare version som blivit bekant som Kung Arthur och riddarna kring det runda bordet.
  500ca
  Klodvig I (german) enar de olika stammarna.
  Germanerna som slår sig ned i Gallien, i den östra delen bor burgunderna, ursprungsbefolkningen. Kelterna biter sig fast främst i nuvarande Bretagne.
  500ca
  Kaffe
  Enligt legenden var det herden Khaldi från inre Abessinien, dagens Etiopien , som upptäckte kaffebönorna. Han såg sina får äta av de röda bären på en buske och märkte då att djuren blev ovanligt pigga. Det här gjorde att han bestämde sig för att prova själv och han kände sig mycket upprymd efter att ha ätit några stycken. Historierna är många om hur kaffet upptäcktes, det enda man med säkerhet vet är att kaffeträdet härstammar från Etiopiens bergiga sydvästra delar. Därifrån spreds det vidare till den arabiska halvön. Kaffet odlades i Jemen redan på 500-talet. Men inte förrän på 1200-talet började man rosta bönorna.Araberna hade monopol på kaffemarknaden. De förbjöd all utförsel från Arabien av orostade bönor. Men det blev en indier Bata Budan som smugglade ut sju kaffefrön. Han band fast dom innanför kläderna och planterade dem på sin mark i Chikamalgur i södra Indien. Därifrån fick holländarna sina frön och satte igång odlingar på Java. Kaffet når Europa år 1517.
  0504
  Goterna intar Belgrad
  0507
  Västgoternas kung Alarik II dör och hela det gotiska imperiet väst och öst enas under kung Teoderik, detta oroar makthavarna i Bysans.
  0508
  Clovis
  Paris blir huvudstad.
  Den frankiske kungen Clovis gör Paris till huvudstad i frankerriket.
  0510
  Genom ett fredsfördrag så hamnar Belgrad i det Bysantiska riket.
  0525
  Ny tideräkning föreslås.
  Det är munken Dionysius Exiguus som menar att jesu födelse ägt rum 753år efter Roms grundläggning och därför bör år 0 inträffa då.
  0526
  Den 30 augusti avlider kung Teoderik.
  Han var då ungefär 70 år och hade i över 50 år varit sitt folks ledare. Efter hans död drabbades östgoterna av inre konflikter och mellan 535 och 561ansattes östgoterna hårt av en östromersk härförare vid namn Belisarius och hans trupper.
  Ännu långt efter det att de öst- och västgotiska rikena hade förintats, talades det gotiska i en annan, avlägsen del av Europa. År 1563 upptäckte en flamländsk diplomat vid namn Ogier van Busbecq att det på halvön Krim vid Svarta havet fanns goter, de talade dock en gotiska med vissa skillnader från den gotiska man kände till sedan tidigare. Senare försvann också dessa sista goter.

  Detaljerad beskrivning av Theoderik den store (Wikipedia.se).
  0527
  Justinianus I den Store
  De första slaviska stammarna vandrar ner till donau- trakterna
  Under Bysans kesjare Justinianus I:s 1:a regeringsår, vandrar de första slaviska stammarna ner till donau- trakterna. Han iståndsätter en imponerande fästningsgördel längs Donaugränsen. P.g.a. de stora krigen i väster så finns det inga trupper att bemanna dessa fortifikationer. Slaverna väller därför obehindrat in över halvön där de snart når Korithiska viken och Egeiska havets nordkust.
  0532
  Burgund förenas med frankerriket.
  0535
  Belisarius
  Kejsar Justinianus sänder en armé till Italien under Belisarius. Rom föll i Belisarius händer genom de romerska invånarnas försorg, och trots en årslång belägring (feb. 537-mars 538) lyckades inte Witigis återta staden. Witigis erbjöd frankerna de östgotiska besittningarna i Gallien men detta fick som enda resultat att frankerna stärktes i sin ambition att permanenta sin närvaro i Italien - Belisarius avvärjde detta och belägrade 539 Witigis i Ravenna. Under belägringen av Ravenna anlände fredsbud från kejsar Justinianus, kanske tack vare att Witigis lyckats hetsa perserna till krig mot denne. Belisarius fortsatte dock belägringen på eget bevåg. Östgoterna erbjöd då Belisarius kronan och han låtsades ta emot erbjudandet, varefter han bemäktigade sig Ravenna 540 och sedan avseglade med Witigis, dennes gemål och den östgotiska kungaförmögenheten, till Konstantinopel.

  Detaljerad beskrivning av Belarius (Wikipedia.se).
  0536
  Medelhavsregionen ligger under rök detta år.
  Troligtvis p.g.a. ett vulkanutbrott i Indonesien, detta resulterar i en mycket kall vinter.
  0536
  Belisarius trupper intar staden Rom.
  0546
  Totila (Ostrogoterkung) återerövrar Rom.
  Staden består nu endast utav 500st invånare, detta att jämföra med den miljonstad det en gång var.

  Detaljerad beskrivning av Totila (Wikipedia.se).
  0552
  Buddismen når Japan.
  Det är Kimmei som importerar buddismen från Kina.
  0552
  Avarerna vandrar mot Europa.
  Turkiska stammar förstör deras rike. De tillsammans med hunner och bulgarer vandrar nu till Theisslätten.
  0555
  Cassidorus grundar klostret vid Vivarium
  Vid Den romerske patriciern Cassidorus (c. 487-c. 580) grundar ett kloster på sin egendom Vivarium i södra Italien. Cassidorus tar djupt intryck av samtidens intellektuella förfall och beslutar att i sitt klosterbibliotek samla alla de böcker han kunde kommer över, såväl av antika som kristna författare.
  0558
  Avarerna (fr. ryska stäppen) under khaganen Baian, invaderar norra Kaukasus. De möter också bysans allierade. Det är härifrån avarerna nämns för första gången i bysantiska skrift- källor. Justinianus I förhandlar med avarerna i Konstantinopel, han "hyr" dem så att de ska beskydda bysans mot "barbarerna", samma Turknomad- stam som avarernas, som fortsatte att strömma in från norra kina.
  0559
  Bulgarer och slaver stormar Konstantinopel
  Detta misslyckas och vid reträtten så går de in i en "bysantisk fälla". Justanianus I besparar dem livet, troligtvis p.g.a. avarerna som började tränga in i riket.
  0562
  Avarerna når Dobrudja och skapar en bosättning där.
  0567
  Gepidernas rike störtas
  Longobarderna går i förbund med avarerna och gör slut på gepidernas rike. Avarerna flyttar in i detta rike.
  0568
  Bysans förlorar Italien till Langobarderna
  De lämnar Pannonien till avarerna under befäl av Kung Albion och invaderar Friulien med avsikt att invadera hela dåvarande Italien. Perfekten Longinus som styr Italien i kejsarens namn har ingen fältarmé till sitt förfogande, vilket gör att drar sig tillbaka till Ravenna och låter de andra städerna klara sig så gott de kan. Kung Albion tar städerna i rask takt och han fortsätter till Pavia som kommer att bli deras residentort (år 572) fram till dess att Langobarderna försvinner ur historien år 774 under kungen Desiderius.
  0568
  Slovenerna pressas upp i östra alperna på nuv. österrikiskt område då Avarerna besätter Pannonien ( Longobardernas f.d. boplatser).
  0578
  Slaver invaderar Ellada
  Bysans allierar sig med avarerna mot slaverna. Avarerna besegrar slaverna, dödar deras prins Davrit.
  0581
  Nordkina enas under Sui dynastin.
  År 589 kommer denna dynasti att lägga under sig hela sydkina.
  0582
  Avar khaganen Baian erövrar den stora staden Sirmium
  Detta är ett viktigt gränsfäste i trakten av det nutida Belgrad. Sirmiums fall har öppnat vägen på vid gavel till bysans kärnprovinser för avarer och slaver.
  0586
  Slaviska permanenta bosättningar
  Slaver och avarer står vid Thessalonikas portar, året därefter når de Adraniopel. De hejdar sig inte förrän de nått Konstantinopels murar, då det hela slutar med förlust och reträtt. I dessa stora erövringståg så skapas permanenta bosättningar i nuv. bulgarien och hela f.d. Jugoslavien där deras besittningstagande och bosättning börjar på allvar under 580- talet.
  590
  Gregorius blir påve
  Munken Gregorius (540-604) blir nu påve, han centraliserar förvaltningarna av de påvliga egendomarna till Rom. Därmed ligger nu den påvliga världsmakten i Italien. Det är också han som skriver ner dödssynderna: högmod, girighet, lust, avund, frosseri, vrede och likgiltighet
  591
  Gregorius I smutskastar Maria Magdalena.
  Den 21:a september står påven Gregorius I San Clemente-basilikan i Rom och kommenterar Lukas 7 kapitlet. där han hävdar att Maria Magdalena skulle varit prostituerad, detta har dock inget stöd i Bibeln.

  Det kommer att dröja till år 1969 då den katolska kyrkan ändrar ståndpunkt.
  593
  Bysans kejsare Maurikios sänder en stark armé mot balkan
  Expeditionsarmén för en s.k. "upprensning" av de nya inkräktarna (avarer och slaver). Expeditionen (som kommer att vara i 10år) går till bysans fördel, de vinner segrar gång på gång och stundtals så vandrar armén över donau och för krig där.
  595
  Slaget vid Roblach- fältet
  Slovenernas misslyckas i slaget mot Tassilo.
  596
  Anglosaxarna kristnas.
  Augustinus skickas från Rom till kung Ethelbert av Kent. Nu skapas ärkebiskopsdömet Canterbury.
  599
  12.000 bysantiska krigsfångar huggs ner.
  Avarerna låter under största möjliga publicitet hugga ner krigsfångarna då bysans kejsare Maurikios inte kan/ vill lösa ut dem på avar- khaganen Baians villkor. Händelsen skakar hela bysans, Maurikios expeditionsarmé begår myteri och ilmarscherar mot Konstantinopel under ledning av Fokas. Maurikios med familj flyr, dessa mördas av Fokas exekutionspluton vi ett senare tillfälle.
  600ca
  Lundalandet
  Enligt Hervagasagan samlar kung Halvdan Frodeson hela Skåne till ett enda rike, det s.k. Lundalandet.
  602
  Huanghe (gula floden) ändrar sitt lopp, detta leder till hungersnöd.
  605
  Alexander från Tralles (525-605 e.kr.) avlider.
  Han räknas som den förste man som gett en fullständig översikt över invärtes sjukdomar och dess behandlingar. Han förklarade nästan alla sjukdomar som fel som uppstod på grund av obalans eller fel med någon av kroppens fyra vätskor. Hans undersökningar utav patienter gick mestadels ut på att räkna ut vilken av de fyra vätskorna det var fel på.
  610
  Allhelgonadagen
  Under Bonifatius IV:s pontifikat förvandlas Pantheon i Rom till gravkyrka för benen av många kristna martyrer som från olika håll fraktas dit. Till deras minne instiftas Allhelgonadagen.
  612
  Muhammeds uppenbarelse
  Muhammad som tillhör Mekkas ledande stam Quraysh, upplever nu en uppenbarelse vid grottorna vid Hira utanför Mekka. Gud talar till honom genom ärkeängeln Gabriel, han uppmanas att sprida det nya budskapet till sina landsmän. Muhammad börjar predika en ny religion som inte förvanskats av judar och kristna, han kallar den för islám, "hängivelse" eller "underkastelse" (under Gud).
  614
  Perserna intar Jerusalem
  Det sker nu ett blodbad på kristna. Alla kyrkor och kloster skövlas och man beslagtar Kristi kors.
  618
  Tangdynastin kommer till makten i Kina.
  618
  Perserna intar Alexandria.
  Då Egypten erövrats av perserna så stryps spannmålsleveranserna till Konstantinopel, detta är ett stort hot mot staden.
  622
  Muhammed flyr till Yathrib (Medina).
  Muhammad kommer i konflikt med den härskande köpmanna- aristokratin i Mekka. Han blir nu tvungen att fly till grannstaden Yathrib där han tas emot med öppna armar, han blir senare dess ledare. Staden kommer också att byta namn till Profetens stad, Madinat al-nabi eller Medina.
  Det är just flykten, hijra som är starten för den islamska tideräkningen.
  623
  Flera slaviska stammar gör revolt mot avarerna
  Exempel på detta är revolten i Vends detta år. Prins Samo (frankisk köpman) förenar många slaviska stammar mot Avarerna. Han blir den förste kände kungen av ett slaviskt förbund. Ljubljana, Klagenfurt, Wien, Prag och Leipzig.
  626
  Perserkungen Khosroes skapar en armé bestående av vanliga invånare, utlänningar och husslavar. Han låter sin general Sain tillsammans med 50,000 man som han tog från Sarbaros att tåga mot Konstantinopel. Bysans kejsare Herakleios nås av nyheten och nu splittrar han armén i tre delar,
  1:a stannar i Konstantinopel som beskydd.
  2:a till hans broder Theodore som går mot Sain.
  3:e Herakleios för sin del till landet Lazika där han finner en bundsförvanter, Khazarerna (turk folk).
  626
  Konstantinopel attakeras från öst och väst
  Perserna anfaller staden från öster. Från väster samt havet kommer en bland- armé som består utav avarer, slaver och Bulgarer. Avarerna lider ett mycket stort nederlag vid Konstantinopel då varje försök att bryta igenom stadens fästningsverk avvisas med stora förluster för angriparna. I augusti så får khaganen nog, han enligt byzantiska författare skådar en kvinnogestalt som beskyddande svävar ovanför stadens vallar, han inser att staden står under den heliga jungfruns beskydd och att en vidare kamp vore utsiktslöst.
  626
  Avarernas Khagan hämtar sig inte efter Konstantinopel och nu under Heraclius formella välsignelse så kommer serberbiska och kroatiska stammar från norr om karpaterna (bergskedja i nuv. tjeckien, slovakien). bl.a. via sjövägen till Dalmatien, de landstiger även senare på Kreta då trycket från slaviska stammar ökade på balkan. De för framgångsrika krig mot avarerna,
  631
  Samo- slaver besegrar den frankiska armén och kung Dagobert nära Vogatisburg. De ger nu sin självständighetsförklaring för franker och avarer.
  632

  Abu Bakr as-Siddiq
  Muhammed dör
  Vid sin död den 8:e juni behärskade han praktiskt taget hela Arabiska halvön och hans auktoritet som profet och ledare var absolut.
  Abu Bakr as-Siddiq som var Muhammads svärfar, efterträder Muhammad. Eftersom det är svårt att efterträda en profet så får han titeln amir al-mu'minin "de troendes ledare". Han dör år 634 i sin frus famn då han mördats.
  Förklaringar
  Muslim är en anhängare av religionen islam.
  Koranen är muslimernas heliga skrift som ängeln Jibril gav till Muhammad.
  Islam är en abrahamisk religion.
  Gud är Allah.
  Guds lag är sharia.
  Muhammed är Guds sista profet.

  Detaljerad beskrivning av Mohammed (Wikipedia.org) på engelska.
  634
  Den första kalifen
  Abu Bakr efterträds av 'Umar ibn al-Khattáb. Han tituleras "Guds sändebuds ställföreträdare", Khalifa rasúl Alláh d.v.s. kalif. Nu börjar också de stora erövringarna som ger ett jättelikt arabiskt- islamiskt välde.
  634
  Islams följande kalifer
  Umar ibn al-Khattab (634-644)
  Uthman ibn Affan (644-656)
  Ali Ben Abu Talib (656-661)
  636
  St. Aidan
  Missionären St. Aidan (d. 651), grundar klostret i Lindisfarne utanför Nordenglands ostkust.
  637
  Slaget vid Quadisiya
  De arabiska muslimerna krossar sassaniderna armé, därmed är babyloniernas rike vunnet för islam.
  0638
  Omar Ibn al-Khattab erövrar Jerusalem
  Han erövrar staden från de kristna. Han rider in på sin berömda vita kamel och den grekiske patriark skrider honom till mötes. Kalifen försäkrar honom att alla invånarnas liv och ägodelar ska respekteras. Omar ber patriarken att visa honom kristenhetens heliga platser. Medan de befinner sig utanför Qiyama (den heliga gravens kyrka) infaller bönetimmen, Omar frågar sin värd var han kan lägga ut sin bönematta, patriarken erbjuder honom att stanna där han är, då svarar Omar citat:
  Om jag gör det, kommer muslimerna i morgon att lägga sig till med denna plats med motiveringen "Omar har bett här".

  Han fick rätt, man uppför en moské i trä som bär hans namn. Denna moské kommer att totalförstöras under första korståget då de s.k. frandjerna inte visar en sådan storsinthet år 1099.
  639
  Muslimerna erövrar Egypten.
  Styret övergår år 868 till Amir- styre där Ibn Tulun blir den förste att regera (år 868-969).
  642
  Slaget vid Nahavand.
  Muslimerna besegrar den persiska armén. Yasdegird III av Persien flyr österut.
  644
  Omar Ibn al-Khattab mördas.
  Dådet utförs av en kristen persisk slav. Othman efterträder Omar.

  Detaljerad beskrivning av Omar Ibn al-Khattab (Wikipedia.org) på engelska.
  639
  Muslimerna erövrar Cypern.
  651
  Sasanidiska dynastin dör ut.
  Landsflyktingen Yasdegird III mördas vid Merv, Turkestan.
  654
  Araberna erövrar Rhodos.
  Det är nu de säljer den jordbävningsskadade kolossen på Rhodos (ett av världens sju underverk) till en judisk köpman som fraktar hem metallskrotet till Edessa på sina 900 kameler.
  0661
  Spricka i muslimernas rike.
  Shiter (kalif Alis anhängare) och omajjader (Muawiyas anhängare).

  Detaljerad beskrivning av Umayyaderna (Wikipedia.se).
  0661
  Umayyaderna från Mekka tar över kalifatet.
  Mu'áwiya utropar sig till kalif, centrat flyttas från Medina till Damaskus i Syrien.
  670
  Korea enat.
  Det koreanska riket Silla kuvar de två andra koreanska staterna.
  670- talen
  En kines vid namn Tao Yu påstås ha uppfunnit porslinet.
  674
  Araberna för sin flotta mot Konstantinopel under ledning av Mucawiya. Konstantinopel belägras under sommartid, men när vintern närmar sig så måste Mucawiya föra flottan i vinterläge vid Cyzicus. Araberna återkommer de tre kommande sommrarna (till 678) utan någon större framgång. Medan Bysans kejsare Konstans II har fokus på araberna så smider slav- hövdingen Perbundus planer på att erövra det grekiska Thessaloniki, ryktet når Konstans II som låter avrätta Perbundus. Slaverna attakerade ändå staden för att sedan belägra den.
  678
  Den "grekiska elden".
  Uppfinns av Callinicus av Heliopolis (en kristen fånge från Syrien). Det är en syra som pumpas från fören via en hävert till fiende- skeppet, när syran får kontakt med träet så börjar det brinna. Receptet på syran blev en statshemlighet och dess viktigaste beståndsdelar vet man än idag inte vad de bestod av. Det man vet är att den arabiska flottan tvingades från Konstantinopel detta år tack vare den "grekiska elden".
  678
  Slaget vid Anatolien
  Bysans vinner det enormt stora slaget. Kombinationen av två förluster inom samma år tvingar Mucawiya att föra tillbaka sin armé från stora landområden, samt en underskrift av ett smärtsamt fredsfördrag. När fred skapats i de östra delarna av Bysans så vänder Konstantinos IV blicken mot väst, han skickar nu en armé mot Thessaloniki, besegrar slaverna. Avarerna chockade av det bysantiska rikets framgångar skickar genast ambassadörer till Konstantinopel som erkänner Bysans överhöghet mot avarerna.
  0679
  Bulgariens rike i Sydryssland förstörs av Kazarerna.
  Det bulgariska riket, vars kung Kuvrat nu dör, är en sammansättning av rester från olika hunner- skaror och uigurerna som levt i samexistens.
  680
  Ett nytt vandringsfolk, bulgarerna.
  Dessa står nu med sin huvudstyrka obehagligt nära den östromerska riksgränsen vid Donau under Asparuch ledning. Bysans kejsare Konstantinos IV drar på sommaren dit upp med en stor flotta och en del kavalleri för att mota bort dem. Expeditionen misslyckas totalt. Idag vet vi att bulgarerna stannade kvar.
  0680- ca
  720 ca
  Serber och kroater börjar röra sig söderut.
  De kommer troligtvis från området mellan dagens östra Polen och Ukraina, vissa hävdar att de kommer från nuv. Iran- regionen (central- asien) och i "hunnernas kölvatten" kommit in i europa. Det skall tilläggas att serber och kroater har vid två tillfällen "bjudits" ner på balkan, ca år 600 då avarerna alierade sig med dem mot bysans och år 626 då bysans alierade sig med dem mot avarerna. Etablerade stamförbund excisterar redan. Med hänvisning till nedanstående källa så bodde serberna i ett område som hette vitserbien och närmsta grannen var vitkroatien. I början på 700-talet så bryter halva befolkningen loss under två bröders ledning och emigrerar mot balkan. Efter en tids obeslutsamhet så accepterar de Bysans kejsare Heraclius inbjudan att bosätta sig runt peninsula, kallat "Baptistiska Serbien", kanske ett tidigt försök till att kristna dem.
  Serberna skapar många lösa stater:
  Neretva mellan floderna Neretva och Cetina
  Zahumlje, mellan Neretva och Dubrovnik, med ön Mljet
  Travunija (förkninppat med Trebinje) östra Hercegovina
  Konavle mellan Dubrovnik och Boka Kotorska
  Duklja senare kallad Zeta, och till sist Montenegro, mellan Boka och floden Bojana.
  Raška (Serbien)
  Bosnien mellan floden Drina and Bosna.
  Källa: De administrando imperio av Bysans kejsare Constantine VII.
  681
  Bulgarerna korsar Donau..
  0685
  Slaget vid Nechtanesmere, östra Skottland
  Pikterna driver tillbaka de expanderande anglosaxarna. Under följande sekler så kommer deras kulturella särdrag, liksom deras språk att försvinna från historien. De har efterlämnat flera konstnärliga stenreliefer.
  685
  Buddhismen blir statsreligion i Japan.
  0687
  Den austrasiske hertigen Pipin af Héristal besegrar Neustriens och Burgunds major domus Berther i slaget vid Testry. Genom denna viktiga seger samlar Pipin hela frankiska riket under sitt välde.
  0688
  Bysans kejsare Justinian II (Konstantinos IV's son) för ett framgångsrikt krig mot slaverna i de östra delarna av Bysans. Många slaver tillfångatas och förs bort till bl.a. Cappadocia och Bithynia.
  ca 0690
  Jordskatt till nyomvända muslimer.
  Massomvändelser uppmuntras ej av kaliferna då icke muslimer får betala högre skatt. Av statsfinansiella skäl så bestämmer man att nyomvända muslimer ska betala kharáj, jordskatt, de slipper jizya, personskatten.
  691
  Klippmoskén
  Klippmoskén invigs i Jerusalem.
  Kalifen Abdul al-Malik (646 †705) låter uppföra denna ståtliga moské som än i dag kan ses på tempelplatsen.

  När bygget stod klart så visade det sig att 100.000 guld dinarer fanns kvar i byggkassan. Kalifen erbjuder byggherrarna guldet men dessa tackar nej, han beordrar då att smälta ner guldet och låta detta pryda kupolen.
  0695
  Guldnäsan
  Justinian II (669-711) frisläpper sin fältherre Leontius från fängelset i Konstantinopel p.g.a. att araberna börjar trycka på vid rikets utkanter under kalif Abd al-Malik. Justinian II's vansinninga skattepolitik leder till en kupp och Leontius som nu antar namnet Leo, bestiger tronen. Han beordrar att Justinians näsa och tunga ska skäras, samt att han förvisas till Cherson i Crimea (krimhalvön). Efter detta så bar Justinian en guldnäsa för att täcka skadorna.

  Detaljerad beskrivning av Justinian II (Wikipedia.org) på engelska.
  0697
  Kalif Abd al-Malik för en framgångsrik attack mot det bysantiska Afrika, vilket resulterade i att Karthago hamnar i deras händer. Bysans kejsare Leo skickar iväg en flotta för att återta Kathago, detta misslyckas. Resterna av flottan drar sig tillbaka i säkerhet vid Kreta. Här sker nu en revolt mot härföraren John, officerarna förklarar Apsimar till Bysans kejsare, han antar namnet Tiberius II och vänder nu flottan mot Konstantinopel som nu drabbats av pesten. Tiberius II belägrar staden som står ut några månader innan portarna öppnas år 698. Tiberius II beordrar att Leo's näsa ska skäras samt att han ska fängslas i klostret Psamathion i Konstantinopel
  0698
  Algeriet införlivas med det arabiska kalifatet.
  0704
  Justinian II lyckades fly från fångenskapen i Cherson till Kassarerna och mottogs väl av deras ledare Chazar chagan (Chazar turkarna är den ledande stammen runt Kaukasus). För att göra en lång historia kort så gifte (år 703) han sig med chagan's syster, Theodora och nu detta år så tågar han med en armé mot Konstantinopel. Tiberius II flyr men tas tillfånga vid ett senare tillfälle. Tiberius och Leo fick gå genom Konstantinopels gator innan man högg av deras huvuden.
  0710
  Japan får ny huvudstad, Nara, fram t.o.m. år 784. Denna period kallas för Nara- tid.
  0711
  Tariq Ibn Ziyad
  Berberna når invaderar Spanien.
  Araberna hade besvär med berberna (morerna) som de besegrat, och för att sysselsätta dem fick de attackera Spanien. General Tariq Ibn Ziyad som stammar från Damaskus kommer med 12.000 man som han värvat bland öknens berbiska stammar. Med fyra båtar går han över sundet från klippan Jabal Musa i söder till Djebel-al-Tarik (Tariks klippa) och striden mot visgoternas kung Roderick vid Barbate söder om Cadiz kommer att avgöra halvöns öde. Det ska tilläggas att attacken från araberna var tänkt som en plundring, inte som en erövring. Erövringen underlättas då de kommer till ett splittrat land. Den inhemska befolkningen förtrycks av en främmande aristokrati medan den judiska befolkningen lid under kyrkans förtryck.

  Detaljerad fakta om berberna (Wikipedia.se).
  Influenser
  Chartâren når Spanien.
  En av föregångarna till framtidens gitarr når nu Spanien via morernas erövringståg. Chartaren är fyrsträngad och har förekommit i Babylonien från ca. 2000f.kr
  0712
  Toledo faller i muslimernas händer.
  Muslimerna når nu Toledo och med hjälp av stadens judiska befolkning faller Toledo nästan utan motstånd. Här händer inget de närmaste 1269åren tills 1981 då den nyvalde presidenten Francois Mitterand beslutar om att alla importvideos skall tullbehandlas just i Toledo.
  0714
  Pippin av Herstal (Karl Martell's far) dör. Karl får inte efterträda honom, men han besegrar dock Pippins änka och andra rivaler om makten, och från 718-719 styr han frankerrikets centrala delar. Därefter försöker han återta regioner som på 600-talet gjort sig oberoende. Han bekämpar alemanner, bajuvarer, friser, saxare och thüringar samt underkuvar Burgund och Provence.
  0715
  En arabisk armé under ledning av Malsama belägrar Konstantinopel
  0716
  Berberna erövrar Lissabon..
  ca 0720
  Siffrorna föds.
  Siffrorna (egentligen bör de betecknas som indiska) blir kända i Bagdad, förmodligen genom indiska handelsmän. Den indiska matematiken bidrog framför allt med nollan - vårt ord siffra kommer från det arabiska "sifr", noll - samt med decimalsystemet. Hundra år efter det att systemet blivit känt utvecklade Muhammed bin Musa al-Khwarisimi (död 846) dess användningsområden i sin skrift "Algorismus". Han kan med all rätt betecknas som algebrans och algoritmernas fader.
  0732
  Karl Martell
  Slaget vid Poitiers
  Hertig Eudo av Akvitanien kan inte hejda den arabiska expansionen. Karl Martell intervenerar och besegrar araberna (saracenerna) i slaget vid Poitiers, varefter hans inflytande i Akvitanien nu ökar. Slaget stoppar morernas framfart mot Europa.

  Detaljerad beskrivning av slaget (Wikipedia.se).
  0741
  Pippin den lille (Pépin le Bref), son till Karl Martell, kröns till kung över Frankerna av påven i Rom.
  0746
  Böldpest härjar världen över.
  Kom för några år sedan från orienten och har nu spridit sig upp via Egypten till Bysans. Konstantinopels befolkning minskas så kraftigt att kejsaren får tvångsförflytta många greker till staden vilket resulterar i att Konstantinopel är nu nästan helt grekisk.
  0749
  Revolution i Kufa Abdullah Abul-I-Abbas as-Saffach låter utropa sig till kalif. Merwan II blir slagen och dödad i Egypten och därmed är det slut på det omaijadiska kalifatet i orienten. Den nya dynastin kallas den abbasidiska
  0748
  Abbasiderna revolterar mot Umayaderna
  I östra Iran Khorasan, så startar Abú'l- 'Abbás al- Saffáh en revolt mot Umayyaderna. Alla missnöjda grupper ansluter till honom, de intar Damaskus år 750, däefter utropar sig 'Abbás till kalif. Han flyttar sätet till Irak.
  0750
  Umayyadkalifatet faller.
  umayyadkalifatet faller och abbasiderna tar makten, och de blickar österut,
  0751
  Pippin avsätter den merovingiske marionettkungen Childerik III och utropar sig till kung. Detta sker i nära allians med påven; ett grundelement i den karolingiska monarkin är samarbetet mellan världslig och kyrklig makt, där monarken uppfattas som utvald av Gud.
  0751
  Muslimerna erövrar Turkistan och papperstillverkningen.
  Det är nu konsten om hur man tillverkar papper når sydväst Asien tack vare några kineser som tillfångatagits och släppts mot att visa upp konsten för hur man tillverkar papper. Det är Arabiska sjöfarare förde senare med sig kunskapen till Nordafrika och Spanien, där det första europeiska pappersbruket anlades i Xátvia omkring år 1100.
  0754
  Påven Stefan II går i allians med frankerriket.
  Stefan II ber den frankiske kungen Pippin om hjälp mot den langobardiska kungen Aistulf som genom två framgångsrika krigståg tvingar bort Aistulf från bl.a. Ravenna.
  0755
  al- Mansúr utropas till kalif
  0755
  Kalifatet i Cordoba grundas.
  Ca år 950 så är den Europas vackraste huvudstad med ca 500 000 inv. (Obs.! Hela världen hade på den här tiden inte mer invånare än vad USA har idag år 2004). Här började papperstillverkningen som fick Europa att häpna. Gatorna var stenbelagda och upplysta på nätterna. Som jämförelse kan nämnas att stora västeuropeiska städer som Paris och London i låg i mörker om natten fram till 1800-talets början, då gaslampor infördes. Ett vattensystem där vattnet fördes in i hushållen via tjocka blyrör. Ett fungerande avloppssystem och i villorna fanns det luftkonditionering i form av vatten som rann längs rörbeklädda väggar. Europas första universitet grundades här, kvinnor hade också tillträde hit vilket var nytt för Europa.
  0756
  Omajjaderna fördrivs från Bagdad av Abbasiderna. De tar nu sin tillflykt till Spanien, där de kommer att styra hela Andaluasien från Cordoba.
  0759
  Frankerna återerövrar Narbonne från berberna.
  Det saracenska Narbonne underkuvas.
  0762
  Bagdad grundas.
  Kalifen al-Mansour grundar Fredens stad, Medinat-al-salam, var det officiella namnet på Bagdad. Namnet Bagdadu finns belagt på sumerisk tid omkring 3500 f Kr. Den obetydliga byn kommer som islams huvudstad bli en värdig efterföljare till Babylon, Seleucia och Ktesifon som legat alldeles i närheten av Bagdad.
  0772
  Krigen mot saxarna inleds av Karl den store.
  Detta sker genom erövringen av staden Eresburg samt förstörelsen av staden Irminsul.
  0774
  Langobarderna besegras slutgiltigt.
  Karl den store besegrar dem och kröner sig med deras järnkrona i Pavia.
  0778
  Slaget vid Roncesvalles.
  Karl den store försöker invadera Ebro- dalen men misslyckas.
  0782
  Dagen i Verden an der aller.
  En frankisk här förintats av upproriska saxare vid Suntelgebirge. Den saxiska adeln som står på Karls sida utlämnar ca 4000 upprorsmakare, Karl låter halshugga dessa.
  0785
  Kungariket Ghana växer sig stort.
  Detta ske genom intensiva handelsbyten med araberna. Huvudstad är Saleh med sina ca. 30.000 inv.
  0791
  Frankernas första fälttåg mot avarerna
  Karl den store leder frankerna till avarernas rike, dessa fälttåg kommer att pågå i ca. 5år. Karls son, Pippin för befälet i de resterande fälttåg där frankerna knappt led några förluster medan avarerna utplånades till den grad att inte en by stod kvar för att vittna deras rike.
  0793
  Nu lär man sig i Bagdad den kinesiska konsten att tillverka papper
  0793
  Vikingarnas intåg i historien sker med besked.
  Norska vikingar förstör det stora och rika klostret Lindisfarne. Munkarna mördas och hela händelsen skakar den kristna samtiden.
  0800
  Karl den Store
  Karl den Store's kröning.
  På julafton den 26 december år 800 belönas Karl i Peterskyrkan i Rom för sina insatser för kristendomen. Fylld av tacksamhet krönte påven Leo III Karl till "Carolus Augustus, den stora och fredbringande kejsaren av Rom", med ett gyllene diadem och en titel som då inte använts i Västrom sedan Romulus Augustus abdikerade 476, alltså under nästan 400 år.

  Kejsartiteln kommer att försvagas efter Kejsar Karl den V på 1500- talet.
  0802
  Klostret Iona utanför Skottland plundras av vikingar.
  0804
  Kung Godfred av Danmark gör revolt mot kejsaren, han överfaller en slavisk handelsplats nära Danmark, och tvångsförflyttar allt folk till sin nybyggda marknadsplats i Hedeby, för att därigenom försäkra sig om handelstullar och ge Danmark större inblandning i nordisk handel.
  0805
  Karl den stores fälttåg mot Böhmen.
  0808
  Karl den store möter danmarks kung Godfred i krig.
  Orsaken är att Godfred hjälpt saxarna. Det sägs att det är här den nordiska historian börjar på allvar.
  0809
  Den arabiska kolonin Fès grundas.
  Denna blivande stad är belägen i Marocko och kommer att bli Nordafrikas kulturella centrum.
  0809
  Bulgarerna intar Sofia.
  Staden kommer att återerövras av Bysans och åter falla i bulgarernas händer år 1194.
  0811
  Vid danska fredsförhandlingar med det frankiska riket nämns en skåning för första gången vid namn i skriftliga dokument, stormannen Osfrid av Sconaowe.
  0814
  Karl den store avlider
  Han dör i Aachen och begravs i stadens domkyrka. Ludvig I (den fromme) ärver troner efter Karl den stores bortgång.

  Detaljerad beskrivning av Karl den store (Wikipedia.se).
  0821
  Tibet blir självständigt genom ett fördrag mellan Kina och Tibet.
  0824
  Lothar (Ludvig den frommes son) kröns som regent av Italien.
  Påven Paschalis som kröner Lothar som nu erhållit kejserliga rättigheter i kyrkostaten.
  0825
  Kung Egbert av Wessex besegrar Mercia.
  Han annekterar staten och om två år kommer Northumberland falla i hans händer..
  0826
  Muslimska pirater erövrar Kreta.
  De kommer att använda ön som bas för deras små expeditioner.
  0826
  Ansgar fördrivs från Danmark.
  Godfreds son Hårik gillar inte Ansgars förkunnelse och fördriver honom.
  0827
  Araber från Tunisien invaderar Sicilien.
  0827
  De sju kristna angelsaxiska staterna förenas för första gången under kung Egbert av Wssex.
  0829
  Riksdagen i Worms.
  Två sändebud från svearike menar att det är flera i deras hemland som vill övergå till den kristna tron. Ludvig I utser Ansgar att sprida tron.
  0830
  Ansgar kommer till Birka.
  En kung Björn tar emot honom.
  0833
  Ludvig den frommes söner reser sig.
  Detta efter att Ludvig berövat sonen Pippin Akvitanien. På fältet Rotfeld vid Colmar som kallas för "lögnfältet" går Ludvigs här över till sönernas.
  0838
  Pippin dör.
  Karl den skallige erhåller nu Akvitanien.
  0840
  Inbördeskrig (brödrakrig) bryter ut i Frankerriket.
  Ludvig den tyske och Karl den skallige går mot Lothar som förlorar i slaget vid Fontenoy år 841.
  0840
  Furstendömena i Serbien lever under Bysans överhöghet och med bra grannrelationer till Bulgarien, detta kommer snart att ändras då Bulgariens khan Presiam (836-852) börjar föra en aggresiv expansions politik. Hotet från öst sammansvetsar de serbiska furstendömena och de enas under Vlastimir som blir deras stor- ZHOO-pan (zupan = prins, ordet kommer från Bysans) över Raška. Eftersom Vlastimirs säte är i Raška, så blir därmed detta Serbiens centra.
  0843
  Freden i Verdun.
  Nu delas det Västromerska riket på ett sätt som kommer att påverka det framtida Europas riksindelning. Den västra delen blir grunden till nuvarande Frankrike och tillfaller Karl den skallige. Den mellersta delen, Lothars välde sträcker sig från nuvarande Holland över Elsass - Lothringen och ned till Norditalien. Den östra delen kommer att utgöra grunden till det framtida Tyskland och styrs av Ludvig den tyske. Den östra delen var ganska fredad från vikingar och Saracenerna (muslimska araber) men lugnet varar inte för evigt, detta skulle hövding Árpáds ändra på.
  0845
  Ansgars kyrka i Hamburg läggs i ruiner.
  Vikingar plundrar Hamburg, Ansgar flyr till Bremen.
  0845
  Vikingar belägger Sevilla med brandskatt.
  0845
  Paris plundras.
  Vikingar anländer med sina 120st skepp under Ragnar Lodbroks ledning. Karl den skallige betalar 7000 pund silver för att bli av med oket men de återkommer år 857 och 861.
  0847
  Roms stadsmur förstärks på påven Leo IV's order.
  Muren samt Coliseum kommer att raseras om 4år då en jordbävning skakar Rom.
  0849
  Spriralminareten i Samarra färdigställs.
  Den 55m höga spiralminareten al-Malwiya står nu klar i Samarra (Irak). En trappa utan räcke leder upp till krönet.
  0850
  Kol börjar användas som bränsle i England.
  0850
  Ansgar återvänder till Birka.
  Han kommer även denna gång att misslyckas med sin mission.

  Detaljerad beskrivning av Ansgar (Wikipedia.org) på engelska.
  0850 ca
  Vlastimir har fört ständiga krig mot Bulgariens kung Presiam runt Morava och Kosovo- regionen inom tidsramen 840-850 ca. och lyckas nu fördriva bulgarerna från området.
  0851
  Vikingar erövrar London.
  0852
  Vikingar underkuvar stora delar av Irland.
  Detta sker under norrmannen Olav Kvite.
  0858
  "Första fransk- tyska kriget".
  Ludvig den tyske invaderar franskt område och Karl den skallige går till motangrepp. Vid freden i Koblenz så sker det ingen förändring av gränserna länderna mellan.
  0860 ca:
  Vlastimir avlider.
  Detta gör också hans bulgariske motståndare, Presiam.
  0860
  Island upptäcks.
  Efter det att Norge enats år 872 så lämnar månganorrmän sitt land och tar sig till Island, den största vågen sker år 874.
  0862
  Rysslands vagga grundas.
  Den ryska nestorskönikan påstår att en viss hövding Rurik som kommer från andra sidan havet slår sig ner med Novgorod som huvudort.
  0864
  Bulgariens Boris, också känd som Mikael startar en expedition och tågar in i Serbien, Vlastimirs son Mutomir besegrar bulgarerna genom ett bakhåll. Han lyckas tillfångata många ledande bulgarer som skriver under ett serbiskt- fördelaktigt fredsfördrag mot ett frisläppande. Detta är också tiden då serbernas konvertering till kristenhet ökar i omfång och hela processen sker i stor skala mellan åren 867-874.
  0868 ?
  Egypten bryter sig loss från kalifatet.
  Detta sker då guvernören vägrar att låta sig avsättas av Kalifatet.
  0869
  Grevskapet Kroatien gör sig självständigt.
  0870
  Island upptäcks.
  Den första nybyggaren, Ingolf från Sunnfjord i Norge bygger upp en gård i en vik. Platsen kommer sedan bli landets huvudstad och få namnet Reykavik.
  0874
  Islands kolonisering påbörjas, från Norge.
  0874
  En vikingahär härjar i England och delar av den når nu York under ledaren Halfdan
  0877
  Danerna belägrar Paris.
  0878
  Staden Singidunum (nuv. Belgrad) nämns i ett brev den 16:e april av påven Johan VIII.
  0885
  Kung av Wessex återtar London från vikingarna.
  0890
  Den ostfrankiske kungen Arnulf erkänner Svatopluks suveränitet över samtliga böhmiska stammar.
  0896
  Magyarernas ankomst till Europa
  Folkslaget kommer från Skytia (asien) där överbefolkning samt hotet från muslimerna tvingade fram en folkvandring. Magyarerna valde Pannonia då detta var ett känt område från Attila's (Álmos förfader och Árpáds far) tid.
  Árpád leder nu in magyarerna till Karpat Bäckenet (södra Ungern).Denna federation av stammar gick under namnet On-Ogur och det är härifrån namnet Ungern kommer.

  Detaljerad beskrivning av Árpád (Wikipedia.org) på engelska.
  0903
  Ett kroatiskt rike uppstår.
  Riket uppstår under hövding Tomislav.
  0906
  Árpád erövrar moravien.
  0911
  Karl den Enkle tilldelar vikingarna ett stycke land.
  I ett försök att stoppa vikingarnas härjningar i Frankerriket så tilldelas de ett stycke land som sedan kommer att heta Normandie (nordmännens land). Gånge-Rolf (kallad Rollo) blir deras första hertige. Detta folk kommer sedan att kallas för Normander i Historieböckerna.
  0920 ca
  I början på 900- talen bildas Raška, den första organiserade serbiska furstendömet uppe i de bosniska bergen.
  0921
  Ibn Fadlan sänds till Volgabulgariska riket
  Den arabiske författaren Ibn Fadlan som deltar i en ambassad som kalifen al-Muktadir nu sänder till fursten för bulgarerna vid Volga. Här stöter han på ruserna som han beskriver i detalj bl.a så här....
  De är Allahs smutsigaste varelser: de tvättar sig inte efter baj eller kiss och inte heller efter samlag och tvättar inte händerna efter maten. De är som vilsegångna åsnor.

  Hans äventyr har filmatiserats i den amerikanska action/äventyrsfilmen från 1999
  "Den 13:e krigaren" som bygger på boken Eaters of the Dead av Michael Crichton.
  Detaljerad beskrivning av filem Den 13:e krigaren (Wikipedia.org).
  0924
  Den Bulgariska tsaren Symeon skickar en armé mot Serbien, syftet är att tillsätta Caslav (Vlastimirs son son som vuxit upp i tsaren Symeons hov vid Preslav, Bulgarien) men han sitter fängslad. Serbien förblir ockuperat av Bulgarien fram till Symeons död ca 927 och under denna period så flyttar många serber till Grekland och Kroatien.
  0925
  Magyarerna plundrar Provence.
  0925 ca
  Tomislav kröns till kung av Kroatien.
  Kroatiska nationens fader kröns nu till kung vid Duvno- fältet. Tre år senare försvinner han, död- förklarad.
  0930
  Uppror i Arabien.
  Ismaeliterna plundrar Mecka, de för t.o.m. bort "den heliga svarta stenen", denna återförs år 950.
  0930
  Världens äldsta parlament Althingi
  Island: Alltinget samlas för första gången år 930 i Thingvellir. Varje sommar samlas tusentals deltagare på tingsfältet i Thingvellir, där landets president i egenskap av lagförkunnare med hög röst läste lagarna för folktinget från Lögberg-klippan. Thingvellir blir Althingis regelbundna mötesplats fram till år 1799.
  0933
  Henrik Fågelfängaren besegrar Arpáds Magyarer.
  De har under en längre tid plundrat i Norditalien, Bayern, Sachsen m.fl.
  0933
  Konungariket Burgund uppstår.
  Det Cisjuranska burgund (omr. Provence) går samman med Transjuranska burgund (Savoyen och Schweiz) går samman med Arles som huvudstad.
  0935
  Abu Bakr ar-Razi
  Abu Bakr ar-Razi/Rhazes avlider.
  Hans sammanfattade sin tids medicinska vetande i 30 band och författade själv mer än 100 medicinska skrifter som nytrycktes ett fyrtiotal gånger ända till 1800-talet och som under århundraden användes vid europeiska universitet. Särskilt berömd blev Rhazes beskrivning av smittkoppor och mässling. Han var dessutom den förste som använde alkohol som desinfektionsmedel.
  0939
  Vietnam gör sig självständigt från Kina.
  Och detta sker under ledning av Ngo Quyen.
  0941
  Fursten Igor av Kiev korsar svarta havet.
  Han når nu Konstantinopel men stora delar av hans flotta går under då byzantiernas lilla leksak "den grekiska elden" är allt för effektiv.
  0945
  Igor av Kiev stupar.
  Hans hustru Olga övertar nu makten samt att hon konverterar till kristendomen, hon blir därmed den första kvinnliga slaviska regent som konverterar.
  0950
  Harald Blåtand
  Harald Blåtand, Danmarks förste kristna kung, låter sig döpas i Helligbaek.
  0955
  Otto I besegrar Árpád
  Detta stoppar magyarernas expansion in i Europa.
  0965
  Kazarernas rike försvinner ur historien.
  Svjatoslav av Kiev erövrar större delen av deras rike mellan åren 965-969, endast en liten del av stammen stannar på Krim, dessa tillintegörs av en rysk/ bysantisk här år 1016. Det finns ryska städer som påminner om kazarerna ex. Kutschera samt kazarernas hav, Kaspiska havet.
  0967
  Det tysk-romerska riket bildas.
  Riket består utav en rad självständiga stater som alla erkänner kejsaren som sin överhöghet.
  0967
  Mieszko I
  Den polske hertigen Mieszko antar kristendomen
  Strax därefter kom ett missionsstift till stånd med biskop i Poznán. Detta för att föra ut den kristna tron till det polska folket.

  Detaljerad beskrivning av Mieszko I (Wikipedia.se).
  0969
  Kairo grundas
  Ismaeliterna erövrar Egypten och förkastar den gamla sunnitiska huvudstaden Fustat. De utstakar istället en ny huvudstad, Kairo. Kairo uppkallas efter planeten mars eftersom astrologerna konstaterade att al- Qahir (den triumferande kuvaren) var i stigande just då de första spadtagen togs till staden.
  0973
  Heliga Romerska rikets kejsare Otto I dör.

  Detaljerad beskrivning av Otto I (Wikipedia.org) på engelska.
  0982
  Grönland upptäcks.
  0986
  Harald Blåtand stupar för en pil på Jomsborg. Enligt vissa källor är det en anhängare av Haralds upproriske son Svend, som skjuter iväg pilen. Harald efterträds av Svend, med tillnamnet Tveskaeg.
  0988
  Den grekisk-ortodoxa tron antas nu som statsreligion av Vladimir den store, storfurste av Kiev (Ruriks sonsonson).
  0993
  Mongolerna annekterar Korea.
  0995
  Ungerns enande.
  Med hjälp av Otto I makt så genomför magyarfursten Stefan Ungerns enande. Stefan döps och kröns år 1000 i Esztergom, och det är detta som brukar räknas som Ungerns födelse.
  0996
  Astrasien (östra Burgund) en massa små splittrade grevskap antager namnet "Ostarrichi" vilket var namnet på en utav dessa grevskap.
  1000ca
  Sjöslaget vid Svolder, i Öresund utanför Ven eller Saltholm. På den ena sidan står den svenske kungen Olov Skötkonung och den danske Sven Tveskaeg. På den andra den norske kungen Olav Tryggvasson, vilken förlorar slaget.
  1000
  Betydelsen av talet 0 upptäcks.
  Det är den indiske matematikern Shridhara som överraskar.
  1008
  Olov Skötkonung döps till kristen tillsammans med familj och hovfolk i Husaby, Västergötland i Brigidakällan av missionären Sigfrid.
  1014
  Slaget vid Belasicalj
  Samuilo, de makedoniska slavernas härskare förlorar detta slag mot Bysans kejsare Basil II, som sedan annekterar landet.
  1015
  Norge åter självständigt.
  Vikingahövdingen Olav Haraldsson intar samt enar riket.
  1016
  Danskt välde i England under Knut den store, väldet kommer att excistera fram till år 1042.
  1018
  Starten för serbernas första kungarike
  Då nu Bulgarien besegrats av Bysans så passar serberna på att växa till sig, två riken skapas, Raška ( nuv. Serbien och Kosovo) och Zeta.
  1025
  Boleslaw I Chrobry
  Polen blir självständigt.
  Det är Boleslaw I som lättar oket från det Tysk-romerska riket

  Detaljerad beskrivning om Boleslaw (Wikipedia.org) på engelska.
  1039
  "Geometriska optikens fader" dör.
  Abu Ali Al-Hasen ibn al-Hasan ibn Al-Haytham (AlHasen) (965-1039) avlider i staden Kairo. Han betraktas som den geometriska optikens fader. Studerade reflexion i icke-plana ytor och formulerade lagen att infallande stråle, reflekterad stråle och ytans normal ligger i samma plan. Han studerade refraktion och formulerade något som motsvarar det vi idag kallar brytningsindex. Han insåg att grekernas förklaring till seendet var fel och vände på strålgången. Han skapade en fysiologisk modell av ögat som i stort gäller än idag. De arabiska kunskaperna spreds och på 1200-talet kom tillverkningen av positiva linser igång framförallt för användning som glasögon. Venedig är en känd plats för tillverkning, men också i Kina tillverkades linser.
  1040 ca
  Ingvar den vittfarne.
  Kanske är detta den sista stora expeditionen österut, och att den sammanfaller med slutet på vad vi kallar vikingatiden. Trolig orsak till varför vikingatågen tog slut är att Fursten Jaroslav förlorar makten och att främmande folk från öster tar över.
  1047
  Slaget vid Val-ès-Dunes
  Vilhem I (1027-1087) blir hertig av Normandie då hans far Robert I dött under en pilgrimsfärd till Jerusalem. Normandiska baroner revolterar då man anser att det finns lämpligare kandidater. Normanderna som leds av Guy (Vilhelms kusin) av Burgund förlorar striden mot Vilhelm I och Henrik I av Frankrike.
  ca 1050
  Serberna kristnas (från Bysans).
  1054
  Supernova exploderar på himlavalvet
  Anasazi indianerna målar händelsen på klippor i sydvästra USA, kinesiska och japanska dokument berättar om himlafenomenet där ett starkt ljus plågar jordelivet med start den 4 juli i 20 dygn.
  År 1758 kommer en herre vid namn Charles Messier att upptäcka resterna av denna händelse i Krabbnebulosan när han studerar återkomsten av Halley's Komet.

  Om några år heter denna SN 1054 och i dess mitt finner man neutronstjärnan vars enorma materia som en gång i tiden pressats ihop och i kombination med en rotationshastighet på 30 varv/ sek genererar detta en gravitation på 100 miljoner G.
  1054
  Bysantiska kyrkans brytning med påven i Rom
  Den bysantinska kyrkan deklarerar att dem inte accepterar påven i Rom som sin ledare, i väst skapas den romersk-katolska (allmänna) och i öst den ortodoxa kyrkan (renlärig). Gränsen mellan dessa två är lite diffus, man skulle kunna säga ungefär tvärs igenom Balkan. Serbien, Grekland och delar av Bosnien hamnar i den ortodoxa delen. Slovenien och Kroatien hamnar i det katolska området.

  Varför denna "soppa" ?
  Den romerske kejsaren Konstatin (272-337) upphöjde Konstatinopels biskop, till samma höga rang som biskopen i Rom, dettta leder till delningen av kyrkan (katolsk och en ortodox del).
  1065
  Området Westminster Abbey helgonförklaras.
  Kyrkan byggs om i normandisk stil kring åren 1045 till 1065 då Edvard Bekännaren brutit sitt löfte att bli pilgrim.
  1066
  Slaget vid Hastings
  Normanderna gör nu entré i England genom Vilhem I "erövraren" som besegrar Harald Godwinson (barnbarnsbarnbarn till den danske kungen Harald Blåtand). Harald som avlider under slaget var Englands siste saxiske kung. Orsaken till den här soppan är att Edvard Bekännaren (1004-1066) som var barnlös, hade vid ett tidigare skede lovat Vilhelm I (enl. Vilhelm) tronen av England.

  Förändringar...
  Det är nu numreringen av engelska monarker tar sin start.

  Detaljerad beskrivning om slaget (Wikipedia.se).
  1070
  Johannitordern grundas.
  Detta för att ansvara för det sjukhus i Jerusalem som heter Johannes Döparens sjukhus.
  1071
  Slaget vid Manzikert 26:e aug.
  Turkiska folkslag har enats under seldjukerna och börjar tränga in mot gränsen till det Bysantiska riket och det slutar med att Kejsaren krossas vid katastrofen i Manzikert.
  Efter slaget så väller de turkiska folkslagen in och de biter sig fast i städerna samt de centrala och östliga mindre Asien. Alexios I ber nu västerlänningarna om hjälp för att s.k. "rensa det heliga landet från de orena".
  1085
  De kristna erövrar Toledo.
  1088
  Universitetet i Bologna grundas.
  Vissa framstående skolor vinner anseende och började locka studenter från olika delar av Europa. Med tiden kom dessa studia generalia (singular, studium generale) att gå under benämningen universitet..
  1090


  Detaljerad beskrivning om Stefan Nemanja (Wikipedia.org) på engelska.
  1090
  Stefan Nemanja
  Kungariket Serbien blir självständigt under Stefan Nemanja.
  Han lyckas ena det serbiska folket och skapa ett serbiskt land vars huvudstad blir Ras. På äldre dagar blir han munk.

  Detaljerad beskrivning om Stefan Nemanja (Wikipedia.org) på engelska.
  1095
  Urban II
  1:a korståget.
  Clermont, Frankrike
  Urban II ber fransmännen att sluta upp med sina inbördeskrig och istället samlas och förenas i ett korståg för att befria sina lidande kristna bröder, befria det heliga landet. Han uttrycker extra noga att om de dödar en muslim så har de en självklar plats i himmelen. De som lyssnade till detta var bl.a. Vilhelm Erövrarens son och svärson Robert resp. Stefan.

  Detaljerad beskrivning om korstågen (Wikipedia.se).
  1096
  Sultanen Kilidj Arslan (son till Suleiman) är den förste som står i "frandjernas väg" (frankerna på arabiska). Kilidj vet inte vad de är ute efter och han tycker inte om deras ankomst till orienten, han fruktar det värsta.
  1096
  Befästningen Xérigordon
  En liten frankisk trupp intar borgen, på kvällen firar de segern genom berusning. Samtidigt utanför så omringar Kilidj Arslans styrkor borgen samt skär av alla vattenhål. Då inget regn faller på några veckor så börjar frankerna dricka sina hästars blod och sedan sitt urin, till sist ger de upp, en del skickas till fångläger resten sticks ner.
  1098
  Stormningen av Maara.
  Korsfararna stormar den syriska staden Maara, eftersom staden inte har en egen armé till sitt förfogande, så används alla möjliga försvarsmedel, ex. bikupor som kastas ner från stadsmurarna. När korsfararna två veckor senare intar staden så uppstår det en total slakt av invånarna.
  Ibn al-Athirs citat:
  I Maarra lät de våra koka vuxna hedningar i kittlar.
  De fäste barnen på spätt och åt dem levande.
  1099
  Husn-al-Akrad "Kurdernas borg".
  Befolkningen på den bördiga Bukaiaslätten inser att de ligger i korsfararnas färdväg till Jerusalem, de samlar ihop all boskap och proviant och flyttar in i den gamla borgen. Korsfararna under ledning av Saint- Gilles stormar borgen den 28:e januari, precis när de håller på att bryta sig igenom murarna så öppnas portarna och ut kommer all boskap, det uppstår total förvirring och korsfararna glömmer striden. Försvararna gör här ett utfall och Saint- Gilles klarar sig med nöd och näppe undan ett tillfångatagande då hans egna livvakter övergett honom för boskapens skull. När korsfararna ska hämnas dagen därpå, så visar det sig att invånarna har ljudlöst smygit sig ut under mörkrets beskydd.
  1099
  al-Afdal sänder iväg ett bud till Alexios i Konstantinopel. Denne gör då i ett berömt brev det mest omvälvande erkännande man kan tänka sig. Vi har inte längre någon kontroll på korsfararna. Hur otroligt det än kan låta så handlar dessa människor efter eget huvud. De försöker upprätta sina egna stater, de verkar vara fast beslutna att erövra Jerusalem med vilka medel som helst.
  1099
  Korsfararna når Jerusalem
  På morgonen den 7 juni ser Jerusalems invånare korsfararna dyka upp och på eftermiddagen så är de utanför murarna. General Iftikhar ad-Dawla, kommendant för den egyptiska garnisonen kastar ut alla kristna från staden, detta för att försäkra sig om att inget föräderi sker innanför murarna under själva belägringen. Dessutom har han i förväg förgiftat alla vattenkällor runt staden.
  1099
  Korsfararna intar Jerusalem
  Genom flyttbara torn lyckas de via det ena komma in i staden, denna dag i juli månad citeras av Ibn al-Athir:
  Den heliga stadens befolkning fick springa över klingan.
  Frandjernas blodbad på muslimerna varade i en vecka.
  I moskén al-Aqsa, dödade de över sjuttiontusen personer.
  1099
  Abu-Saad al-Harawi anländer till Bagdad
  Onsdagen den 19:e augusti klockan 12:00 så går han in i den stora moskén i Bagdad, där troende skyndar till från alla håll för middagsbönen. Nu börjar han demonstrativt äta, trots att man befinner sig i rammandan, den obligatoriska fastemånaden. Soldater kommer för att arrestera honom, men Abu-Saad reser sig upp och frågar lugnt dem som omger honom hur det kan komma sig att de blir så upprörda över någon som bryter fastan när de är helt oberörda av att tusentals muslimer avrättas och islams heliga platser ödeläggs.

  Det ska tilläggas att under en kommande 30 månaders- period har Bagdad en ny härskare vart 100:e dag, samtidigt som korsfararna härjar bland muslimerna.
  1102
  Slaget vid Tripolis
  Saint- Gilles, må Gud förbanna honom, återkom till Syrien efter att ha blivit krossad av Kilidj Arslan. Han förfogade bara över trehundra man. Då skickade Fakhr al-Mulk, herre över Tripolis, bud till kung Dukak och guvernören i Homs. "Det är nu eller aldrig som vi kan göra slut på Saint- Gilles när han har så få trupper!" Dukak skickade iväg tvåtusen man och guvernören i Homs kom personligen. Trupperna från Tripolis anslöt sig till dem utanför stadsporten och tillsammans gick de i strid mot Saint- Gilles. Denne skickade hundra soldater ,ot folket från Tripolis, hundra mot dem från Damaskus, femtio mot dem från Homs och behöll femtion hos sig. Soldaterna från Homs flydde vid blotta åsynen av korsfararna. De följdes snart av trupper från Damaskus. Det var bara trupperna från Tripolis som höll stånd. När Saint- Gilles såg det, anföll han dem med sina övriga tvåhundra soldater, besegrade dem och dödade sjutusen man.
  Källa: Ibn al-Athirs
  1104
  Lugnet är återställt på det "heliga berget" Athoshalvön, den nordligaste av de tre "fingrarna" på Halkidiki i nordöstra Grekland. På slutet av 1000- talet så vandrade bortåt 300 valakiska (sydrumänska) herdefamiljer in på halvön och slog sig ned med sina får. Ryktet nådde Konstantinopel, där både patriarken och kejsaren omedelbart reagerade. Familjerna drevs i väg och orsaken till uppståndelsen är ju den att inga kvinnor får besöka halvön.
  Förklaring till korsfararnas framgång
  Enligt Ibn al-Athirs så beror Frandjernas (korsfararnas) framgång i orienten på att den muslimska världen håller på att falla samman av inre intriger. På ena sidan står sunniterna som åberopar sig på det abbasidiska kalifatet i Bagdad, och på andra sidan shiiterna som identifierar sig med det fatimidiska kalifatet i Kairo. Schismen, som går tillbaka till 600-talet och en konflikt i Profetens närmaste familjekrets, har aldrig upphört att ge upphov till lidelsefulla strider mellan muslimer.
  1104
  Lugnet är återställt på det "heliga berget" Athoshalvön, den nordligaste av de tre "fingrarna" på Halkidiki i nordöstra Grekland. På slutet av 1000- talet så vandrade bortåt 300 valakiska (sydrumänska) herdefamiljer in på halvön och slog sig ned med sina får. Ryktet nådde Konstantinopel, där både patriarken och kejsaren omedelbart reagerade. Familjerna drevs i väg och orsaken till uppståndelsen är ju den att inga kvinnor får besöka halvön.
  1119
  Knights Templar
  Tempelherreordern bildas.
  Två veteraner från det första korståget, den franska knekten Hugues de Payens och hans släkting Godfrey de Saint-Omer, föreslår skapandet av en munkordern vars syfte är att skydda det heliga landet och pilgrimerna som färdas från och till. Kung Baldwin II (†1131) av Jerusalem godkänner förslaget och därmed ser Tempelherreordern dagens ljus.

  Kung Baldwin tilldelar dem Al Aqsa Moskéen (guldkupolen i Jerusalem) på Jerusalems tempelberg och det är härifrån deras namn uppstår, tempelriddarna. Deras emblem blir två knektar ridandes tillsammans på en häst.
  1128
  Kungariket Portugal bildas.
  1139
  Innocentius II
  Påven Innocentius II ger tempelriddarna Omne Datum Optimum
  Tempelriddarna undantas från lokala lagar, de kan rida tvärs över gränserna i det kristna rikena utan att behöva betala skatter, de var undantagna all överhöghet utom påven.

  Nio år tidigare startade tempelriddarna utgrävningar i tempelberget då man kommit över "kopparrullen" som beskrev vart de judiska skatterna gömts undan när romarna kom hit år 70. Nedan Källa menar att det är nu de finner något som gör att påven går med på vad som helst. Kopparrullen kommer att återfinnas på 1900- talet av en herde som stöter på dödahavsrullarna.
  Källa: National Geographic: Bibelns gåtor från den 081220

  Bilden på påven Innocentius II finns i taket inne i Santa Maria i Trastevere i Rom. Han står till vänster om St Lawrence och Calixtus.
  1159
  Bysans kejsare tillsätter Stefan Nemanja som serbernas stor-zupan (prins).
  1171
  Saladin erövrar Egypten.
  Denna kurdiske fältherre kommer att om några år lägga under sig många av de områden som korsfararna en gång erövrat. Saladins släkt kommer att störtas av mamluker år 1252.

  Detaljerad beskrivning om Saladin (Wikipedia.se).
  1171
  Stefan Nemanja besegrar hela Raška området och för att fira segern över serberna så uppför han klostret St. George mitt i staden Ras (dagens Djurdjevi Stupovi vid staden Novi Pazar) som färdigställs detta år. Efter denna händelse så blir Ras centrum i Serbien.
  1188
  Stefan Nemanja meddelar Kejsar Friedrich I Barbarossa att han vill flytta hovet till Nis från Cattaro.
  1195
  Henrik "Lejonet" dör
  Henrik (1130-1195) störtar med sin häst och avlider.

  Detaljerad beskrivning om Henrik Lejonet (Wikipedia.se).
  1196
  Stefan Nemanja abdikerar, han kliver av tronen i Serbien byter antar namnet Simeon och blir senare munk i klostret Hilandar. Stephen kröns nu till Serbiens första kung (1196-1228).
  1204
  Konstantinopel erövras.
  Fjärde korståget startade får två år sedan och detta var riktat mot Egypten, men eftersom Venedig finansierade detta tåg så intogs Konstantinopel.
  1206
  Temujin Genghis Khan
  Temujin sammankallar en riksförsamling (khuriltai) i sin födelsebygd vid floden Onon och låter sig utropas till Khaghan, Khanernas Khan, varjämte han på församlingens begäran antar ett nytt namn som på kinesiska skrivs Jingsi, vilket ska betyda Fulländad krigare. Under det namnets varierande stavning har han gått till historien i all världens länder: Chingis, Genghis eller Djingis Khan, i sanning en fulländad krigare.
  1206
  Sultanatet delhi grundas.
  Grundarna är själva erövrarna av området, turkar och afghaner.
  1215
  Mongolerna under Genghis Khan intar Beijing.
  1217
  Stephen Nemanja's son blir nu serbernas ledare och med påvens välsignelse blir han nu kung och Serbien förvandlas till ett kungarike.
  1218
  Schweiziska alpområdet splittras.
  Detta eftersom furstesläkten Zähringen dör ut.
  1219
  Ibn al- Baitar
  Botanikern Ibn al- Baitar lämnar Spanien (Malaga) för en resa där han börja samla in olika medicinväxter. Senare kommer han att katalogisera över 1 400 olika mediciner. Apoteket som institution är en arabisk uppfinning och i Andalusien försåg offentliga sådana befolkningen med medicin.

  1219
  Sava i Niacea utnämns till ärkebiskop.
  Detta är en kraftig markering till Rom, serberna tillhör nu den ortodoxa kyrkan.
  1221
  Genghis Khan har nu erövrat Central Asien och dagens Afghanistan, två av hans generaler har nått så långt som till Krim halvön.
  1223
  Slaget vid floden Kalka.
  En sydrysk koalition besegrar mongolerna, när dessa återvänder om ca. 10 år då som gyllenehorden så slår den under sig alla ryska furstendömen.
  1226
  Namnet Robin Hod nämns i ärkebiskopens texter från detta år.
  1227
  Genghis Khan avlider
  Under en resa tillbaka till Mongoliet för att ta hand om ett uppror i nordvästra Kina insjuknar Genghis Khan plötsligt och dör i augusti.
  1 000 man stationeras att vakta Chingis Khans grav för evigt.

  Detaljerad beskrivning om Genghis Khan (Wikipedia.org) på engelska.
  1227
  Mustansiriya- universitetet upprättas.
  Detta universitet som är beläget i Baghdad gör anspråk på att vara ett av världens äldsta.

  Detaljerad fakta om universitetet (Wikipedia.org) på engelska.
  1229
  Det mongoliska imperiet delas upp mellan Genghis Khans fyra söner,
  Batu, (1207-1257), blir Khan över den Gyllene Horden, vilket innebär Mongol rikets västra länder.
  Chaghadai (1185-1242), får området kring Centralasien.
  Tolui, (1190-1232), en hårdför militär, får områden i norra Kina och i Mongoliet.
  Ögödei (1186-1241), Khaghan, den allsmäktige härskaren över det mongoliska imperiet.
  1230
  Mongolerna erövrar Iran.
  Ogotai fullbordar erövringen nästa år.
  1233
  Mongolerna erövrar Kaifeng.
  Huvudstad i ju-chen-tungusernas nordkinesiska rike.
  1237
  Staden Berlin grundas.
  1240
  Slaget vid Neva.
  Storfursten Alexander Nevski besegrar en svensk- finsk- norsk korsfararhär vid Neva.
  1241
  Europas räddning.
  Mongolerna slår till den 9 april, efter ett blodigt slag i staden Liegnitz. Mongolerna krossar polackerna och enl. legenden så skärs alla öron av motståndarna, sammanlagt nio fulla säckar. Batu Khan intar även Pesth och Buda i slutet av detta år. Det ska tilläggas att Ungern förlorar halva sin befolkning under mongolernas härjningar. Hans bror Ögödei dör den 11 december, vilket gör att Batu Khan måste vända hemåt då en ny "Khaghan" måste utses. Det sägs att det är detta som räddade Europa från mongolerna.
  1243
  Slaget vid Kösedag.
  Mongolerna besegrar seljuqernas armé. Seljuqerna reduceras till vasaller under mongolerna till år 1308.
  1252
  Portugals nuv. gränser kommer till.
  Araberna förlorar Algarve som nu tillfaller Portugal.
  1244
  "Mongolstormen"
  Den s.k. mongolstormen knäcker seldjukernas makt bland de turkiska folkslagen i mindre asien. Området består nu av en massa små stater av turkiska stammar, en av dessa låg i Bithynien (N.V. mindre asien) och denna kommer att bli en av historiens största imperium.
  1258
  Baghdad förstörs.
  Den 20 februari bryter mongolerna under Hulaku (Hulagu) igenom Baghdads murar. Nu sker en människo- slakt på stadens 1.6 milj. även den siste abbasidkalifen dödas och därmed går kalifatet under som politisk institution.
  1263
  Kublai flyttar sitt residens till Peking.
  1270
  Ludvig IX (den helige)
  Frankrikes konung Ludvig IX beger sig i det sjunde korståget till Tunis och dör i pesten tillsammans med en stor del av sin här. Detta markerar slutet på korstågen.
  1271
  Marco Polo
  Marco Polo lämnar Venedig tillsammans med sin far och farbror. De har Kina som mål och det kommer att dröja fyra år tills de når dit.

  Detaljerad beskrivning av Marco Polo (Wikipedia.se).
  1279
  Bykyrkan i "Gamla stan" i Stockholm står klar.
  Den kommer av framtida generationer att benämnas storkyrkan. Kring år 1500 beräknas kyrkan få sitt slutgiltiga inre utseende och under mitten av 1700-talet byggs kyrkans yttre utseende om till barockstil.
  1279
  Khubilai Khan
  Mongolerna krossar Song-rikets flotta.
  Detta sker vid Kanton under Khubilai. Och för första gången i dess historia är hela Kina (från 1279) erövrat av ett främmande folk, själva erövringen startades år 1211.
  1281
  Den mongolisk-kinesiska flottan på 4 400 skepp skingras och går under i en tyfon. Tyfonerna orsakar stora förluster som kan räknas i hundratusentals människoliv för mongolerna, japanerna anser att deras land skyddas av gudomliga makter som med hjälp av kamikaze, "himmelsk vind", slår ner alla angripare.
  1282
  Sicilianska aftonsången.
  Den 30 mars startar revolutionen mot fransmännen som nu huggs ner skoningslöst över hela Sicilien. Konungahuset Anjou i Neapel fördrivs från ön.

  Detaljerad beskrivning av händelsen (Wikipedia.se).
  1288
  Namnet Södermalm ("suthraemalm") omnämns.
  Namnet Södermalm ("suthraemalm") är omnämnt i brev detta år och kommer av att Södermalm helt enkelt ligger söder om stadens nuvarande centrum, Gamla stan. Ön kommer dock att kallas Åsön ända in på 1600-talet och den kommer ge namn åt Åsögatan och Åsöberget.

  Källa: Stockholmskällan.se
  1288
  Osman I Ghazi
  Grundaren till det osmanska- riket föds.
  Osman I Ghazi, Ertogrül är far samt ledare över den lilla turkstammen i Sögüt. Stammen är liten jämfört med sina turkiska grann- stammar, Eskenderum i norr, Eskisehir i öst, Konyali i söder, och det Bysantiska riket hotar i väster.

  Detaljerad beskrivning av Osman I (Wikipedia.se).
  1290
  Furstendömet Valakien grundas av Radu Negru.

  Detaljerad beskrivning av Radu Negro (Wikipedia.org) på engelska.
  1291
  Det eviga fredsförbundet.
  Kantonerna Schwys, Uri och Unterwalden bildar detta förbund för att slå vakt om sin frihet, dessa tre urkantoner är blir stommen i ett framtida Schweiz. Det är från denna tid berättelsen Wilhelm Tells pil mot äpplet uppstår.
  1294
  Hanseförbundet grundas.
  Detta på Lubecks initiativ.
  1298
  Spinnrocken uppfinns.
  1300
  Václav IV blir kung i Polen.
  Polen är ett splittrat land på 16st furstendömen som alla slåss inbördes. Václav IV av Böhmen ingriper.
  1300
  Den serbiska huvudstaden flyttas.
  Stefan Uroš II som förverkligar sina flyttankar, så nu bär det av mot Skopje i Makedonien. Kanske ett sätt att komma närmre Konstantinopel.
  1300 ca
  William Wallace avrättas.
  Denna skotska frihetskämpe som f.ö. förevigats i filmen Brave Heart, tillfångatas samt avrättas av engelsmännen. Detta genererar nya oroligheter i Skottland.

  Detaljerad beskrivning av William Wallace (Wikipedia.se).
  1301
  Slaget vid Niacea.
  Turkarna under Osman besegrar den bysantiska armén.
  1307
  Filip IV
  Frankrikes kung Filip den IV och Tempelherreorderns undergång.
  Han har tillsammans med Skottarna fört krig mot England mellan åren 1293-1303. Detta har medfört stora skulder till tempelherreordern, lösningen blir att anklaga tempelriddarna för bl.a. kätteri. Tempelriddare i hela landet arresteras och torteradas till bekännelse. Samtliga bekände, även stormästaren Jacques de Molay.

  Natten innan arresteringsordern gick ut sågs två hästdragna vagnar lämna Paris. Man tror att detta var bl.a. tempelriddarordens skatter som Kung Filip (1268 †1314) aldrig fick tag på.

  1309
  Påveresidenset flyttas från Rom till Avignon.
  Orsaken till att påven Clemens V gör denna manöver är att det förekommer blodiga strider i Rom mellan partierna guelfer och ghibelliner.
  1310
  Johanniternas riddarorden slår sig ned på Rhodos.
  Detta efter att man blivit bortmotade från Palestina och Cypern.
  1312
  Kanarieöarna upptäcks av en genuesare.
  1314
  Jacques de Molay
  Tempelherreorderns sista stormästare bränns på bål.
  Den 19:e mars bränns Jacques de Molay på bål inför den franske kungen Filip IV och påven Clement V. Han lär ha kastat en förbannelse över Filip IV och Clement V som båda dör detta år!

  1320
  Sträng vinter härjar i Europa.
  Eländet varar i ett decenium med korta sommrar och långa kalla vintrar. Östersjön och delar av Nordsjön fryser till is varje vinter under denna här perioden. Floder svämmar ständigt över och havsvatten strömmar fritt över fälten. Följden av detta blir hungersnöd i stora delar av Europa. Kriminaliteten ökar och tiggare blir en vanlig syn.
  1325
  Osmanerna erövrar Brussa i Bithynien.
  1326
  Orhan I
  Orhan I blir osmanernas ledare efter fadern Osman I. Han kommer att erövra de östra delarna av Anatolien.
  1327
  Socker
  Sockret når Sverige
  Det första dokumenterade spåret av socker på svensk mark är från 1327. Riksrådet och riddaren Birger Petersson, far till heliga Birgitta, bjöd på nymodigheten socker på sin påkostade begravning.

  1647 Sveriges första sockerraffinaderi anläggs i Stockholm.
  1700-talet sprider sig statusvaran till det växande borgerskapet.
  1841 Jakub Kryštof uppfinner bitsockret.
  1900 Sverige är självförsörjande på socker p.g.a. utökat tullskydd.
  1907 En rad råsockerbruk & raffinaderier slås samman till Svenska Sockerfabriks AB.
  1930-talet en enorm propagandainsats drar i gång där sockerindustrin tillsammans med statsmakterna gör sockret till en basvara i de svenska hushållen. Resultat: Svenskarnas sockerkonsumtion skenade till 50 kilo per person vilket gör Sverige till det tredje största sockerkonsumenten per capita efter USA och Storbritannien.
  1331
  Stefan Uroš IV Dušan Silni
  Stefan Dušan (1308–1355) blir kung av Serbien.
  Han fängslar sin far Stefan Uroš III och detta möjliggör kungatiteln i Serbien. Under hans regeringstid (1331-55) så vidgas Serbiens territorial till Europas största. Hans dödsorsak var troligen förgiftning, hans kvarlevor bevaras i Belgrad, Saint Mark.

  1329 Stefan besegrar den bosniske Stefan Kotromanic.
  1330 Stefan besegrar den bulgariska tsaren Mihailo vid Velbuzd
  1314 Stefan är i Konstantinopel, lär grekiska samt grekisk kultur.
  1334 Förklarar Grekland krig, detta pågår till hans egen död.
  1346 Han kröner sig till tsar över Serbien och Grekland.
  1331
  Osmanerna erövrar Nicaea.
  1336
  Japan delas.
  Total förvirring i landet vars hövdingar strider mot varandra. Delningen kommer att bestå till år 1393.
  1340
  Valdemar Atterdag bestiger den danska tronen.
  Detta efter det politiska kaos som råder i Danmark.
  1340
  Pesten kommer med handelsresande från Kina till Europa.
  1340
  Edward III
  Hundraårskriget
  Konflikterna mellan ätterna Valois (Frankrike) och Plantagenet (England) går nu över till handling, brickorna i detta spel blir nu frankrikes Filip IV och Englands Edward III som nu antar titeln "konung av Frankrike"

  Den första manövern som görs i detta krig startas av Edward III som i juni månad glider in med sin flotta (250st skepp) i nederländska Sluys.

  Händelser:
  1340 Sjöslaget vid Sluys: Den franska flottan förintas.
  1346 Slaget vid Crécy: Engelsk seger.
  1347 Calais: Faller i engelsmännens händer.
  1356 Slaget vid Maupertuis.
  1356 Slaget vid Poitiers: Engelsk seger.
  1360 Freden i Brétigny: Edward III avstår den franska kronan och i utbyte
  så erhåller han suveränitet i sydvästra Frankrike.
  1369 Kriget bryter ut igen: Fransmännen går nu över till gerillakrig och de
  undviker stora fältslag.
  1415 slaget vid Azincourt: Normandie och Paris besätts av engelsmännen.
  1429 Orléans: Belägringen upphävs med hjälp av Jeanne d´Arc.
  1453 Castillion: Fransmännen segrar och kriget avstannar. 1492 England sluter fred med Frankrike.

  Detaljerad beskrivning av kriget (Wikipedia.se).
  1346
  Pesten når Kaffa.
  Staden Kaffa på Krimhalvön belägras av en stor hord av tatarer. Staden lyckas få proviant via sjövägen och de kraftiga murarna verkar stoppa allt. Plötsligt så slår pesten ut bland tatarerna som dör i tusental, men inne i staden Kaffa är ingen smittad, detta ändrades då tatarerna fäste de döda soldatkropparna på kastmaskinerna och slungade in dem i Kaffa.
  1346
  Skottarna invaderar norra England.
  I Edvards III frånvaro så passar skottarna på att invadera norra England men de slås tillbaka och kung David II Bruce tillfångatas.
  1347
  Ett skepp kommer lastat med pest.
  12st genuesiska skepp anländer till hamnen i Messina på Sicilien, besättningen kommer att starta en dominoeffekt av död.
  Pesten når...
  Marseille i januari 1348
  Italien 1348
  Avignon i mars
  Carcassonne och Toulouse i mar/apr
  Lyon och Paris till sommaren

  Fakta om pest/ digerdöden.
  Pest är en djursjukdom som finns naturligt bl.a. hos gnagare
  Råttor är värdar för parasiten Yersinia pestis (mikrob)
  Sjukdomen överförs mellan råtterna via en loppa, Xenopsylla cheopis
  1348
  Ordet "karantän" föds i samband med att Pesten når Europa.
  I Venedig får anländande skepp vänta en tid innan de får lägga till, det händer även att hela besättningar avlider och båtar ligger och driver. Dubrovnik får sn första karantänlagsstiftning år 1377.
  1348
  Två stora banker kraschar i Florens.
  Orsaken till det är att Edward III av England har inställt sina betalningar. En ekonomisk kris sprider sig som ringar på vattnet över hela Europa.
  1350
  Karl IV
  Prag blir huvudstad i det tysk- romerska riket.
  1350
  Filip VI
  Filip VI dör.
  Han kommer att efterträdas av sonen Johan II.
  1350
  S:t Vitus-katedralen i Prag påbörjas.
  Grundare: Johan av Luxemburg och hans söner Karl och Johan Henry.

  1350
  Lutande tornet i Pisa
  Lutande tornet i Pisa fullbordas.
  Efter över 180 år av byggnatsställningar blir det 55m höga tornet, som är ett klocktorn tillhörande den intilliggande domkyrkan, klar för invigning. Den översta biten fick byggas i en annan vinkel då tornet började luta redan under byggperioden.

  Man kan åter igen besöka tornet som var stängt några år för renovering.
  1351
  Zürich ansluter sig till det schweiziska Edsförbundet.
  1352
  Ibn Batuta
  Taghaza den afrikanska saltstaden
  Araben Ibn Batuta reser genom Sahara och ser staden Taghaza, komplett med moské och allt byggt helt av salt. Husen stod kvar övergivna när européer nådde dit på 1800-talet. Taghaza beboddes av slavar som arbetade med saltutvinning - fångar mitt i öknen och för sin överlevnad helt beroende av transporter av mat och vatten utifrån. Det fanns helt enkelt inget annat än salt att bygga av eller ens att se på.
  1352
  Glarus och Zug ansluter sig till det schweiziska Edsförbundet.
  1352
  Pesten når Moskva.
  1353
  Bern ansluter sig till det schweiziska Edsförbundet.
  1353
  Lan Xan (Laos) utropas som kungadöme av Fa Ngoun. Lao= De som kom från bergen.
  1354
  Osmanska styrkor invaderar Thrakien.
  1356
  Uppror i Korea.
  Upproret riktar sig mot det mongoliska väldet efter det att japanska pirater har uppviglat de koreanska kungarnas Vasaller till att skapa kaos.
  1356
  Slaget vid Poitiers.
  Den engelska armén besegrar den franska, Edward av Wales (svarte prinsen) tillfångatar bl.a. Johan II av Frankrike som han sedemera begär lösen för. Regentskapet efterträds av Karl som inte klarar av den svåra period som Frankrike står inför, höjda skatter för att betala ut lösen för Johan II skapar bondeuppror och kaos.

  Detaljerad beskrivning av slaget (Wikipedia.se).
  1360
  Hansan omfattar nu 52st städer.
  1360
  Furstendömet Moldova bildas.
  1361
  Jean II
  Den Burgundiska dynastin dör ut.
  Burgund tillfaller nu Johan II.

  Detaljerad beskrivning av Johan II (Wikipedia.se).
  1361
  Visby brandskattas.
  Valmer Atterdag av Danmark intar Öland och sedan Gotland där ca 1600 gotlänningar får sätta livet till vid en drabbning utanför Visby.
  1362
  Engelska språket används för första gången i domstolssammanhang.
  Engelska som talspråk är nytt då franskan har hela tiden varit det språk som använts. Dokumentationen kommer fortsättningsvis att vara på franska.
  1362
  Osmanerna erövrar Adrianopel
  Murat I (1360-1389) erövrar Adrianopel, staden blir rikets huvudstad under det nya namnet Edirne, fram år 1453.
  1364
  Charles de Blois
  Ordet "Mode" och yrket "Skräddare" ser dagens ljus.
  Hertigen av Bretagne, Charles de Blois (1319 †1364), dör den 29 september i slaget vid den franska staden Auray. Vi backar tillbaka tiden några år till den dagen då två herrar kom med "gåvor" (en slags skatt för att inte Charles skulle plundra och härja i området). Han får en Pourpoint (bild t.h.) med knappar, plagget sitter åt kroppen vilket utöver knapparna också var en nyhet i denna del av världen. Han uttrycker en enorm glädje och en engelsk översättare missuppfattade ett ord i denna glädjeyra, han skrev "fashion". Kort därefter så så ville många bära en pourpoint och yrket skräddare föddes.

  Man kan se dräkten som hänger i den franska staden Lyon på Musee Historique des Tissus

  Detaljerad beskrivning av Charles de Blois (Wikipedia.org).
  1365
  Universitetsbiblioteket i Wien grundas.
  1367
  Kölnfederationen.
  77st tyska städer går nu ihop i en federation för att bekämpa Valdemar Atterdag.
  1368
  Mongolerna drivs bort från Peking och Mingdynastin föds.
  Buddhistmunken Chu Yuan-chang grundar en ny dynasti, Ming. Som kejsare kommer att anta namnet Hong Wu och nu byggs den kinesiska muren ut till dagens utformning.
  1369
  Timur Lang erövrar Samarkand.
  1369
  Korea kapitulerar.
  Det hårda motståndet mot Kina har nu pågått i 13år.
  1370
  Valdemar Atterdag
  Fredsfördraget i Stralsund.
  Hansan har nu slutligen besegrat Valdemar och genom fredsfördraget så får nu Hansan monopol på östersjöhandeln.
  1370
  Tîmür-i lenk
  Timur Lang utropar sig till konung.
  Föddes 11:e april 1336 i Kish söder om Samarkand (nuv. Uzbekistan). Hans far och farbror var ledare för den turkiska Barlas-klanen, och räknade släktskap med Djinghis Khan och mongolerna av Chagataidynastin som då styrde större delen av Transoxanien.
  1371
  Slaget vid Chernomen.
  En allians av Bulgarien, Bysans och Makedonien besegras av den osmanske sultanen Murat I. Den forna alliansens regenter tvingas nu erkänna Murat I överhöghet.
  1371
  Nemanjaättens ser sitt slut.
  I och med att den barnlöse Tsar Uroš stupar i slaget vid floden Maritsa mot turkarna så dör ätten ut.
  1372
  Kineserna intar mongolernas gamla huvudstad Karakorum.
  1377
  Heliga Birgitta
  Heliga Birgitta (1303-1373) dör i Rom.


  Detaljerad beskrivning av Heliga Birgitta (Vadstena.se).
  1374
  Ibn al-Khatib (1313-74) mördas i ett Marokanskt fängelse.
  Han räknas som den största muslimska författaren av Granada. Han upptäckte att pesten spreds genom beröring.
  1375
  Valdemar Atterdag dör.
  1377
  Edward III
  Edvard III dör, efterträds av sonsonen Rickard II.


  Detaljerad beskrivning av Edward III (Wikipedia.se).
  1377
  Trtko kröns till kung och därmed blir Bosnien ett kungadöme.
  1377
  Påveresidenset flyttas till Rom.
  Detta sker under schism som kommer att pågå 50 år till.
  1378
  Nu erhålls det nuvarande namnet Sofia
  Namnet är taget från Sveta Sofia- kyrkan.
  1378
  Urbanus VI
  Katolska kyrkan splittras.
  Vid påve Urbanus VI tillträde så uppstår en schism vilket gör att kardinalerna utser en motpåve, Clemens VII, som installerar sig i Avignon.
  1380
  Danmark Norge = sant.
  Den norska tronen ärvs nu av Danmarks Olaf IV och trots att länderna inte ingår i någon formell union med varandra så kommer de att ha samma regenter i över 400år från nu.
  1380
  Ryssarna besegrar mongolerna i Ryssland.
  Det är Dmitrij Donskoj som överraskar.
  1381
  Timur Lang invaderar Ryssland.
  1381
  Uppror i England.
  Wat Tyler leder 100.000 bönder som marscherar mot London där ämbetsmän, godsägare och ärkebiskopen mördas. Richard II lyckas skingra massan som sedan hamnar i slaveri.
  1383
  No- drama teater med masker skapas av den japanen Motokiyo.
  1385
  Sofia intas av osmanska styrkor under ledning av Murat I.
  1386
  Katedralen i Milano påbörjas.
  1386
  Leopold III
  Slaget vid Sempach.
  Schweizarna under ledning av Leopold III besegrar en österrikisk armé. Schweizarnas mål är att nå självständighet från Wien.
  1387
  Margareta
  Olaf Håkonsson av Danmark och Norge dör.
  Hans mor Margareta väljs nu till Danmarks regent och snart också Sverige och Norges. Hon kommer att utse sin fosterson Erik av Pommern till sin efterträdare.

  Detaljerad beskrivning av Olaf Håkonsson (Wikipedia.se).
  1389
  Murat I
  Slaget vid Kosovo polje.
  70 000 man drabbas samman på trastfältet där en koalition av serber, bosnier, albaner och valaker ledda av den serbiske fursten Lazar, lider ett förkrossande nederlag mot osmanerna. Osmanernas ledare Murat I dödas av en serbisk adelsman som lyckats ta sig in till osmanerna i tron om att han var en desertör. På själva slagfältet så väljs hans son Beyazit I till hans efterträdare.

  Detaljerad beskrivning av slaget (Wikipedia.se).
  1389
  Albrekt av Mecklenburg
  Albert av Mecklenburg tillfångatas av Margaretas trupper.
  Händelsen genererar uppror bland tyskarna i Sverige.
  1390
  Mecklenburg inför handelsblockad mot Sverige.
  1390
  Johannes Huss
  Jan Hus (1371-1415) kommer till Prag.
  Han gör det som en fattig man med studier i sikte. Hus tar upp John Wycliffes kyrkliga reformidéer, han ifrågasätter prästerskapets förvärldsligande och kyrkans egendomsägande.

  Dessa reformideér kommer att växa sig till stora krafter som kommer att motarbeta varandra och splittra Europa, även när turkarna börjar gå in i Europa på 1500- talet så kan krafterna inte enas, detta talar om vilken kraft och betydelse religionen hade på denna tid.

  Detaljerad beskrivning av Jan Hus (Wikipedia.se).
  1391
  Timur Langs armé besegrar mongolerna av Gyllene horden.
  1391
  Judarna drivs ut från Barcelona.
  Bönder, fiskare m.fl. tränger sig in i judekvarteren och ett blodbad på judar utspelar sig nu, processen sker nu över hela iberiska halvön.
  1392
  Turkarna intar Skopje.
  Många turkar kommer att flytta till Makedonien.
  1392
  Kyonsong (nuv. Söul) blir huvudstad i Korea.
  I Songgye grundar Yidynastin.
  1392
  Japan återförenas.
  Detta sker efter ett krig mellan de två dynastierna på ön.
  1393
  Bajazid I underkuvar Bulgarien.
  1393
  Timur Lang intar Bagdad och bränner ner staden.
  1394
  Beyazit I
  Sultantiteln erkänns.
  När Bajazid I tillträdde så var hans officiella titel bey. Han börjar nu kalla sig för sultan "makt" vilket nu också erkänns.
  1396
  Slaget vid Nikopolis (i nuv. Bulgarien).
  Bajazid I besegrar den odisciplinerade riddarhären som består utav tyskar, ungrare, fransmän och flamländare. Slaget var mycket jämt tills dess att ett gäng serber dök upp på turkarnas sida vilket avgjorde saken.
  1396
  Valakiet blir en lydstat under turkarnas mäktiga osmanska välde.
  1397
  Kalmarunionen.
  Erik av Pommern kröns till kung i Kalmar över de tre nordiska rikena Sverige, Norge och Danmark. Relationerna mellan dessa länder går nu genom Kalmarunionen.
  1398
  Timur Lang invaderar norra Indien.
  1402
  Slaget vid Angora (nuv. Ankara).
  Bajazid I anfaller en armenisk lydfurste till Timur Lang, detta upptas som krigsorsak. Den osmanska hären krossas och Bajazid I hamnar i fångenskap hos Timur Lang där han får bl.a. tjänstgöra som fotpall åt T. Lang, han avlider kort därefter.

  Följder:
  Osmanska riket upplöses
  Balkanvassallerna frigör sig från väldet.Ett litet område i Dardanellerna gick till osmanerna.
  1402
  En falsk kung Olof dyker upp i Preussen.
  Han lyckas med att vinna tilltro och upprättar ett hov i Danzig. Margareta lyckas att få honom utelämnad och han bränns på bål i Falsterbo.
  1404
  Belgrad blir huvudstad i det serbiska riket.
  Stora arbeten sker nu för att omvandla den mindre bysantinska borgen till en starkt befäst huvudstad.
  1405
  Timur Lang (1336-1405) avlider.
  Bajazids söner får nu fria händer, Mehmet I lyckas besegra sina bröder. Han lyckas konsolidera det osmanska riket, undan för undan.
  1406
  Grunden till Malmö latinskola.
  Påven Innocentius VII ger Malmö inv. tillåtelse att inrätta en skola nära St. Petri kyrka.

  Detaljerad beskrivning om skolan (Wikipedia.se).
  1407
  Stockholm brinner ner den 11:e april. Stockholms nuvarande befolkningsmängd uppskattas till ca 4000, det bör nämnas att Kina redan på 1200- talen har flera miljonstäder.
  1412
  Drottning Margareta dör
  Hon dör p.g.a. pest på sitt skepp i Flensburg.

  Detaljerad beskrivning av Margareta (Wikipedia.se).
  1415
  Johan Huss bränns på bål.
  Professorn har förespråkat en reformation av kyrkan. Han döms detta år av kyrkomötet i Kontanz till kätteri vilket leder till bålet.
  1419
  Henry V
  Staden Rouen faller för Henrik V av England och Normandie blir engelskt.

  Detaljerad beskrivning av Henrik V (Wikipedia.se).
  1427
  Sjöslag mellan hanseatisk flotta och en dansk- svensk i Öresund.
  Hansan förlorar slaget samt 30st rika handelsfartyg.
  1431
  Jeanne d´Arc bränns på bål.
  Burgunderna tillfångatar Jeanne vid Compiégne, bondflickan utlämnas till engelsmännen som i sin tur dömer henne som kättare av inkvisitionen och hon bränns på bål i Rouen. 1920 så blir hon helgonförklarad i frankrike och 30 maj blir då en nationell helgdag.
  1437
  Malmö får sitt nuvarande stadsvapen
  Kung Erik av Pommern ger malmö detta stadsvapen, ett rött griphuvud (den pommerska gripen).
  1440
  Erik av Pommern avsätts
  Han kommer sedemera att syssla med sjöröveri.
  1442
  Vlad III Dracul
  Osmanerna invaderar Transylvanien.
  Vlad III Dracula (1431- 76) även kallad Vlad Tepes (pålspetsaren), lyder under ungersk överhöghet och tvingas avstå Valakiet.

  Detaljerad beskrivning av Transsylvanien (Wikipedia.se).
  1444
  Vlad III Dracul återtar makten i Valakiet.
  Med turkarnas hjälp så återtar Vlad III makten i Valakiet. För att visa sin lojalitet till sultanen så sänder Vlad III två av sina söner (Vlad och Radu) till Adrianopel där de fängslas i 4 år.
  1444
  Slaget vid Varna
  Osmanerna under Murad II, krossar de allierades kristna armé vid Varna. Ungerns kung Uladislaus I (Ladislaus III av Polen) dödas. Ladislaus V (1440–57) väljs till kung i Ungern.
  1447
  Vladislav II Jagelón
  Vlad II Dracul och hans son Mircea mördas.
  Vladislav II ligger bakom detta verk. John Hunyadis (ungersk nationalhjälte) lyckas tillsätta Vladislav II på tronen i Valakiet. Osmanerna vill inte ha en ungersk regent i Valakiet så Vlad III Dracul släpps nu fri och förses med en armé.
  1448
  John Hundyadi
  Vlad III Dracul besegrar Vladislav II.
  Han regerar i 2månader över Valakiet tills John Hunyadis tvingar honom till exil i Moldavien.
  1452
  Utanför Konstantinopel.
  Mehmet I bygger fästningen Rumeli Hisari på de europeiska sidan av Bosporen för att effektivt kunna strypa livsmedelstillförseln till staden.
  1453
  Mehmet II
  Konstantinopel intas och plundras.
  Den 29:e Maj klockan halv två på natten ljuder de osmanska trumpeterna. Muhammed tågar in till Hagia Sofia- kyrkan där han förrättar sin bön, därefter omgörs Hagia till en moské. Konstantinopel är en bankrutterad stat som nu försvinner ur historien. Staden behåller det officiella namnet Konstantinopel fram till år 1924 då den kallas för Istanbul.

  Man skulle kunna säga att om Bysans hade accepterat/ trott på skärselden (vilket var en av orsakerna till kyrkans splittring år 1054) så hade föreningen Rom och Konstantinopel i enad front mot turkarna redan år 1439 vid kyrkomötet i Ferarra varit ett bestående faktum.

  Historia om staden...
  660 f.Kr Grundas Byzantion (Bysans) av greker från Megara.
  196 e.Kr Romarna intar staden
  330 Kejsar Kontantin den store inviger Nova Roma, igen använde detta namn för staden som fick heta Konstantinopel
  1204 Korsfararna (4:e korståget) intar staden
  1453 Staden blir osmanernas huvudstad
  1930 Kontantinopel byter officiellt namn till Istanbul.
  1455
  Moldavien hamnar under det Osmanska väldet.
  1456
  Slaget vid Belgrad.
  Belgrad, som nu är en ungersk stad, angrips av turkarna under Mehmed II. Man lyckas till sist att försvara staden men förluster på 10.000 man och strax därefter en pestepedemi som bröt ut tog även János Hunyadi liv den 11 augusti 1456.
  Du finner statyn över János Hunyadi på frihetstorget i Budapest.

  Läs mer om belägringen av Belgrad (Wikipedia.se).
  1456
  Vlad III Dracul blir furste över Valakiet.
  Med John Hunyadis hjälp så dödas Vladislav II då han vänt John ryggen och istället börja stödja Osmanerna.
  1459
  Serbien som stat försvinner nu från historien.
  Serbien ink. Kosovo blir en turkisk provins. Detta kommer att ändras om ca. 400 år.
  1459
  Bukarest blir stad.
  Staden som uppstår i anslutning till den borg som tillhör Vlad Tepes (Draculla)
  1459
  Inbördeskrig i England.
  Partierna Röda rosen (Lancaster) och Vita rosen (York)
  1462
  Muhammed II går med sin armé mot Vlad III Dracul
  Vlad III Dracul attakerar turkarna i hopp om att dessa ska lämna donaus flodal, Sultan Muhammed II beger sig nu mot Valakiet med en stor armé, när sultanen når Trigoviste så möts han av synen och stanken av ca 20.000 turkiska soldater, alla spetsade. Sultanen vänder om med sin armé, istället förser man Radu med en armé som till slut omringar Vlad III i hans slott, Vlad lyckas fly genom en tunnel. Han söker nu hjälp hos Ungerns kung Matthias Corvinus, men istället kastas han i fängelse (12år).
  1463
  Turkarna erövrar Bosnien.
  En stor del av den slaviska populationen konverterar till Islam. Man låter också en stor del bortföras i fångenskap.
  1464
  Serber i södra Serbien flyttar till Kroatien och Ungern. Albaner flyttar in i dom övergivna områdena. Området kallas för Kosovo
  1468
  Turkarna erövrar Albanien.
  1469
  23 åriga Isabella av Kastilien gifter sig med den ett år yngre Ferdinand av Aragonien.
  1471
  Kung Henrik VI mördas i Towern.
  1475
  Radu som härskat över Valakiet under sin bror's fängelsetid förlorar makten över Valakiet redan 1473 till Basarab. Radu dör detta år i syfilis.
  1475
  Turkarna erövrar Kaffa och Azov.
  1476
  Vlad III Dracul invaderar Valakiet.
  Detta sker med Moldaviens och Transylvaniens hjälp och störtar den sittande Basarab.
  1476
  Vlad IV spetsar sultanens sändebud.
  Han gör nu sitt livs största misstag, han låter spetsa sultanens sändebud utanför sitt eget slott i Transylvanien. Laiota Basarabs (Prins stödd av ottomanerna) möter upp Vlad IV i ett slag nära Bukarest i december, Vlad IV och hans arme krossas. Vlad IV's huvud spetsas och uppvisas i Konstantinopel, kroppen förs till klostret i Snagov. 1931 försökte man gräva upp hans kvarlevor, man fann inte ens kistan. Den irländske författaren Bram Stoker fick fatt på legenden och skrev utifrån den sin berömda rysare Dracula.
  1476
  Slaget vid Semendria.
  Mathias I av Ungern besegrar Muhammed II.
  1478
  Turkarna intar den albanska staden Kruja.
  1479
  Slaget vid Szasz- Varos.
  Mathias I av Ungern besegrar Muhammed II.
  1479
  Spanien föds.
  Kungarikena Aragonien och Kastilien förenas under namnet Spanien.
  1480
  Muhammed II erövrar Zakynthos, Leukas och Kefalenia.
  1482
  Turkarna erövrar Herzegovina.
  1485
  Richard III
  Rikard III (1452-1485) stupar i slaget vid Bosworth Field den 22:e augusti. Slaget markerar slutet på "rosornas krig".
  1486
  Henry VII
  Henry VII väljs i parlamentet till Englands kung.
  1488
  + och - införs i matematiken av tysken Johann Widmann.
  1488
  Godahoppsudden namnges.
  Det är kung João II som döper den sydafrikanska udden och namnet speglar de goda hopp som nu finns för att finna en ny sjöväg till Indien.
  1492
  Nederländerna (de låga länderna) består av sjutton grevskap som nu tillfaller huset Habsburg.
  1492
  Muslimerna ger upp Granada.
  Muslimerna tvingas nu uppge sitt sista fäste den 2:a januari, Granada kapitulerar med sin borg Alhambra (qal'at al-Hamra, den röda borgen) som blivit en symbol för den samlevnad mellan muslimer, judar och kristna som fått beteckningen "convivencia". Under denna långa erövringsprocess mötte de kristna segerherrarna hela tiden en överlägsen civilisation. Islam var mera urban, tekniskt utvecklad, andligt mångfaldig och världsöppen. Vid universitetet i Salamanca tog jesuiter till sig arabiska idéer om äganderätter och fria marknader. Katolska munkar lyfte fram toleransidéer mot inkvisitionen. Det kommer nu att dröja 484 år innan muslimerna kommer tillbaka med oljepengar, för att ta över en stor del av den sydspanska kusten.
  1492
  Christofer Columbus avseglar från Palos
  Detta sker med tre skepp, Santa Maria, Nina och Pinta den 3:e augusti.
  17 sep Resenärerna fångar en levande krabba!
  19 sep En pelikan kommer ombord.
  20 sep Nu ser de sulor
  21 sep De observerar en val
  12 okt Nu når de ön som Columbus döper till San Salvador.
  25 dec Santa Maria grundstöter och måste överges.

  Han hemför, batater, jamsrötter, jamaicapeppar, yuccarot, majs, bananer, plataner, tobak, mastix, aloe, mangovefrukt, flaskkalebasser, palmolja, en amerikansk hund, ödlor, uppstoppade fåglar, en uppstoppad alligator och sex indianer.
  Spaniens drottning Isabella lär ha utbrustit "Men guldet då?".
  1492
  Ferdinand och Isabella får nu kraft att "rena" Spanien i kyrkans namn. Nu driver man också ut judarna ur landet, så mycket fördelaktigare för Ferdinand har lånat stora belopp av dem. Flertalet av judarna flyr till Konstantinopel och Saloniki.
  1493
  Slaget vid Krbava- fältet (Lika, Kroatien)
  Ottomanerna besegrar kroaterna som nu förlorar stora landområden till ottomanerna.
  1498
  Vasco da Gamas
  Sjövägen runt Afrika upptäcks.
  Vasco da Gamas upptäcker sjövägen runt Afrika. På ett par årtionden upphör Medelhavet med metropoler som Venedig och Alexandria att vara världshandelns centrum. Istället börjar handeln gå längs Europas västkust. Kryddorna kan köpas redan i Lissabon och Portugal blir världens herre.
  1499
  Glimmingehus uppförs.
  1500- talet
  1500- talet.
 • Turkarna dominerar i medelhavsregionen och är på väg in i Europa.
 • Sverige får ett nytt lånord, "gräns" som kommer från slaviskans granica som förs hit genom tyskarnas omsorg.
 • Konflikt bryter ut mellan kroatien och det Habsburgiska väldet då gränsstaden Krajina befolkas av ortodox befolkning på habsburgarnas inbjudan, vi har därmed en konflikt som kommer att vara till våra dagar.
 • Ferhad (sultanens kusin) kommer att bygga en moské i det bosniska Banja Luka, år 1993 kommer bosnienserber bränna ner Ferhadija moskén.
 • 1500
  Madagaskar upptäcks.
  Det är portugisen Diego Diaz som gör upptäkten.
  1501
  Turkarna intar den albanska staden Durrës.
  Turkarna har därmed lagt hela Albanien under sig.
  1502
  Slaget vid Smolinasjön.
  Ryssland gör en framstöt mot baltikum vilket avvärjs av Livlands ordenmästare Walter von Plettenberg.
  1506
  Mona Lisa
  Francesco del Giocondos ber Leonardo Da Vinci att måla av hans 27 åriga fru Mona Lisa.
  1504
  Kabul erövras av Babur (ättling till Timur Lang och Djingis Khan).
  1510
  Kanel.
  Vasco da Gamas expedition når Ceylon och finner kryddan, kanel.
  Under tertiärtiden (för 600.000-100 hundra miljoner sedan, på en höft) växte kanel i hela Europa upp till Småland, vilket ingen människa hade någon glädje av eftersom inga fanns.
  1511
  Raffaello Sanzio
  Rafael färdigställer Skolan i Aten
  År 1508 kallas Rafael till Vatikanen där påven Julius II ger honom ett stort och viktigt uppdrag. Han anlitas för att arbeta med de stora vägg- och takmålningarna i Vatikanens ”stanzer” (påvens palats). År 1511 slutför han det arbete som ofta räknas som hans största mästerverk, Skolan i Aten.
  1513
  Christofer Columbus avlider i Don Quijotes "födelsestad" Valladolid, utarmad och glömd.
  1513
  Ponce De León upptäcker Florida.
  1516
  Ängelholm grundas
  Detta sker på Christian II's initiativ.
  1517
  Martin Luther
  Martin Luther (1483 -1546) träder nu fram. Den 31:e oktober spikar han upp 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg. Han vill få kyrkan att ändras, reformeras, han tycker att det viktigaste är tron, och att den nödvändigtvis inte behöver gå igenom prästerna. Många tyska furstar ser möjligheten att göra sig oberoende av påven genom att ansluta sig till den nya läran, det är nu tack vare furstarna som Luthers lära får en sådan verkan.
  1519
  Aztekerrikets huvudstad Tenochtitlán intas.
  En tlaxkaltekisk-spansk allians besegrar Aztekerna och inget kommer nånsin bli sig likt på denna kontinent.
  1519
  Två högstående civilisationer möts.
  Den 8 november möts två högstående civilisationer efter 40.000 års isolering då Moctezuma välkomnar Cortes till Tenochtitlán (nuv. Mexico City).

  Kristendomen får sig ett knäck då spanjorerna får syn på stadens stora rikedomar. Invånarna är inte kristna, hur kan den kristne guden tillåta okristna sådan rikedom.
  1519
  Spanjorerna når den aztekiska huvudstaden Tenochtitlán.
  Den 13 augusti besegrar spanjoren Cortes (1485 †1547) med sin 700 man "starka" armé Aztekernas stora huvudarmé.
  1519
  Ottomanerna erövrar Egypten.
  1519

  Vasco de Balboa rider över Panamanäset och skådar Stilla havet.
  1520
  Süleyman
  Süleyman tillträder som sultan
  Endast 25 år gammal tillträder killen som av sina egna fick smeknamnet "lagstiftaren".
  Nu börjar också det stora krig som drar in delar av Europa och osmanerna. På bara några år så kommer Belgrad, Budapest och nästan Wien att falla i hans händer.
  1520
  Kristian II
  Kristian II kröns till Sveriges konung.
  Den 4 november kröns Kristian II av Gustav Trolle. Han har hävdat sin rätt som arvkonung och vill inte vid kröningen hedra någon svensk man med riddarslag. Gustav Trolles hämndgirighet och lockad av Didrik Slaghecks och Jens Beldenaks lömska råd att inte hålla tro till kättare, lät Kristian II Gustav Trolle anklaga Sten Stures vänner och därefter fängsla dem samt nästa dag den 8 november, utan laglig rättegång (14 andliga domare dömde dem för kätteri) avrätta dem i Stockholms blodbad.
  1520
  Amerigo Vespucci
  Amerika får sitt namn.
  Italienaren Amerigo Vespucci styr sitt portugisiska skepp från karibien söderut så långt som till Rio de la Platas mynning. Detta bevisar att det ligger en hel kontinent söder om det karibiska området. Fem år efter händelsen så uppkallade en tysk geograf den nya världsdelen till Amerigos ära, Amerika. Senare fick också den norra kontinenten samma namn.
  1521
  Belgrad belägras och intas av turkarna.
  Turkarna besegrar den ungerska armén. Serberna kapitulerar och de flesta av den ungerska befolkningen avrättades. Serberna deporteras till Pera (Belgradskogen, Beligrade Mahala) vid Konstantinopel. Süleyman låter upprätta en moské av den befintliga kyrkan.
  1521
  Riksdag i Worms. Tyska riksdagen tar ställning till Luther och hans lära efter bannlysningen. WORMSEDIKTET: Karl V besluter att varhelst Luther eller hans anhängare påträffas skall de fängslas. Fredrik den vise tar nu Luther till sitt slott Wartburg. Där översätter han Nya Testamentet till tyska (1522).
  1522
  Gustav Vasa intar Stockholm stad.
  En flotta från Lübeck hjälper honom att med detta projekt. Lübeckarna hyste gammalt groll till Kristian II, därför att han gynnade Nederländernas handel i Norden samt att han nu vill göra Köpenhamn till nr.1 för handeln på Östersjön.
  1523
  Gustav Ericsson Vasa
  Gustav Vasa koras till Sveriges konung.
  Detta sker i strängnäs och den 24:e juni tågar han in i Stockholm genom Söderport.
  1526
  Maria Erzherzogin
  Slaget vid Mohacs, "2h's slaget"
  Ungrarna har alltid varit det motsatta till muslimerna, de är Europas kristna sköld mot osmanerna. 1522 gifter sig Lajos och Maria i Österrike, detta för kungariket Ungern närmare Habsburg. Ottomanerna ser sig tvugna att bryta denna blivande allians. Turkarnas invasionsarmé består utav ca: 55.000 man, detta ska jämföras med Lajos armé på ca 26.000. Slaget tog sin start den 29:e aug. år 1526 och varade "bara" i två timmar, men ändå så dog ca 16.000 man på vardera sida. Ungrarna retirerade och Louise kastas av sin häst och dör vid en flod. Turkarnas hot från väst försvinner inte, kungariket Ungern försvinner och området delas mellan Turkarna och Habsburg. Om tio dagar tågar turkarna in i Budapest.
  1527
  Kroatiens flagga
  Schackbrädet på Kroatiens vapensköld blir till.
  Kroaterna står nu utan ledare (de försvann under slaget vid Mohacs) och lösningen blir att man väljer Ferdinand av Habsburg till kung av Kroatien. Detta band förevigades på Kroatiens flagga där det vit/röda schackmönstret läggs till på den kroatiska vapenskölden.

  Det ska tilläggas att inte hela Kroatien erkände Habsburgarna, t.ex. den slavoniska regionen.
  1527
  Bosniens sista kristna fäste faller i turkarnas händer.
  1529
  Süleyman
  Wien belägrat.
  Turkarna översvämmar hela Ungern och i mitten av september och den 27:e september står Süleyman utanför Wiens murar med sin här, den 8:e oktober sker den första stormningen utan framgång. Ungern som nu är en vassalstat har en armé som lyder under sultanen samt att Frankrike som hotas av det tysk- romerska riket och Spanien finner ingen annan väg än att alliera sig med Süleyman. En vecka senare måste turkarna avbryta sina planer på att gå in i Wien p.g.a. bristen av amunition och tungt artilleri.

  Det ska tilläggas att Süleyman's stora dröm var att en gång för alla möta kejsar Karl V på ett öppet slagfält.
  1529
  Ordet "protestanter" föds.
  Den tyska riksdagen fattar ett beslut om att hejda Martin Luthers reformation av den katolska kyrkan. De personer som protesterade mot detta kallas fr.o.m.nu för protestanter.
  1531
  Haley's komet dyker upp på himlen, detta väcker rädsla i många länder.
  1531
  Klockupproret.
  Gustav Vasa står i skuld till Lübeck, för att täcka skulden så har ett beslut tagits, att varje sockenkyrka i landet skall lämna ifrån sig sin största eller näst största klocka. Alternativt kan klockan lösas med koppar eller silver.
  Klockorna återlämnas efter uppsalamötet.
  1531
  Henry VIII
  Henrik VIII bryter med Rom.
  Han utropar sig till den engelska kyrkans överhuvud. Kort därefter koloniseras Irland och katolska egendomar konfiskeras för att hindra inflytandet från påven i Rom. På 1600- talet så flyttar reformerta skottar till norra Irland då jordägarna fördrivits.
  1532
  Hernan Cortez grundar det nya Spanien, som vi idag kallar Mexico.
  1532
  Karl V
  Slaget vid Köszeg i Ungern.
  En liten och obetydlig ungersk stad som beskyddades av kroaten Jurišic med sina 800st soldater, staden faller efter flera dagar. Därefter så marscherar Süleyman mot Steinmark som terroriseras under hela september månad, han snurrar runt i Slovenien och Ungern utan att gå mot Wien där Karl V med en här på 80.000 man. Süleyman undviker ett fältslag trots sin överlägsenhet, turkarna drar sig nu tillbaka till Konstantinopel.
  1532
  Kristian II fängslas.
  Den landsflyktige Kristian II avbryter sina planer på att återerövra sitt forna rike då han med hjälp av en holländsk flotta landstigit i Norge.
  Han avseglar nu till Danmark för att underhandla om sina rättigheter, Kristians vidare livsöden:

  1532 30 juli förs han till Sönderborgs slott, där han de första åren blev väl behandlad och åtnjöt försvarlig frihet med flera adelsmän till uppvaktning.

  1534 Grevefejden startar och Kristian sätts under sträng bevakning, han spärras in i ett tornrum och får endast en gammal soldat till sällskap.

  1549Förflyttas till Kalundborgs slott, där han lever i mild fångenskap de sista 10 åren av sitt liv. Han avlider den 25 januari 1559.
  1533
  Solguden Atahualpa bränns på bål.
  Detta är inkarikets siste härskare som Pizarro har tillfångatagit och bedragit. Den 16:e juli bärs han fram till bålet.
  1533
  Barbarossa blir amiral.
  Den fruktade Barbarossa blir amiral över osmanernas flotta.
  1533
  Süleyman
  Den Osmanske sultanen Süleyman den store för sin armé genom Aleppo's stadsportar inför ett krig mot Persien.
  1534
  Elizabeth I
  Drottning Elizabeth I, dotter till Henrik VIII.
  Detta år fastslår det engelska parlamentet att det är förräderi att tro att Elizabeth var född utom äktenskapet.
  År 1536 Nu är det förräderi att tro att Elizabeth är född inom äktenskapet.
  År 1553 Nu får man tro vad man vill!
  1534
  Grevefejden.
  Sveriges deltagande i kriget.
  Länk: Detaljerad beskrivning av kriget (SMB.nu).
  1541
  Turkarna ockuperar städerna Buda och Pest.
  Detta kommer att bestå i 145år.
  1541
  Francisco Pizarro dödas.

 • 1476 ca Föds som oäkting, lämnas på kyrkotrappan i Trujillo.
 • 1509 Ansluter sig till den olycksdrabbade "Hojadeexpiditionen" som ska kolonisera panamanäset.
 • 1535 Han grundar huvudstaden Lima.
 • 1541
  Québec (kolonin) grundas av Jacques Cartier.
  1542
  Pressburg (nuv. Bratislava) blir Ungerns huvudstad fram till 1784.
  1543
  Mikolaj Korpernik
  Corpernicus heliocentriska teori.
  Han föddes 1473 i Toru´n i Polen. Han studerade vid universiteten i Kraków, Bologna och Padua. Copernicus avlider detta år, men han startar en naturvetenskaplig revolution med sin bok De revolutionibus orbium coelestium (om de himmelska sfärernas kretslopp) som kommer att riva upp stora sår mellan kyrkan och vetenskapen.
  Tillbaka till Claudius Ptolemaios (170 e.Kr).
  1543
  Andreas Vesalius
  Boken De humani corporis fabrica utkommer.
  Vesalius (1514-64) från Bryssel betraktas som den moderna anatomins grundare, och han ger nu ut boken om människokroppens byggnad.
  1545
  Ett stort steg inom kirurgin
  Det är fransmannen Paré som överraskar. Han hävdar att man måste avlägsna kulan i skottsåret innan man rengör såret.
  1547
  Tashilhunpoklostret grundas i Tibet.
  Grundaren Genden Drup kommer sedan också att kallas för den första Dalai Lama men denna titeln kommer inte att bäras innan den tr
  ca1550
  Den stora "Pris- revolutionen"
  Den världsekonomiska företeelsen innebär en oerhörd ökning av spannmålspriserna och anses framför allt ha orsakats af den ökade produktionen av ädla metaller i Europa och i Amerika.

  Ett sätt att bemöta den stora inflationen är som Sultanen Murat III gör, han börjar kräva ersättning i pengar för ämbetsutnämningar, vilket på 1600- talet utvecklar sig till verkliga ämbetsköp.
  ca1550
  Madrid grundas.
  År 1561 kommer det att bli Spaniens huvudstad.
  1555
  Den lärde Bartholomaeus de las Casas rapporterar till kejsaren om det han som 19- åring upplevt på C. Columbus 2:a färd.De spanska erövrarna sprättade upp magen på havande kvinnor, krossade spädbarns skallar i bergsväggar och klöv andras med sabel hugg. En sjökapten hade navigerat från Bahamas tillHaiti i strömmen av döda indiander. På Haiti hade 15milj infödingar avlivats, det är nu man börjar fylla på med negerslavar från Afrika. Senare räknade man ut att Spanien med sina besittningar hade dödat ca 100milj indianer på 150 år.
  1559
  Den heliga inkvisitionen som skall utrota allt kätteri trär nu för första gången fram offentligt vid ett kättarbål i Valladolid, inför fyllda läktare.
  1560
  Gustav Vasa avlider den 29:e sep.
  1561
  Erik XIV
  Erik XIV kröns till Sveriges konung.
  Detta sker i Uppsala domkyrka den 29:e juni. Faderns sparsamhet har skapat ett rykte ute i Europa, den 27 åriga Erik är känslig för detta, därför vill han ha en kröning likt den på kontinenten, kosta vad det kosta vill.
  1561
  Basil-katedralen
  St. Basil-katedralen i Moskva står klar.
  Tsar Ivan IV (1532 †1584), även kallad för den förskräcklige, beställde verket av Barma och Posnik Yakovlev. Legenden säger att tsaren stack ut ögonen på Barma och Posnik så att dessa ej förmådde att bygga något vackrare på fiendens sida.

  När Napoleon tågade in i Moskva år 1812 så trodde han att byggnaden var en moské och han var nära att beordra rivning av verket, så skedde ej och vi kan idag beskåda detta världsarketektoniska mästerverk i Moskva.
  1563
  Fredrik II kröns till konung över Danmark.
  Den unge Frederik II manifesterar sitt intresse för den svenska kronan, bland annat genom att använda Sveriges riksvapen i sitt eget lands vapen.
  1563
  Nordiska sjuårskriget.
  Karl XIV hade åren innan sin kröning befarat ett anfall från Danmark och han försöker förgäves skaffa en bundsförvant genom giftemål ex. drottning Elizabeth I, Renata (dotter dotter till Kristian II) utan framgång, Sverige står nu ensamt mot Danmark och Lübeck.

  Länk: Detaljerad beskrivning av kriget.
  1566
  Filip II
  Uppror i Nederländerna mot Filip II. Ca 200 adelsmän från de olika provinserna bildade ett förbund för att hejda det Spanska inflytandet. De skickade en "petition" till Filip II att inte införa den fruktade inkvisitionen i området och när kungen avslog denna begäran bröt en massrevolt ut. På en vecka plundrade fanatiska kalvinister fyrahundra kyrkor. Förfärad skickade Filip dit inkvisitionen, truppförstärkningar och hertigen av Alba, som lät upprätta en upprorsdomstol, som fick öknamnet "blodsdomstolen" och så var kriget ett faktum.
  1569
  Johan III
  Johan III blir Sveriges konung.
  Under Eriks svagsinthet på hösten 1567 utverkas Johans frigivning, han ingår därefter med sin bror Karl och en del av adeln avtal om gemensam resning och vid mitten av september står de utanför Stockholm, vars portar 29 september 1568 öppnas för dem. Erik XIV tas till fånga, och omedelbart därefter låter Johan hylla sig som kung av huvudstadens myndigheter. I januari 1569 erkänns Johan III som kung av samma riksdag som avsätter Erik XIV från tronen.
  1570
  Francis Drake
  Kaparnas kapare.
  Den mest framgångsrike av alla kapare var troligen engelsmannen Francis Drake (1540-1596). Redan när han var mycket ung följde han med sin kusin John Hawkins till de spanska kolonierna, där de handlade med slavar. Vid ett tillfälle var Hawkins tvungen att söka skydd i en spansk hamn för att reparera några av sina skepp. Den spanska skattflottan anlände några dagar senare och tog dem för pirater. Spanjorerna anföll skoningslöst Hawkins skepp och sänkte flera av dem. Drake överlevde och år 1570 hade han ordnat några egna fartyg och anföll de spanska skattskeppen. Bytet blev mycket stort. Han gav Englands drottning, Elisabeth I, 300 000 pund och behöll själv 10 000.
  1570
  Freden i Stettin.
  Den 13 december sammanträder en fredskongress som markerar slutet på det Nordiska kriget.
  Danmarks kassa har underminerats, Erik XIV har hunnit bli sinnessjuk.
  1571
  Miguel de Cervantes
  Slaget vid den grekiska hamnstaden Lepanto (nuv. Naupaktos).
  200st spanska skepp seglar iväg på morgonen den 7:e oktober mot den samlade turkiska flottan som ligger i Patrasbukten. Spanjorerna besegrar turkarna. Den 24 årige Miguel de Cervantes tillfångatogs och fick slavarbeta i fem år i Alger. Sedan drog han sig fram i ett halvt sekel på tillfälliga sysslor medan han skrev "ospelbara" teaterstycken. Efter att ha bannlysts av inkvisitionen gav han 1605 ut första delen av sin roman Don Quijote av La Mancha. Sedan den fullföljts strax före hans död 1616 kom han att nämnas som W. Shakespeires jämlike.
  1572
  Tycho Brahe
  Tycho Brahe upptäcker Cassiopeia
  Tycho Ottesen Brahe från Knutstorp (nära Helsingborg) upptäcker nu stjärnan Cassiopeia, vilket blir början till hans ryktbarhet. Han avlider 1601 officiellt av Uremi.
  1572
  Gaspard de Coligny
  Bartolomeinatten.
  Den stora massakern på franska protestanter (hugenotter) som ägde rum i Paris natten till den 24 aug. - aposteln Bartolomeus (Bartolomaios) dag - 1572). Under senare delen av 1500-talet sönderslets Frankrike av inbördes strider mellan katolska grupper i norr och protestantiska i söder. De leddes av högadliga ätter som de katolska Guise och Montmorceny och de protestantiska Condé, Coligny och Bourbon. Med anledning av giftermålet mellan Henrik II av Navarra (Bourbon) och Margareta av Valois, dotter till den katolska drottningen Katarina av Medici, hade de båda partiernas ledare samlats i Paris. Främst bland hugenotterna var amiralen Gaspard de Coligny. När han sårades I ett attentat, blev detta signalen till mord på tusentals av hans anhängare både i Paris och senare också i landsorten. Blodbadet hälsades som en triumf av hela den katolska världen. "Detta är den största glädjen i mitt liv", skrev kung Filip II av Spanien. Henrik av Navarra (senare Henrik IV) räddade sig genom att tillfälligt konvertera.
  1573
  Venedigs största skepp kapas utanför Zadar.
  Uskoci (kroatisk befolkning som livnär sig på plundring) kapar skeppet Nava Contarina.
  1581
  De sju nordliga provinserna kungör sitt oberoende av kungen i Spanien och kallar sig republiken Nederländerna. På denna tid var grevskapet Holland den dominerande och därför kallas republiken oftast för Holland än idag.
  1588
  Maria Stuart
  Armadan styr ut från Lissabon med 10 000 sjöman, 19 000 soldater ombord på 130 fartyg. Motivet är att hämnas på den protestantiska drottningen Elizabeth I som låtit avrätta den katolska Maria Stuart, drottning av Skottland. Den engelska flottans skepp manuvrerar lätt ut den spanska armadan. Det bör tilläggas att armadans svårigheter var bl.a: att order måste ges på sex språk, att besättningen inbördes var splittrad och att överbefälhavaren saknade större sjövana.
  1592
  Turkarna når Bihac under Hasan Predojevic.
  Den kroatiska staden Bihac förintas, även befolkningen slaktas av turkarna.
  1593
  Slaget vid Siska.
  Detta märkliga slag där ca. 5000 österrikare, kroater och slovener som leds av kroaten Toma Erdödy (1558-1664) besegrar turkarnas enorma armé som splittras i panik. Sultanen Hasan paša Predojevic dör i slaget och de flyende turkarna tar sin tillflykt i staden Petrinja.

  Hade Sisak fallit i turkarnas händer så hade vägen till Zagreb legat öppen och därmed en väg in i Europa !
  1598
  Slaget vid Stångebro.
  Polens kung Sigismund vill återinföra katolicismen i Sverige men besegras av hertig Karl.
  1598
  Felipe III
  Arvtagaren Felipe III ärver den spanska tronen. Senare låter han bygga Plaza Mayor "stortorget" i Madrid som stog klart år 1619.
  1600
  Giordano Bruno bränns på bål.
  Detta sker i Rom, orsak, han hävdar att universum är oändligt.
  1602
  Ostindiska kompaniet bildas.
  Några handelsbolag i Nedeländerna slår sig samman och detta lär vara det världens första moderna aktiebolaget.
  1605
  Willem Jansz upptäcker Australien.
  Holländaren går ej i land utan nöjer sig med att stryka förbi till sjöss.
  1605
  Tsar Boris dör.
  Den falske Dimitrij tågar in i Moskva och här startar den stora oredan i Ryssland där bojarerna vill återupprätta adelsväldet samtidigt som bönder vill uppnå sin frihet.
  1606
  Den falske Dmitrij mördas.
  Bakom mordet ligger ett gäng bojarer. Dessa utropar sin ledare, Vasilij Sjujskij till tsar vilket kosackerna samt polackerna sätter sig emot.
  1606
  Union Jack
  Flaggan Union Jack skapas.

  Kung Jakob VI av Skottland har nu blivit kung av England under namnet Jakob I, han skapar nu denna flagga genom att kombinera Englands och Skottlands flaggor.
  Gå till år 1801, nytt utseende.
  1607
  Tahiti och Nya Hebriderna upptäcks.
  Det är spanjoren Fernandez de Quiros som överraskar.
  1608
  Grevskapen i Ulster, Irland koloniseras.
  Sex stycken grevskap (Armagh, Cavan, Donegal, Tyrone, Coleraine och Fermanagh) i Ulster koloniseras av skottland.
  1609
  Regeringen utvisar alla morisker från Spanien. Bakom denna brutala behandling står utan tvivel en stark folkopinion buren av bl.a. trosfanatism och rashögfärd. (T.o.m. Cervantes, författaren till Don Quijote, lovordar utvisningarna som "en gudomlig ingivelse, ett heroiskt beslut".) Deportationerna genomförs rått och omänskligt. Antalet morisker uppskattas till 500 000, men man anser att över hälften Iyckades få stanna i landet-många fick hjälp av sina arbetsgivare.
  1610
  Galileo riktar sitt nybyggda teleskop mot himlen. Han upptäcker bl.a. månbergen, solfläckarna och Jupiters fyra största månar.
  1611
  Sveriges prins Karl Philip utropas till tsar.
  Detta sker i Novgorod av härföraren de la Gardie, samtidigt träder två falska Dmitrij fram som gör anspråk på titeln.
  1612
  Polackerna kapitulerar i Moskva.
  Det är en folkhär som sätter stopp för den polska garnisonen. Nu träder huset Romanov in i Rysslands historia genom Mikael Romanov.
  1616
  Kyrkan tar ställning för Ptolemaios geocentriska system.
  Galileo förbjuds att undervisa om Copernicus heliocentriska system.
  Teorin krockar med samtidens sunda förnuft. Om jorden roterar ett helt varv kring sin egen axel på ett dygn, innebär det att vi färdas österut med en fart på över 500 meter i sekunden, varför faller vi inte av ?
  Tillbaka till Claudius Ptolemaios (170 e.Kr).
  1616
  William Shakespeare
  William Shakespeare (1564-1616) avlider.
  xxxxx
  1617
  Konventering till katolsk tro är lika med landsförvisning.
  Denna lag instiftas av den svenska riksdagen och kommer att gälla ända fram till år 1860.
  1617
  Kejsar Mathias tillsätter ett rent katolskt ståthållarråd i Böhmen.
  1618
  Det kejserliga statshållarrådet i Prag åsidosätter öppet majestätbrevet av 1609. Nu tränger en uppretad folkmassa med greve Matthas Thurn i spetsen in i kungaborgen Hradcany och kastar ut två kejserliga urkatolska rådsherrar, Jaroslav Borita von Martinic och Vilém Slavata von chlum, ut från ett fönster i tredjevåningen från borgen i Prag. Våldsdådet blir en signal till revolution i Böhmen och storkrig i Europa.
  1618
  Maximilian I von Bayern
  Trettioåriga kriget första skede kallas, det böhmisk-pfalziska kriget och varar 1618-1622. Detta skede avgörs genom Maximilian I av Bayerns ingripande. Böhmarna hotar nu Wien. Saken avgjordes i slaget vid Vita berget den 29 oktober (8 november) 1620. Fredrik jagas bort och förklaras fredlös, protestantismen i Böhmen utrotas.
  1622
  De franska musketörerna uppstår.
  Ludvig XIII utrustar sin kår med det senaste inom eldvapen, långa gevär kallat musköter.
  1623
  Johann Tserclaes Tilly
  Trettioåriga krigets andra skede, kallat det nedersachsisk-danska kriget, varar 1623-1629.
  1628
  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
  1628
  William Harvey
  Blodomloppet.
  William Harvey beskriver blodets väg genom människan. Blodet antas röra sig fram och tillbaka i venerna, medan en mindre mängd via hjärtat överförs till artärerna och där omvandlas till "livsande", som styr kroppsfunktionen. Slutligen omvandlas en del av "livsande" till "själsande" i hjärnan, den "ande" som reglerar själsfunktionerna.
  1630
  Gustav II Adolf
  Orsaken till det trettioåriga krigets tredje fas, det svensk-tyska kriget (1630-1635), var nödvändigt för Sverige för att driva ut de katolska arméerna ur de nordtyska länder som ligger inom dess närmaste intressesfär samt förhindra flottrustningarna där.
  1631
  La Gazette utkommer.
  Detta är Frankrikes första tidning som grundas.
  1632
  Galileo Galilei
  Boken Dialog om de två världssystemen ges nu ut, skriven av Galileo Galilei där han ställer en "geocentrisk världsbild" mot en "heliocentrisk världsbild", d.v.s. huruvida jorden eller solen är universums medelpunkt. Galilei ställs inför rätta året därpå av påven och blir då tvungen att avsvära sig den "kätterska läran".
  1633
  Londonborna får den 10:e april se en banan för första gången.
  1635
  Dödsstraff till den som lämnar ön Japan.
  Dödsstraffet införs och en förföljning av kristna startar nu i en mycket stor omfattning.
  1635
  Landshövdinginstitutionen inrättas i Sverige.
  1640
  Revolt i Portugal
  Detta leder i sin tur till självständighet från Spanien under kung Johan IV.
  1641
  Japan sluter sig.
  Den enda kontakt som sker med omvärlden görs via holländarna genom affärer.
  1642
  Inbördeskrig bryter ut i England.
  1649
  Charles I
  England blir republik.
  Parlamentsledamöterna ställer Karl I inför rätta och dömmer honom till döden. Republiken England utropas den 19 maj.
  1652
  Jan van Riebeeck landstiger vid Taffelberget, Afrikas sydkust.
  Detta kommer så småningom bli Kapkolonin.
  1653
  Tadj Mahal i Indien färdigställs.
  1654
  Axel Oxenstierna
  Axel Oxenstierna avlider.
  Detaljerad beskrivning av Axel Oxenstiernas liv. (Wikipedia.se).
  1654
  Karl X Gustav
  Karl X Gustav kröns till Sveriges konung.
  Den 6 juni 1654 nerlägger Kristina sin krona i Uppsala. Samma dag kröns Karl Gustav som kung.


  1655
  Holländaren Huygens upptäcker ringarna runt Saturnus och även Saturnus månen Titan.
  1657
  Storbrand i Tokyo.
  Japans huvudstad förtörs till stora delar.
  1658
  Tåget över danska Bält.
  På morgonen den 30 januari står Karl X Gustav med sina trupper på Brandsö (Danmark).  Målning av:Johan Philip Lemkes
  Tavlan hänger på Drottningholm.
  1660
  Den skånska gripen skapas för Karl X Gustafs begravning, som en modifiering av Malmö stadsvapen. Färgerna är: Rött och Guld.
  1660
  De franska musketörkårerna slås samman.
  Det är den franske kungen Ludvig XIV som slår ihop de båda kårerna under kungamakten.
  1664
  Ahmed Köprülü
  Slaget vid Szentgotthárd (ungersk-österrikiska gränsen).
  Den 1:a augusti drabbar den österrikiska armén ledd av Raimondo Montecuccoli (1608-1680), ihop med den turkiska armén ledd av Ahmed Köprülü (1635–1676). Det var Coligny och Leopold Wilhelm som chockade turkarna vid ett skogsparti, dessa flyr i panik och många turkar drunknar i floden Rába, Ahmed Köprülü måste retirera och en fred mellan Habsburg och det osmanska riket kommer att bestå till år 1683.
  1667
  Dubrovniks drabbas av en kraftig jordbävning.
  En ekonomisk nedgång drabbar staden.
  1668
  Lunds universitet invigs.
  1671
  César du Plessis-Praslin
  Pralinen "föds".
  En klumpig kökspojke spiller bränt socker över några mandlar. Den misslyckade efterrätten doppas i choklad och serveras ändå till hertigen Praslin som blev överförtjust. Alla runt bordet var överens om att detta var ett utsökt litet bakverk och Praslin insisterade på att bakverket skulle bära hans namn.
  1672
  Jan II Kazimierz
  Vasaätten dör ut.
  Vasaättens förste kände medlem var häradshövdingen Nils Kettilsson som dog omkring 1378 och nu avslutar polacken Johan II Kasimir (sv.) vasaättens saga genom hans död vid ett franskt kloster. Han är den siste legitime manlige medlemmen av vasaätten.
  1673
  Jean-Baptiste Poquelin
  Moliére avlider.
  Skådespelaren Moliére uppförde många pjäser för den franske kungen Ludvig den XIV och hans hov. Efter hans död kommer hans teaterkompani bli ryggraden i den franska stadsteatern, Comedié Française.

  Läs mer...
  1676
  Slaget vid Lund.
  Danmark och Norge går till dubbelangrepp mot Sverige vilket slutar i ett blodigt slag där Sverige går segrande ur.
  1676
  Dansken Ole Römer beräknar fram ljushastigheten genom att studera förmörkelsen av Jupiters måne Io. Han kommer fram till slutsatsen att ljushastigheten är 210000 km/s.
  1677
  14.000 danskar slår en järnring runt Malmö.
  De lyckas inte ta sig in genom österport från Värnhemstorget där flera tusen danska ryttare befinner sig. Fabian Von Fersen lyckas hållas stånd men avlider senare efter sviterna av en sammandrabbning.
  1680
  Antony van Leeuwenhoek
  Det första mikroskopet
  Holländaren Leeuwenhoek (1632-1723), uppfinner ett primitivt mikroskop. Året därpå upptäcker han en parasit när han studerar sin egen avföring. Giardia lamblia, som lever i människans tolvfingertarm och tunntarm.
  1681
  Fransk här anfaller Strasbourg.
  Det är den franske kungen Ludvig XIV som förklarar den tyska riksstaden som fransk.
  1683
  Kara Mustafa
  Osmanerna belägrar Wien.
  Kara Mustafa bryter upp från Belgrad i spetsen för en jättearmé i avsikt att erövra Wien. Hans armé räknade 200.000 man, medan Stahremberg bara hade 15.000 till sitt förfogande. Turkarna kallade Wien för "det gyllne äpplet". Kara Mustafa önskade överlämna det i oförstört skick till sin sultan. Därför ville han inte storma staden. Enligt turkiska krigslagar så fick en stad som stormats, fritt plundras under tre dagar av den segrande armén. Men en stad som kapitulerade utan motstånd tillhörde oinskränkt överbefälhavaren.I september nådde en tysk-polsk här fram till Wien under Johan Sobieski och turkarna måste vända sina ställningar mot den istället för mot staden. Det turkiska lägret stormades. Wien blev aldrig en turkisk stad.
  1683
  Wiens förste caféägare.
  George Franz Kolschitzky är en av budbärarna mellan Wien och yttervärlden under den turkiska belägringen. Den 14 augusti 1683 tar han sig förklädd till turk igenom till Wien med meddelandet att undsättningshären är på väg. För eftervärlden blir Kolschitzky berömd som Wiens förste caféägare. Kaffe var vid den här tiden en turkisk specialitet. När turkarna drivits bort från sitt läger kom Kolschitzky över ett stort antal säckar med kaffebönor. Han fick då idén att öppna ett café - det första i Wien. Detta var alltså början till Wiens berömda caféliv.
  1686
  Buda belägras och intas av österrikarna.
  Befolkningen lär vara reducerat från 25.000 till 600 inv.
  1687
  Habsburgarna intar Belgrad
  Armén fortsätter ner på balkan där bl.a. Skopje och Niš befrias från turkarna.
  1687
  Newton publicerar sin allmänna gravitationslag.
  1697
  François Eugène
  Habsburgarna tränger undan turkarna och dränerar Bosnien på katoliker.
  En armé ledd av François Eugène tränger undan turkarna på balkan där Ungern återerövras i slaget vid Zenta samt Belgrad, Sarajevo, Skopje och Niš "befrias" från turkiska oket. Eugène kommer att dra sig hemåt och i deras kölvatten kommer turkarna tillbaka, dock i försvagat skick.

  Stora folkförflyttningar sker nu på balkan.
  1697
  Sverige Slottet Tre kronor brinner ned.
  1699
  Freden i Sremski Karlovci.
  Turkarna avstår sina besittningar i bl.a. Ungern.
  1700- talet
  1700- talet.
 • Sverige får ett nytt lånord från turkarna, "kalabalik".
 • 1702
  Spanska tronföljdskriget bryter ut.
  1703
  S:t Petersburg anläggs.
  1704
  Engelsmännen erövrar Gibraltar.
  1706
  Carl Gustaf Rehnskiöld
  Slaget vid Fraustadt (nuvarande s.v. Polen).
  Den 3:e februari, Sveriges befälhavare Carl Gustaf Rehnskiöld med sina 10.200man krossar Befälhavare Johann Matthias von der Schulenburgs styrkor som uppgår till 18.000. 424 svenska soldater dör, detta ska jämföras med Sachsen och Rysslands ca 8000.
  1709
  Kylan slår ett järngrepp om Europa.
  Hungersnöd hotar Frankrike. Venedigs kanaler fryser till is och Lissabons hamn blockeras av is.
  1709
  Förvisning till Sibirien används för första gången.
  1710
  Rysslands alla dvärgar bjuds in till st:Petersburg.
  Då Peter den store (2.05m hög) är mycket förtjust i dvärgar.
  Han låter bygga upp en snöstad åt dem på Nevas is. Två dvärgar vigs i ett stort bröllop, denna händelse har odödliggjorts i Vasili V Veresjtsjagins målning "Dvärgbröllpet".
  1713
  Filip V
  Freden i Utrecht.
  Filip V blir kung av Spanien och de amerikanska besittningarna, Österrike får de europeiska lydländerna och England får Gibraltar och stora delar av Frankrikes besittningar i Kanada. Med anledning av freden i Utrecht så skriver Händel Te Deum och Jubilate för den engelska drottningen Anne.
  1713
  Kalabaliken i Bender.
  Karl XII skadas vid ett flyktförsök, förvirringen som nu uppstår i lägret kallas på turkiska för kalabalik (folksamling).
  1715
  Karl XII landstiger nära Trelleborg.
  Detta efter 15års frånvaro från Sverige.
  1716
  Slaget vid Petrovaradin.
  François Eugène besegrar turkarna som åter hade startat ett krig med Wien.
  1716
  Peter den store befinner sig i Köpenhamn.
  Han och den danske kungen planerar en dansk- rysk invasion av Skåne. Detta blir ej av då den danske kungen ogillar Peters förslag på att förlägga en rysk flotta vid Karlskrona..
  1718
  Freden vid Požarevac.
  Turkarna får ge efter stora delar av Bosnien och Serbien (ink. Belgrad) som nu faller under Habsburg. En del av Dalmatien går till Venedig.
  1721
  Peter Den Store
  Peter antar kejsar titeln.
  Med europeiska kollegor som förebild ändrar tsar Peter I »den store» den 2:a november sin tsar- titel som han fick år 1682 (vid 10års ålder) till kejsare. Som kejsare styr Peter det allt mäktigare Ryssland fram till 1725 då han dör av brusten blåsa och efterträds på tronen av sin hustru Katarina I. Peters sista ord var, "Jag överlämnar allt till..."

  Svarta torsdagen
  En torsdagmorgon när Peter vaknar upp, beslutar han sig för att reformera Ryssland och ge det alla den västerländska civilisationens fördelar. Han gör en "studieresa" i Europa, vid hemkomsten så reformerar han streltserna, nationalgardet i Moskva, genom att hugga huvudet av några, hänga några, steka andra och begrava några levande.
  Därnäst tvang han bojarerna, de gamla konservativa gubbarna att klippa av sig sina långa skägg. Peter hatar allt gammalmodigt, som t.e.x. Moskva. Därför grundar han en ny stad vid de hälsovådliga träsken vid Östersjön, st: Petersburg.
  1721
  Jekaterinburg grundas.
  Tsar Peter den store av Ryssland grundar staden efter sin maka. Om 223 år så kommer staden heta Sverdlovsk fram till Sovjetunionens fall 1990. År 2002 kommer staden vara Rysslands femte största stad.
  1724
  Jonas Alströmer
  Potatisen.
  Jonas Alströmer börjar lära svenskarna att odla och äta potatis i stor skala från sitt gods utanför Alingsås. Ursprungligen kommer potatisen från Sydamerika där den odlades av inkaindianerna högt upp i Anderna och det var Pizarro som tog med denna till Europa. Potatis var en av de få grödor som klarade av det karga bergsklimatet. När Eva de la Gardie upptäckte att det dessutom gick att bränna brännvin av knölarna var det inte svårt att övertyga bönderna om grödans förträfflighet.
  1731
  Bartolomeo Cristofori
  Pianots uppfinnare avlider.
  Italienaren Bartolomeo Cristofori (1655 †1731) avlider. Han vidareutvecklade en gammal idé (belagd 1440 hos Henri Arnaut de Zwolle) om att förse ett hackbräde med klaviatur och får anses vara den förste som lyckades.
  1739
  Freden i Belgrad.
  Turkarna har nu fört krig i ca. 3 år mot habsburgarna och deras framgångar tvingar nu habsburgarna att återställa gränserna som fanns från år 1699.

  Denna gräns kommer att bestå till år 1878 och då Bosnien och Hercegovina ockuperas av Österrike-Ungern.
  1740
  Edward Vernon
  Ordet "Grogg" föds.
  Groggen, uppkallad efter amiral Vernon (1684 - 1757), vilken av sparsamhetsskäl detta år skänker ut manskapets romransoner utblandade med vatten. Han går ofta omkring i en rock av kamelott (på eng grogram) och fick därför smeknamnet "Old Grog".
  1746
  Skottarnas sista slag.
  Den 16 april kapitulerar höglands­klanerna mot de engelska soldaterna, detta efter 40 min strid. Ätten Stuart kan därmed inte ta makten över England och skottarnas självständighetsdrömmar går upp i rök.
  1748
  Mongulernas ståthållare drivs ut från Kabuk och Peshawar.
  Ahmed Shah Durrani driver ut ståthållaren och går över Indus för att erövra Punjab.
  1740
  Johann Sebastian Bach
  J.S. Bach (1685-1750) avlider.
  Bach som arbetade i centrala Tyskland ex. vid hovet i Weimar (1708-1717) fick aldrig möjlighet att göra en längre resa. 1723 fick han anställning som kantor i Thomaskyrkan, Leipzig. Många av hans verk var ofta kritiserade av hans samtid som för komplexa, han ansågs även som gammalmodig.
  Några av hans verk:
  H-mollmässan, Johannes- och Matteuspassionerna m.fl.
  1754
  Kandahar Grundas.
  På resterna av en gammal stad grundas nu Kandahar av Ahmed Shah Durrani.
  1755
  Jordbävning i Lissabon.
  Två tredjedelar av Lissabon läggs i ruiner den 1:a november till följd av en jordbävning. Uppskattningsvis mister 30 000 personer livet i den portugisiska huvudstaden.
  1759
  Södermalm i Stockholm eldhärjas.
  Maria kyrka läggs i ruiner på några timmar och 250 gårdar förstörs av lågorna. Fastigheten där källar Pelikan låg blev också svårt skadad av branden. Ägarinnan Bleumortier ser ingen annan utväg än att sälja Pelikan för att slippa bekymret med att bygga upp den igen. Bryggare-Embetet - "Stadens loflige Bryggare-Embete" - köper fastigheten och år 1762 står Pelikan åter klar.

  Källa: Historiedelen på Menyn i Restaurang Pelikan
  1770
  Australien "upptäcks".
  James Cook landstiger vid Botany Bay, ca. 2h senare landstiger den franske sjöfararen La Pérouse, två timmar skiljer sig ett engelsktalande Australien från ett fransktalande!
  1772
  Polens första delning.
  Polen "slaktas" utan förhandlingar, Katarina II tar vitryssland, Josef II tar Galicien och Fredrik II tar Västpreussen.
  1773
  Tebjudningen i Boston.
  Kolonisterna hade fått nog av moder landets (Storbritannien) beskattning, tullarna och den s.k. te lagen. Natten den 16:e december, utklädd till indianer tömde kolonisterna ett fartyg bordat i Bostons hamn på sin last av te och vräkte det i havet. Detta är starten för det Amerikanska frihetskrig där en viss George Washington för befälet över koloniernas armé.
  1774
  Det Afghanska sätet flyttas tillbaka till Kabul.
  A.Durranis son Timur flyttar sätet två år efter det att Durrani avlidit. Under Timurs ledning så blossar stamkrigen upp.
  1774
  Importstopp av Brittiska varor.
  Importförbudet träder i kraft den 1:a dec i de Amerikanska kolonierna.
  1775
  Den spolande vattenklosetten ser dagens ljus.
  Det är skotten Alexander Cummings som detta år tar patent på vattenklosetten och om 20 år kommer någon att uppfinna toalettpappret!
  1776
  Amerikanska revolutionen bryter ut.
  1776
  Amerikas Förenta Stater
  De tretton koloniernas självständighetsförklaring.
  13 brittiska kolonier utropar sin självständighet. Ränderna på flaggan representerar dessa 13st kolonier. Självständighetsförklaringen kom den 2 juli 1776, två dagar senare kom Declaration of independence. Sedan dess är 4 juli USA: s nationaldag och firas som Independence Day.
  1778
  William Stukeley
  Newton och Äpplet
  Den 15:e april besöker William Stuckley den gamla vetenskapsmannen Isac Newton. Efter middagen så dricker de te i trädgården under ett äppelträd. Newton berättar här hur han fick idén, "It was occasion´d by fall of an apple, as he sat in a contemplative mood" skriver Stuckley i sina memoarer.
  1778
  Carl von Linné
  Carl von Linné (1707-1778) avlider den 10:e januari. Botanist, läkare
  1781
  Uranus upptäcks.
  Engelsmannen Herschel upptäcker Uranus, den första "nya" planeten i historien.
  1788
  Australiens kolonialisering inleds.
  Brittiska Första Flottans manskap stiger iland vid Botany Bay utanför nuvarande Sydney och kolonialiseringen av Australien inleds denna dag 26:e januari som blir Australiens nationaldag.
  1789
  Liberté, Egalité, Fraternité
  Franska revolutionen bryter ut.
  Den 14 juli stormas Bastiljen (fängelse för politiska fångar) i Paris. Byggnaden var illa omtyckt och stod som en symbol för det gamla förhatliga medeltida samhället, dagen efter stormningen rev man den. Denna dag firas som nationaldag i Frankrike, färgerna på "Tricoloren" betyder Frihet (blå), jämlikhet (vit) och broderskap (röd).
  1789
  Amerikas Förenta Stater
  Amerikas Förenta Stater blir till.
  Det är nu de tretton kolonierna fattar beslut om hur de ska samverka, president (George Washington) välj på 4år, kongressen (senat och representanthuset) inrättas.
  1789
  Den franska adeln och de kungatrogna flyr till i England, Preussen eller Österrike.
  1791
  Wolfgang Amadeus Mozart
  Mozart avlider.
  Trollflöjten har premiär i Wien, samma år den 5 december så avlider Mozart (1756-1792). Han skrev över 600 verk och bland dem kan nämnas:
  39 i Ess-dur, 40 i g-moll, 41 i C-dur ("Jupitersymfonin"), Requim (dödsmässan), Figaros bröllop, Don Juan, Eine kleine Nachtmusik, Cosi fan tutte,
  1792
  Musée du Louvre imvigs i Paris.
  1792
  Gustav III skjuts till döds.
  Dådet sker på en operamaskerad i Stockholm och gärningsmannen heter Jacob Johan Anckarström.
  1792
  Claude Joseph Rouget de Lisle
  "Chant du guerre pour I'armée du Rhin" skrivs nu.
  Enligt traditionen skrevs krigssången natten mellan den 24 och 25 april av en officer i revolutionsarmen: Claude Joseph Rouget de Lisle, som ett spontant uttryck för den patriotism som spreds i landet efter krigsförklaringen mot Österrike den 20 april. Denna s.k. krigssång för rhenarmén fick namnet marseljäsen då en grupp från marseille sjöng denna i Paris. Sången kommer att bli Frankrikes nationalsång om tre år.
  1792
  Slaget vid Valmy
  Den franska lagstiftande församlingen förklarar krig mot Österrike den 20 april, orsaken till detta var att man ansåg att Österrike skyddade de s.k. franska förrädarna. Slaget äger rum den 20 september och fransmännen lyckas för första gången slå tillbaka de österrikiska och preussiska trupperna.
  1792
  John Montagu
  Sandwichens skapare går ur tiden
  I reseboken Tour to London skriver Pierre Jean Grosley att adelsmannen John M. inte spillde tid vid matbordet utan åt vid spelbordet. För att undvika kladdiga fingrarna bad alltid John Montagu (1718 †1792), 4:e earlen av Sandwich, betjänten om att lägga köttet mellan två brödskivor, hans medspelare började också beställa in denna s.k. "Sandwich".
  1793
  Ludvig XVI
  Franske kungen Ludvig XVI avrättas den 19:e januari sedan han dömts för förräderi.
  1795
  Polen är inte längre självständigt.
  Ryssland, Österrike och Preussen "styckar" upp landet vid tre tillfällen år 72,93 och 95.
  1795
  Carl Friedrich Gauss
  Carl Friedrich Gauss skriver in sig vid Göttingens universitet som matematikstuderande. Han anses vara en av mänsklighetens främsta matematiker. Bland hans verk kan nämnas
  Algebrans fundamentalsats 1799
  Aritmetiska undersökningar
  1796
  Edward Jenner
  Vaccin mot smittkoppor.
  Edward Jenner tar nu fram vaccin mot smittkoppor. Han upptäcker att människor som i beröring med boskap infekterats med kokoppor blev immuna mot de livshotande smittkopporna.

  Det sägs att när den spanska erövraren Cortez skulle angripa aztekernas huvudstad så hade smittkopporna hunnit dit före dem och skövlat 40% av befolkningen. Om 200 år kommer smittkopporna vara utrotade från jordklotet. 60 miljoner europeér kommer att dö av sjukdomen enbart under det kommande 1900- talet.
  1797
  John Adams
  John Adams (1797-1801) väljs till president i U.S.A.
  1797
  Den första tidningen ser dagens ljus i Ljubljana.
  Det är Vodnik som överraskar.
  1798
  Napoleon landstiger i Egypten.
  Han gör detta som general Napoleon.
  1798
  Désirée Clary
  Désirée gifter sig med Jean Baptiste Bernadotte, sedermera Karl XIV Johan. "Min första kärlek var Désirée" skrev Napoleon Bonaparte i sina memoarer.
  1799
  Napoléon Bonaparte
  Brumairekuppen
  Napoleon gör statskupp och låter sig själv utses till förste konsul, i praktiken militärdiktator.
  1800- talet
  Sionismen: Tanken att rädda undan judarna från förföljelser i Europa börjar växa.
  Gå till år 1948 Israel grundas.
  1801
  Union Jack
  Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.
  Irland ansluter sig till unionen England/ Skottland. Det röda andreaskorset på den vita bottnen tillskrivs Irlands skyddshelgon St: Patrick och notera att andreakorset inte ligger mitt över Skottlands kors.
  Tillbaka till år 1606.
  1803
  Gustaf IV Adolf
  Tyska Wismar pantsätts.
  Gustaf IV Adolf har hamnat i penningknipa, nu pantsätts tyska Wismar. Panten kommer att gälla i 100 år med möjlighet till förlängning i 100 år. Sverige löste aldrig ut panten, Wismar blir tyskt fr.o.m år 1903
  1804
  Napoleons kröning.
  Napoleons kröns till fransmännens kejsare i Notre-Dame i Paris den 2 december. Beethoven blir rasande och stryker den ursprungliga dedikationen av Eroica symfonin till honom. Han föraktar Napoleon då denne förrått de republikanska principerna genom att kröna sig till kejsare.
  1805
  "Trekejsarslaget".
  Den 2 december besegrar Napoleon den ryske tsaren och den österrikiske kejsaren. Det "romerska riket" upphör nu.
  1806
  Friedrich Wilhelm Sertürner
  Morfinet upptäcks.
  Friedrich (1783-1841) lyckas isolera morfin ur opium.
  1808
  Johann Gottlieb Fichte
  "tal till den tyska nationen"
  Med syfte att väcka de tyska nationalistiska känslorna så håller Johann en rad tal i Berlin under vintern 1808 som han kallar för "tal till den tyska nationen". Dessa tal kom att få en stor betydelse för skapandet av en tysk identitet och nationalism.
  1809
  Ordet "gerilla" föds.
  Napoleon söker total kontroll över Europa vilket leder till uppror i Spanien. Napoleon för ner en stor armé som för ett "litet krig" ("gerilla" på spanska).
  1809
  Finland hamnar i ryssarnas händer.
  .
  1811
  Sofia drabbas av pest och förödelse de kommande åren.
  1818 två jordbävningar
  1828 - 29 turkisk emigration (rysk- turkiska kriget)
  1832 turkiska friskaror plundrar staden
  1837 Pesten slår till igen
  1858 en serie jordskalv ödelägger staden.
  1811
  Venezuela
  Venezuela blir självständigt från Spanien.
  1812
  Napoleon inleder sin ödesdigra marsch mot Moskva
  På morgonen den 25:e juni går den största här världen någonsin skådat, 423 000 man med 1150st kanoner går nu över floden Njemen och in i Ryssland.
  1814
  Den 11:e april så tvingas Napoleon Bonaparte att abdikera från kejsartronen. Därefter tilldelas han ön Elba som furstendöme.
  1815
  Året utan sommar!
  Tambora i Indonesien får ett jätte utbrott och spyr ut 160 km³ vulkaniskt material. En svältkatastrof utan dess like drabbar Europa och Nordamerika.
  1818
  Stilla natt framförs för första gången.
  Den österrikiske prästen Josef Franz Mohr (1792 †1848) framför tillsammans med Franz Gruber (musik) en midnattsmässa i byn Oberndorf den 24:e december, här sjungs stilla natt för första gången.
  1820
  Eduard Ludendorff
  Sveriges första sparbank öppnar
  Den 28 oktober 1820 grundade den nyblivne göteborgaren Sveriges första sparbank i Göteborg. Orsaken var att staden hade genomlidit svåra tider, och banken förmodades minska fattigdomen på sikt. Dess första lokal var Västra Hamngatan 15 (hörnet av Kungsgatan), Ludendorffs hem.
 • 1928 Nu finns det 498 sparbanker i landet
 • 1992 Sparbanken Sverige bildas
 • 1997 Sparbanken Sverige & Föreningsbanken går samman till Föreningssparbanken
 • 2006 Årsstämman beslutar att koncernen ska anta det gemensamma namnet Swedbank.
 • 1822
  Doktrin "Européer, håll er borta från våra kuster!" utkommer.
  USA's president James Manroe proklamerar sin berömda doktrin "Européer, håll er borta från våra kuster!" Doktrinen registreras med smärta i Sevilla och Madrid.
  1822
  Jean-François Champollion
  Hieroglyfernas gåta löst.
  Den 27 september bestiger Champollion podiet på “L´Academie des inscriptions et belles-lettres” i Paris och föreläser om fonetiska hieroglyfer, vilket en gång för alla, meddelande världen att hieroglyfernas gåta var löst. Nu skulle man kunna läsa litteratur som var skriven för över tretusen år f. Kr. En krater på månen har döpts till namnet “Champollion”.
  1823
  Franz Liszt
  Franz Liszt's debut konsert.
  Franz gör sin debutkonsert i Wien. Beethoven lär ha suttit i salongen, rusat upp på scenen, kysst den 12-årige Liszt på pannan, och utropat: "Den här pojken kan bli något stort!"
  1825
  Karl XIV Johan
  Fregatten Chapman köps in.
  Sveriges kung Karl XIV Johan hamnar i blåsväder i samband med den spanska avkoloniseringen. Varsam med rikets affärer hade han via en agent i London sålt flottans tapperhet (byggd 1799) med 74 kanoner, till det fria Colombia. Pengarna gick till inköp av fregatten Chapman.
  1825
  John Adams
  John Adams (1825-1829) väljs nu till president i U.S.A
  1827
  L. van Beethoven
  Beethoven avlider.
  Ludvig van Beethoven (1770-1827) avlider i lunginflammation den 26:e mars i Wien. Han jordfästes på Währinger Friedhofoch och antalet sörjande uppstiger till ca 20.000. År 1888 flyttas hans kvarlevor till Wiens Zentralfriedhof.
  Bland hans verk kan nämnas:
  Symfonierna nr 3 Eroica, 5 ödessymfonin och 9 körsymfonin, Piano sonat nr 14 Månskenssonaten, Fur Elise, Piano konsert nr.5 Emperor...
  1830
  Kungariket Belgien bildas.
  De katolska delarna bryter sig loss i ett frihetskrig från dom förenade Nederländerna och utropade 4 oktober, 1830 kungariket Belgien. Som monark valdes Leopold den förste av Sachsen-Koburg 7 februari, 1831. Den nya staten utgavs sig för att vara neutrala vilket garanterades av stormakterna.
  1830
  Världens första pizzeria öppnas i Neapel.
  Ugnen värms upp av själva
  1831
  Michael Faraday
  Den första elektriska transformatorn demonstreras den 29:e augusti av den brittiske fysikern och kemisten, Michael Faraday.
  1830
  Kungariket Grekland proklameras.
  1832
  Göta kanal invigs den 16:e september av Karl XIV Johan
  1833
  Slaveriet upphör i de brittiska besittningarna.
  1833
  Turkarna lämnar Athen.
  Staden läggs i ruiner.
  1834
  Koleraepedemi
  År 1816-17 började koleran sprida sig från sitt endemiska område kring Gangesdeltat i nuvarande Indien och Bangladesh. Epedemin når Europa 1830 och till Sverige kommer den första gången till Göteborg den 26 juli 1834 där en båtsman smittar ner hela sin familj. Ca. 37500 personer avlider i Sverige under de elva koleraåren mellan 1834 och 1873.
  1837
  John Ericsson tar patent på fartygspropellern.
  1838
  Nationell flagg söder om Kap Finisterre.
  Sveriges Karl XIV Johan beviljar nu även norska fartyg rätten att föra nationell flagg söder om Kap Finisterre. Det hade varit förbjudet av säkerhetsskäl. Nordafrikanska pirater hade bara respekterat den svenska flaggan sedan dyra lösensummor betalats i Tripolis, Tunis och Alger. Sjöfartslandet Norge uppskattade detta så mycket att kungens parti segrade stort i kommande val.
  1838
  Apartheid ser dagens ljus.
  Sydafrika: För två år sedan begav sig ca 6000 boer ut på den stora vandringen, "groote trek", en liten grupp av dessa stöter nu på 100 tals solokrigare vilka de besegrar den 16 dec. På hundraårsdagen reser man ett stort monument på platsen.
  1843
  Henry Cole
  Julkortet i massproduktion
  Fram till i år har det enbart funnits handmålade och därmed dyra julkort i handeln. Sir Henry Cole (1825 †1829) låter konstnären John Callcott Horsley (1817 †1903) rita ett julkort som därefter trycktes i 1000 exemplar. En "liten" detalj på julkortet väcker raseri i England och uppståndelsen agerar reklambärare då efter detta trycks det julkort som aldrig förr.

  Detaljen då, jo det är en familjemedlem som ger en liten flicka en slurk ur ett glas rödvin.
  1847
  Växthuseffekten
  Finlands medeltemperatur ökar snabbare än den globala
  År 2014 kommer det ut en ny forskning som visar att medeltemperaturen stigit nära dubbelt så snabbt i vårt östra grannland som i resten av världen, mer än två grader sedan 1847. Det visar en studie av den finska motsvarigheten till SMHI som presenterar nyheten på en internationell konferens i San Francisco i USA.

  Orsaken är att både Finland och Sverige ligger nära Nordpolen. Distributionen av växthusgaser är densamma över hela jordklotet. Ökad mängd växthusgaser resulterar i minskad värmeutstrålning vilket framför allt märks på de ställen som har liten värmeinstrålning som norden har vintertid.
  1849
  Ungern förklarar sig självständigt.
  Revolution i Wien skapar uppror i Ungern som leds av Lájos Kossuth, upproret krossas av den ryske tsaren.
  1849
  Walter Hunt patenterar säkerhetsnålen den 10:e april.
  1849
  Frédéric Chopin
  Frédéric Chopin (1810-1849) avlider.
  Han föds i Zelozowa Wola i närheten av Warsawa och redan vid sju års ålder börjar han komponera musik. När Warsawa hamnar i ryssarnas händer år 1830 så flyttar Chopin till Paris. Hans piano- verk möttes av stor beundran även av Europas samtida ledande musiker.
  1850
  William H. Aspinwall
  Järnvägsbygget över Panamanäset startar.
  William H. Aspinwall och hans kompanjoner John L. Stephens och Henry Chauncey bildar företaget Panama Railroad Company. Januari om fem år så invigs järnvägssträckan över panamanäset. Banan hade då kostat 7,5 miljoner dollar och åtskilliga tusentals människor livet. Denna järnväg gjorde stor succé och bidrog kraftigt till utvecklingen av den amerikanska östkusten.
  1851
  Konstnären Joseph Mallord William Turner avlider.
  76 år gammal avlider han i sitt hem i Chelsea. Hans kritiker förklarade honom galen. Några av hans verk, the last voyage of the wooden warship, the fighting temeraire, the burning of the houses parliament.
  1851
  Léon Foucault
  Foucault bevisar att jorden snurrar runt sin egen axel.
  Fransmannen gör sig känd hos allmänheten genom sätta upp en pendel i Panthéon i Paris och därmed demonstrera att jorden roterar ett varv runt sin axel på ett dygn.
  Tillbaka till Claudius Ptolemaios (170 e.Kr).
  1853
  Japans isolering med omvärlden bryts.
  U.S.A. tvingar militärt fram ett öppnande av de japanska hamnarna.
  1853
  Krimkriget bryter ut.
  Det var en kraftmätning mellan i ena sidan Storbritannien, Frankrike och Turkiet å den andra Ryssland. För västmakterna gällde det att stoppa den ryska erövringspolitiken. De västallierade hade även hoppats på svenskt deltagande. I Storbritanniens och Frankrikes ursprungliga program hade också ingått Finlands befrielse från Ryssland. Därför ockuperade västmakterna även Åland. Men Sverige ville inte frångå sin neutralitet. Västmakterna satte därför in stöten mot Ryssland på Krimhalvön. Ryssarna gjorde tappert motstånd. Först efter mycket blodiga strider lyckades britter, fransmän och turkar storma Sevastopol huvudstaden på Krim. Strax därefter undertecknades freden.
  1853
  Taipingupproret i Kina.
  1857
  James Buchanan
  James Buchanan (1857-1861) väljs till president i U.S.A.
  1858
  Donatis Komet
  Donatis komet visar sig över himlavalvet.
  Det är florentinaren Giovanni Battista Donati som som den 2:a juni upptäcker den komet som skulle visa sig bli ett av 1800-talets praktfullaste himlaföreteelser. Nästa gång kometen besöker Jorden lär vara år 3858.
  1858
  The great stink.
  I alla tider har londonborna kastat ut avföringen på gatan från sina hus, därefter har regnvattnet tagit hand om resten. Eftersom vattenklosetten vinner terräng så lagstadgar man år 1815 att allt ska spolas ut i Themsen, följderna blir katastrofala då dricksvatten pumpas in i London från Themsen. 50 000 londonbor dör i kolera mellan åren 1831 till 32 och detta år (1858) går till historien som the great stink då hela London översvämmas av invånarnas egen avföring. Allt detta triggar igång byggandet av kloakerna.
  1861
  Efter Krimkriget lyckas Valakiet och Moldova välja en gemensam furste 1859, och 1861 slås de ihop till Rumänien.
  1861
  Livegenskapen hävs i Ryssland.
  Bönder har fram till nu varit livegna, d.v.s. de tillhörde det gods där de föddes och utan tillstång fick man inte flytta därifrån.
  1861
  Jefferson Davis
  Jefferson väljs till president över sydstaterna.
  Plantage ägaren Jefferson Davis väljs till president över Amerikas konfedererade stater (sydstaterna Florida, Alabama, Mississippi, Georgia, Texas, Virginia, Tennessee, Arkansas, Louisiana, North Carolina och South Carolina) den 4:e februari.
  1861
  Italien bildas genom enandet av ett antal småstater.
  1861
  Abraham Lincoln
  Advokaten Abraham Lincoln väljs till president i U.S.A.
  1862
  Richard Jordan Gatling
  Det första maskingeväret patenteras.
  En handvevdriven kulspruta, patenteras den 4:e november av Richard Jordan Gatling. Vapnet har tio eldrör med 11 millimeters kaliber vilka är placerade på en roterande cylinder. Konstruktionen medger kontinuerlig eldgivning utan risk för överhettad pipa.
  1863
  William Banting
  Den första bantningskuren publiceras.
  William Banting brittisk begravningsentreprenör, genomgår en avmagringskur och tillkännager det lyckade resultatet i ett brev till allmänheten. Det är här ordet Bantning föds.
  1863
  London Underground
  London Underground invigs.
  Med detta så blir tunnelbanan världens första.
  1863
  Henri Dunant
  Röda korset grundas.
  29 oktober grundas Internationella Röda korset av schweizaren Henri Dunant. Han får idén sedan han bevittnat lidandet på slagfältet i samband med slaget vid Solferino i Italien. Den ursprungliga uppgiften att bedriva fältsjukvård i samband med krig har numera vidgats till bland annat katastrof- och flyktinghjälp.
  1865
  John Wilkes Booth
  Lincoln skjuts ihjäl.
  U.S.A's president Abraham Lincoln skjuts ihjäl på en teater i Washington av skådespelaren John Wilkies Booth den 14:e april. Efter utropar han: "Sic semper tyrannis!" ("Så må det alltid gå tyrannerna!"), vilket är delstaten Virginias motto. J.W. Booth flyr, soldater finner honom den 26:e april svårt skadad vid en lada. Man vet än idag inte om han sköt sig självt men ett skott gick av från någons bössa vid tillfångatagandet och han avlider dagen därpå av skadorna.
  1865
  Andrew Johnson
  Andrew J. blir president i USA.
  Citat: - Detta är ett land för vita män. Så skall det vid Gud förbli, så länge jag är president.
  1865
  Nathan Bedford Forrest
  Ku Klux Klan - Första klanen (1865–1871) grundas.
  Den ursprungliga organisationen grundas i Pulaski, Tennessee, den 24 december av den konfedererative generalen Nathan Bedford Forrest (1821 †1877) tillsammans med några andra krigsveteraner på den förlorande sidan i amerikanska inbördeskriget. Detta som en motreaktion under rekonstruktionstiden då sydstaterna tvingas ändra sitt leverne.

  Klanen kommer att inom några år att upplösas av Ulysses S. genom Civil Rights Act of 1871, men en ny klan (andra klanen) kommer att grundas år 1915.
  1867
  Turkarna lämnar Belgrad.
  Den turkiska garnisonen lämnar staden och med den den turkiska civilbefolkningen.
  1868
  Franz Berwald
  F.Berwald (1796-1868) avlider.
  Sveriges främste kompositör vars verk sällan spelades i konserthallarna. 1864 valdes han in i den musikaliska akademin. Bara några månader innan hans död så nådde han befattningen: professor i komposition vid konservatoriet i Stockholm. Hans främsta verk, Sinfonie Singuliére låg i träda över 60 år innan den uppfördes.
  1869
  Dmitri Ivanovitj Mendelejev
  "Periodiska systemet" publiceras.
  År 1869 publicerade han avhandlingen Om förhållandet mellan grundämnenas egenskaper och atomvikter (Periodiska systemet). Denna uppsats bringade i ett slag förståelse och ordning inom ett mycket fövirrat område. Mendelejev hävdade att den enda framkomliga vägen att klassificera grundämnena var efter deras atomvikter. Optiska, magnetiska och elektriska egenskaper skiftar med det tillstånd ämnet befinner sig vid tillfället. Andra egenskaper, t.ex. deras valens, leder till motstridiga resultat. När grundämnena ordnades efter stigande atomvikt, fann Mendelejev att de uppvisade en bestämd periodicitet i egenskaperna. Genom att arrangera dem i rader och kolumner fick han grundämnen med liknande egenskaper att hamna i samma kolumn eller grupp.
  1871
  Giuseppe Verdi
  Giuseppe Verdis (1813 - 1901) opera Aida, spelas nu till Suezkanalens invigning i Kairo.
  1871
  Otto Von Bismarck
  Det Tyska riket bildas
  Otto von Bismarck lyckas sammanföra de tyska staterna och därmed bildas det Tyska riket. Enandet sker genom tre krig, mot Danmark, Österrike och Frankrike, ett sätt att dels ta över områden med tysktalande befolkning, dels att ena det tyska folket genom att ställa det mot gemensamma yttre fiender.
  1872
  Brigham Young, Mormonledare, arresteras den 2:a januari för bigami (25 hustrur).
  1872
  Oscar II Fredrik
  Kungsparken (Kung Oscars park) i Malmö invigs.
  Av kung Oscar II i Malmö. Kungsparken återspeglar sin tids ideal, parken är en romantisk park inspirerad av engelska 1700-tals parker med många exotiska träd som utmärkande drag.
  1874
  Heroinet syntetiseras.
  Detta sker för första gången ur morfin genom dubbel acetylering. Avsikten är att framställa ett icke beroendeframkallande alternativ till morfinet såsom avvänjningsmedel, vilket inte faller väl ut.
  1875
  Georges Bizet
  Premiär för operan Carmen i Paris.
  Bizet (1838-1875) lyckas övertala teaterledningen (den ene av direktörerna var förresten son till f d greven Adolf Ludvig Ribbing, landsförvisad från Sverige som medsammansvuren i Maskeradbalsmordet på Gustaf III) att uppföra Carmen i Paris, den blev totalt sågad av kritikerna. Bizet avlider och bara några månader efter hans död så har operan "Carmen" premiär i Wien, och sedan dess har den varit "Operornas Opera"
  1875
  Den orientaliska krisen (Balkankrisen).
  Ett uppror bland Turkiets kristna undersåtar i Bosnien, Hercegovina och Bulgarien bryter ut. De upproriska stödds av Serbien och Montenegro. Efter att Serbien tvingats sluta fred och en del av sultanens milistrupper gjort sig skyldiga till ohyggliga grymheter mot civilbefolkningen i Bulgarien förklarade Ryssland 1877 krig mot Osmanska riket. Det hela slutar med att det osmanska riket får skriva under en diktatfred i San Stefano som bland annat innebär att ett Storbulgarien skall upprättas och Bosnien och Hercegovina ska bli självständiga.
  1876
  Serbien förklarar Turkiet krig (Balkankrisen).
  Montenegro ställer sig på serbernas sida och dessa två nationer går ett nederlag tillmötes i slaget som äger rum vid Alexinats.
  1877
  Ryssland förklarar Turkiet krig (Balkankrisen).
  Ett för Ryssland förlusttungt slag vid Plevna ser till en början hopplöst ut för ryssarna men efter drygt sex månader vänder krigslyckan och ryssarna kan bryta igenom de turkiska försvarslinjerna och tåga mot Konstantinopel.
  1878
  Rumänien, Serbien och Montenegro erkänns som suveräna stater.
  1877
  J.L. Runeberg
  Johan Ludvig Runeberg avlider.
  De mest kända verken kan nämnas Sven Duva och Fänrik Ståls Sägner.
  1878
  Kongressen i Berlin.
  Under tysk ledning sammankallades alla stormakter till en kongress i Berlin 1878. Precis som under Krimkriget tvingades nu Ryssland backa igen. Bismarck och den engelske ledaren Benjamin Disraeli samverkade här med resultatet att:

 • Storbulgarien blev ej av. Mellan det mindre Bulgarien och Turkiet upprättades en buffertstat, Östrumelien.
 • Serbiens (och Montenegros) tilltänkta utvidgning inställdes.
 • Bosnien och Hercegovina ockuperades av Österrike-Ungern.
 • 1878
  Sofia befrias.
  Den ryske generalen Gurko tågar in i den befriade staden den 4:e januari.
  1878
  Adolf Erik Nordenskiöld
  Nordenskiöld resa genom Nordostpassagen startar.
  Adolf Erik Nordenskiöld startar sin färd med ång- och segelfartyget VEGA. Snart kommer han och besättningen upptäcka/ öppna dörren för den nordliga sjövägen längs Europas och Asiens ishavskust genom Berings Sund -Nordostpassagen - Adolf blev hyllad över hela världen för denna bedrift.
  1881
  Jacques Offenbach
  Premiär på Hoffmanns äventyr.
  Les contes d'Hoffmann, opera i tre akter och en epilog komponerad av Jacques Offenbach, har premiär den 10 februari på Opéra Comique i Paris.
  1881
  Chester Arthur
  Chester Arthur (1881-1885) väljs till president i U.S.A.
  1882
  Edward Hibberd Johnson
  Elektriska ljus i julgranen
  22 december 1882 visar Edward Hibberd Johnson (1846 †1917) upp sin julgran offentligt. År 1895 beställer USA's president Grover Cleveland den första elektriska ljusslinga till julgranen i vita huset. 1901 säljs tusentals slingor och resten kan vi.
  1883
  Edvard Munch
  Vulkanutbrott på ön Krakatau
  Den 27 augusti förstör en serie av fyra explosioner nästan hela ön. Explosionerna är så våldsamma att de hörs 3 500 km bort i Perth, Australien, och på ön Rodrigues nära Mauritius, 4 800 km bort. Totalt genljöd chockvågen från den sista explosionen runt jorden sju gånger.

  De väldiga massor av aska och damm som transporterades i atmosfären världen över, gav spektakulära solnedgångar. I Norges huvudstad Oslo inspireras konstnären Edvard Munch (1863 †1944) av detta. Om 10 år kommer Edvard att måla en version av "skriet" i olja, tempera och pastell på pannå.
  1884
  Gallerian La Galeria Umberto byggs nu.
  Byggs som en lyxig nöjesgalleria, över ett rivningskvarter där koleran hade härjat några år tidigare. Byggd bara året efter Moulin Rouge i Paris.
  1884
  Lars Magnus Ericsson konstruerar telefonluren.
  1885
  Den indiska nationalkongressen bildas.
  1885
  Östrumelien sluter sig till Bulgarien (Balkankrisen).
  Följden av detta blir att Serbien förklarar Bulgarien krig. Serberna lider nederlag vid Slivnitza och Pirot.
  1886
  Gustave Eiffel
  Frihetsgudinnan (The Statue of Liberty) invigs.
  Invigningen sker den 28:e oktober. Statyn är en gåva från det franska folket till det amerikanska och bakom kolossalstatyn (46 m hög på en 47 m hög sockel) står det två fransmän: skulptören Frederic-Auguste Bartholdi och ingenjören Gustave Eiffel.
  1887
  Kina erkänner Portugals överhöghet över Macao.
  1889
  Allmän rösträtt för män införs i Nya Zeeland.
  1889
  Margherita
  Pizzan "Marghareta" föds.
  Italiens kung Umberto I och drottning Margherita besöker den italienska kuststaden Neapel. Drottningen äter här en pizza som består av tomater, mozzarella och basilika precis som färgerna i den italienska flaggan. Pizzan "Margaretha" blir nu världsberömd och kommer även på 20- hundratalen finnas som alternativ på pizzamenyn världen över.
  1889
  Eifeltornet
  Exposition Universelle i Paris.
  Världsutställning i Paris. Eifeltornet är en i raden av kända byggnader som kunde beskådas nu.
  1890
  William Kemmler
  Elektriska stolens första offer.
  Det är William Kemmler (1860 †1890) som efter att ha dödat sin flickvän med yxa, nu får smaka på stolens strömstyrka. Första försöket på 1000 volt hjälpte inte, man ökade upp till 2000 volt och 8 minuter senare avled Kemmler.
  1891
  Byggstart för transibiriska järnvägen.
  1892
  Johan Petter Johansson uppfinner skiftnyckeln.
  1893
  Pyotr Ilyich Tchaikovsky
  Tchaikovsky begår självmord.
  Tchaikovsky's (1840-1893) symfoni nr. 6 (La Pathétique) uppförs, fem dagar efter d.v.s. den 2:e november tar han livet av sig. Bland hans verk kan nämnas:
  Svansjön, Nötknäckaren, Hamlet, Piano konsert No.1, Romeo och Julia
  1893
  Nikola Tesla
  Radion ser dagens ljus!
  Tesla (1856 †1943) demonstrerar trådlös kommunikation (radio).
 • 1904 amerikanska patentverket drar tillbaka sitt beslut om att Tesla är skaparen av radion och tilldelar Guglielmo Marconi patentet.
 • 1909 Nobelpriset i fysik går till Guglielmo Marconi för sin upptäckt av radion.
 • 1943 tillkännager USA:s högsta domstol att Tesla uppfunnit radion, inte Guglielmo M..

  En staty av Tesla finner man bl.a. vid Nikola Tesla-flygplatsen i Belgrad, Serbien.
 • 1897
  Världens första rulltrappa.
  Ett rullande band med träbrädor på Harrods i London förvånar besökarna. Vid världsutställningen i Paris år 1900 presenteras en rulltrappa med vågräta trappsteg som mer liknar dagens konstruktioner.
  1898
  Slaget vid Omdurman: Sudan.
  Sudankampanjen planerades av geberal sir Herbert Kitchener efter det att general Charles Gordon mördats av Mohammed Ahmeds armé (känd som Mahdi) år 1885. Den sudanesiska armén utraderas, 10.000 man stupar, detta ska jämföras med den anglo- egyptiska arméns förluster som blir 28 stupade.
  1899
  Boerkriget 1899 - 1901
  En väpnad konflikt mellan britter och Boer slutar med ett krig där bl.a. Mathma Ghandi var bårbärare och Winston Churchill krigskorrespondent.

  1901
  Stadsbiblioteket i Malmö öppnas.
  1902
  Ljuddämparen till skjutvapen ser dagens ljus.
  Hiram Maxims låter gaserna från krutet kylas ner och bromsas i ljuddämparens kamrar.
  1902
  Vulkanen Mount Pelé får ett explosionsartat utbrott på den karibiska halvön, Martinique.
  Martiniques huvudstad (dåvarande) Saint-Pierre begravs av ett stort vulkanutbrott, och stadens hela befolkning på ca 30.000 dödas. Men det finns ett undantag, en fånge som skyddats av de tjocka väggarna i fängelset.
  1903
  Jättepumpan tas fram av Howard Dill.
  Han korsar Goderich Giant med Genuine Mammoth och kallar resultatet för Dill's Atlantic Giant. Han lyckas odla den största pumpan (183 kg) i världen fyra år i rad och sedan dess har ingen annan sort vunnit.
  1903
  Lenin
  Bolsjevikerna.
  En grupp likasinnade, däribland Lenin, bryter sig ur det ryska socialdemokratiska partiet och kallar sig för bolsjeviker (de många).
  1904
  Brevbomben.
  Världens första dokumenterade brevbomb exploderar i händerna på stockholmsdirektören Karl Fredrik Lundin fredagen den 19 augusti. Försändelsen bestod av ett relativt stort paket, som sedan föregående dag hade legat i direktionsrummet på Svenska Centrifugbolaget, en trappa upp på Hamngatan 8 i Stockholm, granne med Nordiska Kompaniet.
  1904
  Folkslaget herero utsätts nästintill för utrotning.
  I tyska Västafrika (framtidens Namibia) vägrar folkslaget herero att leva i reservat. Tyskarna för då ut dessa ca. 80000 människor i öknen där de mördas.
  1905
  Mors Dag
  Mors dag lanserades 1905 av den amerikanska lärarinnan Anna Jarvis. I Europa var Storbritannien först att fira sina mödrar. I Sverige var det Cecilia Bååth-Holmberg som tog initiativ till det första firandet 1919. Mors dag firas i de flesta västerländska länder men på olika datum: USA, Danmark, Tyskland och Finland firar den andra söndagen i maj, i Storbritannien och Irland fjärde söndagen i fastan – det vill säga tre veckor före påsk, Norge andra söndagen i februari, i Sverige sista söndagen i maj. I Argentina tredje söndagen i oktober.
  1905
  Nikolaj II
  Oktobermanifestet undertecknas.
  30 oktober 1905 undertecknar tsar Nikolaj II »oktobermanifestet». Detta dokument utlovar bland annat medborgerliga rättigheter, utvidgad rösträtt och tryckfrihet åt folket. Manifestet är ett svar på de revolutionära stämningar som hotar tsarväldet i Ryssland.
  1905
  Japan erövrar Taiwan från Kina.
  1905
  Unionsflagga
  Svensk- Norska unionskraschen.
  Norska Stortinget upplöser ensidigt unionen med Sverige. Norge och Sverige står därmed på randen till ett krig.

  Från göterborgs hamn går det ena fartyget efter det andra ut till havs och sätter kurs mot den norska flottan i Melsomvik och den 9 september står närme 70.000 svenska soldater utplacerade vid den norska gränsen.

  Den 23:e september enas regeringscheferna om att dra tillbaka trupperna och två månader senare hålls en ny folkomröstning där en majoritet av norrmännen visar sitt stöd för kungakandidaten prins Carl. Den 25 november gör han sitt intåg i Kristiania under sitt nyantagna namn Håkon VII.
  1906
  Jordbävning skakar San Fransisco
  På morgonen den 18:e april kl 05:12 skakas San Fransiscos 400.000 invånare av en jordbävning. Ca 3000 avlider och 225.000 blir hemlösa.
  1906
  Ota Benga
  På världsutställningen 1906 i New York visade man upp pygmén Ota Benga i aphuset!
  1906
  Trotskij
  Trotskij mördas med en ishacka
  Frank Jackson mördar Trotskij med en ishacka i hans hem i Mexico. Trotskij avlider dagen efter och hans livvakter fångar Jackson som döms till 20års fängelse.
  1908
  Den bosniska krisen
  Den bosniska krisen startar genom ungturkarnas revolution. De vill omvandla Osmanska riket till en konstitutionell stat med likaberättigande och rösträtt för alla.
  1908
  Tunguska-händelsen
  En meteorit kolliderar med Jorden.
  Den 17 juni slår en meteorit ned i den ryska taigan. Diametern uppskattas till mellan 60-1200 m. och eldsvansen lär ha varit 80 mil lång. Meteoriten ödelägger drygt 2 000 km2 skogsmark. Dånet lär ha hörts 130 mil från nedlagningsplatsen.
  1908
  Jordbävning i Messina
  Den 28 december kl. 05.20. drabbas de italienska städerna Messina, Palmi, Reggio, Riposto, Pizzo, Neva, Begnara, Monteleone, Villa San Giovanni, Cannetello, Gerace, Pellaro, Seminara, Gazzi, Mileto. Enbart i Messina så dödas ca 58000, siffran kan nog fördubblas med de omkringliggande städerna.
  1908
  Österrike-Ungern annekterar Bosnien-Hercegovina
  Detta sker nu fullt ut i oktober vilket retar upp serbiska nationalister som har egna anspråk på området. Orsaken till annekteringen är att Österrike-Ungern fruktar att turkiska riksdelar, som stått under dubbelmonarkins förvaltning sedan Berlinkongressen, skall återkrävas.
  1908
  Oktober, Indignation uppstår i Serbien, som ser sina storserbiska riksplaner korsade och mobiliserar.
  1909
  Louis Blériot
  Blériot flyger över Engelska kanalen
  Louis Blériot (1872 †1936) tar sig nu med sitt egenkonstruerade flygplan över till England.
  1910
  Naivismens fader Henri Rousseau avlider (1844 1910)
  Denna tulltjänsteman börjar måla sent i livet. Han grundar konstformen naivismen.
  1910
  Boerrepublikerna går nu under namnet Sydafrikanska unionen.
  1911
  John Ronald Reuel Tolkien
  J.R.R. Tolkien når Lauterbrunnen
  Endast 19 år gammal vandrar Tolkien (1892 †1973) kring de schweiziska bergen vid Interlaken och Lauterbrunnen. År 1990 kommer Marie Barnfield skriva en artikel i The Lyfe ant the Auncestrye där hon beskriver de stora likheterna i Tolkiens ritningar av Rivendell och orten Lauterbrunnen med omnejd.
  Citat: "I never got round to another article, but the Lauterbrunnen! valley appears again in Lord of the Rings as the valley of the Snowbourne in Rohan, with the Wengen area, and the Eiger, Monch and Jungrfrau, becoming respectively Dunharrow, and the three mountains at their back of which one was the haunted Dwimmorberg. If you sit and look at the valley walls from the Breithorn campsite, I swear you can see the Pukel-road."

  Rivendell etablerades av alven Elrond och i sagan om ringen kommer platsen att utgöra alvernas sista utpost. Boken kommer att utges år 1954 så håll ut!
  1912
  Republiken Kina grundas den 1:a januari.
  1912
  Balkankrigen (1912-13).

  Första balkankriget
  Grekland, Bulgarien, Serbien och Montenegro går till gemensamt angrepp mot Turkiet. Det turkiska väldet på Balkan faller nu helt samman. Kvar blir endast ett litet område runt Konstantinopel. Serbien återtar även kontrollen över Kosovo från turkarna.

  Andra balkankriget.
  Efter fredsfördraget 1913 blir segrarmakterna oeniga om bytet. Det andra balkankriget bryter ut samma år. Resultatet av de båda krigen 1912-13 blir att Serbien fördubblar sitt territorium och detta upplevs som ett allt större hot av Österrike-Ungern. Bulgarien tillhör förlorarna, vilket blir anledningen till att landet söker stöd hos Österrike-Ungern och sedan kommer att ansluta sig till centralmakterna i världskriget. Ett ytterligare resultat av krigen är att den nya staten Albanien bildas.
  1913
  Gideon Sundbäck uppfinner blixtlåset.
  1914
  Gavrilo Princip
  Skotten i Sarajevo.
  Den 28 juni, österrikisk-ungerska tronarvingen Franz Ferdinand och hans gemål mördas i Sarajevo av den bosniske studenten Gavrilo Princip. Det visar sig att mördaren är en serbisk nationalist från organisationen "Svarta handen", som har förgreningar långt upp i den serbiska militärledningen.
  1914
  Jules Henri Poincaré
  Den franska allianstroheten.
  20-23 juli Frankrikes president Poincaré och premiärminister Viviani besöker S:t Petersburg och garanterar den franska allianstroheten. Sedan de avrest överlämnar Österrike- Ungern ett ultimatum (48 timmars frist) till Serbien: krav framställs på att ingripanden i samarbete med Österrike skall göras gentemot den antiösterrikiska rörelsen i Serbien samt på att de skyldiga skall straffas.
  1914
  Den "svarta veckan" inleds.
  I.o.m skotten i Sarajevo så inleds den svarta veckan i Europa, en mängd stater förklarar varandra krig. Det ska tilläggas att det vi benämner som 1:a världskriget var ett europeiskt krig fram till år 1917 då Japan gick in på ententemakternas sida.
  1914
  28 juli Österrike-Ungerns krigsförklaring mot Serbien.
  1914
  Tyskland proklamerar "krigsfarotillstånd" den 31 juli.
  Tyskland kräver i ett ultimatum att Ryssland inom 12h skall inställa sin mobilisering, iett annat ultimatum kräver Tyskland att inom 18h få veta huruvida Frankrike kommer att förhålla sig neutralt om en tysk-rysk konflikt skulle utbryta. Något svar från Ryssland kommer inte. Frankrike förklarar att landet kommer att "göra vad dess intressen kräver".
  1914
  1 Aug Tyskland förklarar krig mot Ryssland.
  1914
  3 Aug Tyskland förklarar krig mot Frankrike.
  1914
  6 Aug Serbien förklarar krig mot Tyskland.
  1914
  6 Aug Österrike-Ungern förklarar krig mot Ryssland.
  1914
  11 Aug Frankrike förklarar krig mot Österrike-Ungern.
  1914
  12 Aug Storbritannien förklarar krig mot Österrike-Ungern.
  1914
  William McKinley
  15 Aug Panamakanalen invigs
  Det första spadtaget togs 1:a januari 1880 av det dåvarande franska bolaget Compagnie Nouvelle de Canal de Panama, pengakassan sinade och bolagets direktör åkte till president William McKinley, vilket ledde till att U.S.A. köpte bolaget. Under resansgång så bröt sig Panama loss från Colombia och förklarades som självständigt den 3:e november 1903. När bygget var som mest omfattande, så arbetade ca 45 000 man på kanalen.
  1914
  Okt De tyska krigsfartygen "Göben" och "Breslau", som officiellt överlåtits i turkisk ägo, beskjuter ryska kuststäder.
  1914
  2-5 Nov Ryssland, Storbritannien och Frankrike förklarar krig mot Turkiet.
  1916
  Ordet MACK
  Det är killarna Mathiasson, Andersson, Collin och Key som grundar företaget. På deras bensinpumpar stod ordet MACK ingjutet, "macken" blev smeknamnet på de nya bensinstationerna.
  1916
  Slaget vid Somme.
  Eller rättare sagt, slakten vid Somme. Ett av Första Världskrigets största slag där britterna förlorade 420.000 man, fransmännen 200.000 man och tyskarna 450.000 man. Resultaten av detta tvåmånaders slag var att frontlinjen flyttades fram 1 mil till fördel för britterna.
  1916
  Slaget vid Verdun.
  Britterna och tyskarna förlorar sammanlagt 800.000 man. Eller rättare sagt, slakten vid Somme. Ett av Första Världskrigets största slag där britterna förlorade 420.000 man, fransmännen 200.000 man och tyskarna 450.000 man. Resultaten av detta tvåmånaders slag var att frontlinjen flyttades fram 1 mil till fördel för britterna.
  1916
  Svenska flaggans dag
  Svenska flaggans dag instiftas under den patriotism som skapats mot bakgrund av världsläget i det pågående kriget. År 2005 så kommer denna dag (6:e Juni) att bli helgdag och då firas som nationaldag.
  1916
  Grigorij Rasputin
  Rasputin mördas.
  Detta sker i S:t Petersburg och orsaken är hans stora inflytande på den ryska politiken.
  1917
  Vladimir Iljitj Lenin
  Oktober revolutionerna.
  Arbetare och soldater bildar aktionsrådet Sovjet.
  1918
  Ryssland går över till den gregorianska kalendern den 1:a februari.
  1918
  Woodrow Wilson
  U.S.A's president Woodrow Wilson, presenterar de 14st punkter som kommer att ligga som grund för Versaillesfreden nästa år.
  1918
  Freden i Brest-Litovsk.
  Bolsjevikerna drar Ryssland ur 1:a världskriget.
  1918
  Transsylvanien går i union med Transsylvanien.
  1918
  Spanska sjukan kommer till Europa via amerikanska soldater.
  1918
  Kosovo införlivas med kungadömet Serbien
  1919
  Carl Larsson
  Carl Larsson, svensk konstnär avlider den 22:e januari.
  1919
  Versaillesfreden.

  Frankrike vill bl a hindra framtida hot från tyskt håll genom att tillintetgöra Tyskland militärt och ekonomiskt
  Storbritannien önskar främst försäkra sig om att Tyskland inte ska konkurrera ut det brittiska sjöherraväldet, men är även angelägna om att återupprätta den forna maktbalansen
  USA vill i det stora hela förhindra framtida sammanstötningar mellan stormakterna, och ställde sig dessutom bakom britternas och fransmännens önskemål om skadestånd och tysk nedrustning.
  Europa ska demokratiseras… På de av imperierna (Tyskland och Ryssland) avträdda territorierna uppkommmer sju nya självständiga stater: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien och Jugoslavien.
  1919
  Kurt Eisner
  Kupp i München.
  I München gör marxisterna en kupp ledd av Kurt Eisner, en äldre jude.
  1919
  Karl Liebknecht
  Spartakistupproret.
  Upproret i Berlin leds av Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg, bägge av judisk börd.

  Vänster- organiserade Spartakusförbundet.
  Spartakisterna ville skapa ett Sovjettyskland på samma sätt som kommunisterna i Ryssland har skapat Sovjetunionen.
  Socialdemokraterna.
  Vill låta ett socialistiskt samhälle växa fram utifrån demokratiska spelregler.

  Den socialdemokratiska regeringen svarar med att vädja till frikårerna om hjälp. Militären sluter upp bakom regeringen. Hårda och skoningslösa gatustrider bryter ut i Lichtenberg, en förstad till Berlin. Alla som grips med vapen skjuts på stället. Både Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg mördas.
  1919
  Anton Drexler
  Hitler får jobb på sitt gamla regemente.
  Han återvänder nu till München, tar jobb som agent för riksvärnets politiska underrättelseväsen, och ett utav hans uppdrag är nu att besöka en udda liten gruppering som kallade sig nationalsocialister och som håller till i ölkällaren Sterneckerberäu. Gruppens ledare Anton Drexler, ger honom ett skrivet häfte. Hitler grips av talen och innehållet i skriften, han ansluter sig snart till Drexlers grupp.
  1922
  Kylskåpet.
  Carl Munter och Baltzar Von Platen uppfinner kylskåpet. Det första kylskåpet med kompressor byggdes i slutet av 1800-talet av tysken Carl von Linde, men redan 1834 hade amerikanen Jacob Perkins ansökt om patent på en liknande uppfinning, men han hade använt Eter som kylmedium vilket var skadligt för människor. Det finns också en annan sorts kylskåp utan rörliga delar som kallas Absorptionskylskåp. Principen uppfanns av Ferdinand Carre, men den första riktiga maskinen byggs nu!
  1922
  Howard Carter
  Tutankhamuns grav upptäcks.
  Tutankhamuns grav i Konungarnas dal i Egypten upptäckts den 4:e november av den brittiske arkeologen Howard Carter som sponsras av lord George Carnarvon. Graven är intakt – den har inte upptäckts av gravplundrare – och innehåller tusentals föremål samt pojkfaraonens mumie. I tio år pågår utgrävningen.
  1922
  Hermann Wilhelm Göring
  Göring (1893-1946) återvänder till Tyskland.
  Göring som en tid arbetat som trafikflygare i Sverige gifter sig nu med svenska adelsdamen Karin von Kantzow från Rockelsta gods, han bestämmer sig för att återvända till Tyskland då, som han sade, "utplåna vanäran från Versaillesfreden".

  1928 Riksdagsledamot för NSDAP
  1932 Tyska riksdagens talman
  1938 Fältmarskalk
  1940 Riksmarskalk
  Chef för det tyska flygvapnet, Luftwaffe.
  1923
  Fördraget i Lausanne
  Turkiets nya gränser erkänns. Nu börjar också det massutbyte av grekisk och turkisk befolkning, över en miljon greker flyttas från Turkiet och ca 500.000 muslimer skickas till Turkiet.
  1923
  Gustav von Kahr
  Ölkällarkuppen.
  Kuppen som sker vid Bügerbräukeller den 8:e november, just när Gustav von Kahr håller tal till folket. Vid sju- tiden på kvällen stormar SA- soldater stället. Hitler försöker övertala von Kahr och von Lossow att delta i en kupp mot riksregeringen. De skräms av den desperate Hitler och låtsas stödja honom. I smyg kallar de på riksvärnet som ca 3h senare slår ner upproret. Hitler flyr med skadad arm, Göring blir skjuten i underlivet, han kommer dock undan och Ludendorff blir arresterad av polisen. Några dagar senare arresteras Hitler, det är just i hans fångenskap som han skriver Mein Kampf, han släpps efter 9 månader.
  1924
  Storbritannien erkänner Sovjetunionen den 1:a februari.
  1923
  Liseberg får status som nöjesfält efter att länge fungerat som markadsplats, idrottsbana och allmän samlingsyta.
  1923
  Warner Brothers Entertainment grundas.
  Det är bröderna Harry Warner (1881 †1958), Albert Warner (1882 †1967), Sam Warner (1887 †1927) och Jack Warner (1892 †1978) som grundar filmbolaget. Om fyra år kommer de tillsammans att ta beslutet som gör herrarna ekonomiskt oberoende, ljudfilm!

  Harry Warner lär ha sagt "Vem tusan vill höra skådespelare tala".
  1924
  Hugo Ferdinand Boss
  Hugo Boss
  Hugo Boss grundas av Hugo Ferdinand Boss (1885 †1948) i tyska Metzingen. Efter en knackig start får bolaget ett kraftigt uppsving då de kliver in som leverantör till nazistregimen. Företaget levererar uniformer till SA, SS, Wehrmacht och Hitler-Jugend. Efter andra världskriget börjar man tillverka herrkostymer.
  1925
  Norges huvudstad Christiania byter namn till Oslo den 1:a januari.
  1925
  Heinrich Himmler
  Rasforskningsinstitutet grundas i Tyskland.
  Himmler (1900-1945) grundar institutet för ras- och arvsforskning.
  Han blir även medlem i Nazist- partiet detta år.

  1929 Chef för Schutzstaffeln ( SS ).
  1930 Riksdagsledamot.
  1936 blev han statssekreterare i inrikesministeriet
  _,___och chef för hela Tysklands polisväsende.
  1943 Inrikesminister.
  1944 Chef för hemmaarmén.
  1926
  Danebrogen unika storlek 6-2-6 (14) på höjden och 6-2-10,5 (18,5) på längden ändras nu. Längden ökas till (14-18,5).
  1927
  G. Borglum
  Mount Rushmore.
  Gutzon Borglum börjar skulptera fram huvudena Washington, Jefferson, Lincoln och Roosvelt ur en klippvägg vid Mount Rushmore i South Dakota.
  1929
  Medellivslängden ökar med 6år i U.S.A.
  Under depressionens mörkaste år 1929 - 1933 råder det torka och matbrist, människor svälter. Märkligt nog så i samband med detta ökar medellivslängden i U.S.A.

  Näringsforskare vid Cornell University upptäcker att om man drastiskt skär ner hur mycket djur får äta så lever dem längre, mycket mycket längre. Om 80år kommer Universitetet i Washington gå i bräschen på forskning inom detta område. IGF-1 Insulin-like growth factor, som lär vara en förutsättning för cancer eftersom när cancer bildats så stimulerar IGF-1 tillväxten av cancercellerna. IGF-1 - värdena förbättras avsevärt genom fasta.

  Citat Dr Annika Dahlqvist: Bildningen av IGF-1 i levern stimuleras av insulin, vilket frisätts beroende på blodsockernivån. Kolhydratintag (socker och stärkelse) göder alltså cancer. Utan IGF-1 kan cancer inte existera. Cancerceller kan inte omsätta fett eller protein, de är helt beroende av glukos (socker).
  1929
  Elma Elma Gardner Pem Farnsworth
  Första TV- bilderna på en människa.
  Det är uppfinnaren Philo som överraskar. Han använder sin fru Elma till experimentet. Eftersom det kommer dröja några år innan TV kommer in i stugorna hos gemene man så går händelsen obemärkt förbi.
  1929
  Tintin debuterar som seriefigur den 10:e januari i albumet Tintin i Sovjet.
  1929
  Världsutställning i Barcelona blir ett fiasko, Kataloniens invånare kommer att få betala av detta i åratal genom att sätta ett extra frimärke på breven.
  1929
  Kungariket Jugoslavien uppstår.
  Alexander upprättar en kunglig diktatur. Samtidigt döper man om Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike till Jugoslavien (jug=syd).
  1930
  Planeten Pluto upptäcks.
  1906
  Trotskij
  Trotskij utvisas från sovjetunionen till Turkiet
  Senare så mördar Frank Jackson, Trotskij med en ishacka i hans hem i Mexico. Trotskij avlider dagen efter och hans livvakter fångar Jackson som döms till 20års fängelse.
  1931
  New Delhi blir huvudstad i Indien den 10:e februari.
  1931
  Papillon döms oskyldigt till fängelse.
  Henri Charrière, kallad Papillon för sin fjärilstatuering på sitt bröst döms nu och fängslas. Han kommer senare att begå en bedrift som ingen annan lyckats med, att fly från djävuls ön.
  1932
  I jultomtens verkstad - Santa's Workshop
  Disney releasar en animerad kortfilm i serien Silly Symphonies. Denna kortfilm kommer vara given i de svenska hemmen på julaftons eftermiddagarna och år 2012 kommer The Walt Disney Company Nordic att klippa bort scener från detta tidsdokument.

  Saxen faller på en scen med en liten svart docka som skriker "mammy", en docka som med hjälp av en spindel skräms till permanentning och leksakernas parad till tomtesäcken direkt efter Noaks ark, eftersom resten av paraden innehöll bl.a. en docka som ansågs vara en nidbild av en jude.

  Disney vill anpassa traditionsenliga "Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul" från 1930-talet till 2000-talet, menar företaget.
  1932
  Paul von Hindenburg
  Valet i Tyskland.
  Hitler får stora framgångar i valet, mot sin vilja tvingas president Hindenburg (1847-1934) så småningom att utnämna Hitler till rikskansler. När Hindenburg avlider två år senare så väljs ingen ny president, den funktionen tillfaller Hitler då han blir hela Tysklands Führer.
  1933
  Gestapo (Geheime Staatspolizei) grundas.
  Göring grundar Gestapo, en spionkår i naziregeringens tjänst som kan arrestera och bestraffa utan rannsakning.
  1933
  Starten för Nissan.
  Jidosha-Seido Ltd. etablerades 1933 i Yokohama i Japan. Det var de två företagen Nikon Sangyo Co. och Totata Imono Co. som redan tillverkade bilmärket Datsun. 1934 tar Nihon Sangyo över det fulla ägandeskapet av företaget och döper om det till Nissan Motor Co., Ltd. 1935 rullar de första mindre Datsun personbilarna ut från fabriken i Yokohama. Produktionen av Nissan bilar, lastbilar och bussar till de större marknaderna tar sin början.
  1934
  Riksdagsbranden i Berlin
  Marinus van der Lubbe, nederländsk murargesäll och kommunist, som anlade riksdagshusbranden i Berlin förra året, avrättas nu den 10:e januari. Det sägs att nazisterna hade fått reda på hans planer och hjälpte honom i hemlighet. Nu förklaras branden vara ett verk av kommunister.
  1934
  Edward VIII
  Edward VIII tillträder som kung av Storbritannien.
  1934
  Jugoslaviens kung Alexander mördas under ett statsbesök i Frankrike den 9:e oktober av en medlem i den kroatiska extremiströrelsen Ustasja (Ustasa).
  1934
  Ernst Röhm
  "De långa knivarnas natt".
  Hitlers utrensningsaktion mot SA (lett av stabschefen Ernst Röhm) den 30 juni, kommer efter månader av intriger i partitoppen. Hitlers närmaste män övertygar honom om att Röhm och SA utgör en fara. Himmler har med sin närmaste man Heydrich gjort upp dödslistor över SA männen som skulle avrättas, detta verkställs nu. Dödandet avslutas den 2 juli och offentliggörs den 13:e

  Några av de mördade:
  Schmid - SA-kommendant.
  Ernst Röhm - Stabschef.
  Edmund Heines - Obergruppenführer.
  Kurt von Schleicher
  Gregor Strasser
  1937
  General Franco inleder sin flottblockad.
  Flottblockaden som berör den spanska kusten inleds den 28:e november detta år.
  1938
  Adolf Hitler
  Tyske rikskanslern Adolf Hitler (1889 †1945) tar befälet över den tyska krigsmakten den 4:e februari.
  1938
  Howard Robard Hughes Jr
  Jorden runt på...
  I juli månad flyger Howard jorden runt på 3 dagar, 19 timmar och 17 minuter.

  Filmatiserad: År 2004 kom filmen The Aviator, som är en biografi om Hughes, med Leonardo Dicaprio i huvudrollen.
  I den animerade filmen "Upp", producerad av Pixar Animation Studios, stöter man på karaktären Charles Muntz och källan till karaktären är Howard Hughes
  1939
  Per Albin Hansson
  Sveriges, Danmarks och Norges utrikesministrar träffas
  1939 förklarade sig Sverige 3 september genom statsminister Per Albin Hansson genast neutralt, vilket berömdes som "skötsamt" av den tyske utrikesministern Joachim von Ribbentrop.
  1939
  Weston A.PriceB
  Boken Nutrition and Physical Degeneration releasas
  Tandläkaren Weston (1870 †1948) drar tillsammans med sin fru till jordens avkrokar och besöker primitiva befolkningar. Weston försöker ta reda på varför dessa befolkningar är så mycket friskare än västvärldens befolkningar. Han upptäcker att de som inte kommit i kontakt med socker och det vita mjölet har den bästa munhälsan trots utebliven tandborstning! Resorna och upptäckterna beskrivs i boken.
  1939
  Sigmund Freud
  S. Freud (1856-1939) avlider.
  1940
  Christian Günther
  Sveriges, Danmarks och Norges utrikesministrar träffas
  Mötet sker i Köpenhamn och de uttalar officiellt sina länders neutrala hållning och önskan om att hålla sig utanför det pågående andra världskriget. Det är nu bara en och en halv månad kvar till Danmark och Norge kommer att invaderas av Tyskland.
  1941
  Kosovo införlivas med Albanien
  Detta leder till fördrivning av serber från Kosovo.
  1942
  Japan förklarar krig mot Nederländerna den 11:e januari och invaderar Nederländska Indien.
  1943
  Friedrich Paulus
  Tyska trupper, under general Friedrich Paulus , kapitulerar i Stalingrad den 2:a februari.
  1943
  Stalin Roosvelt och Churchill
  Mötet i Teheran i november månad. Stalin menar att Sovjetunionen får bära den tyngsta bördan i kriget. Stalin får löftet att en västlig front mot Tyskland ska öppnas på våren -44.

  1945
  De allierades stora bombning av Dresden inleds den 14 februari.
  1945
  Ernst Wigforss
  Beveridgeplanen.
  Under krigstiden har man utarbetat en plan för efterkrigstiden, Ernst Wigforss har lett detta arbete som går ut på att bibehålla de höga skatterna för att styra om från militära satsningar till den svenska välfärden.
  1945
  JOSIP "TITO" BROZ
  Tito tar makten i Jugoslavien
  Detta sker efter andra världskrigets slut. Det nya Jugoslavien får en federal struktur med sex delrepubliker: Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien. De flesta delrepublikerna har en blandad befolkning bestående av de olika etniska grupperna. Bara Slovenien får en i stort sett homogen befolkning.
  1945
  Monarkin Jugoslavien utropas som republik den 29: nov.
  1947
  Indien delas och Väst- och Östpakistan föds.
  Muslimer vill inte vara en minoritet i ett hinduisk stat, så nu bildas länderna Västpakistan och Östpakistan. Stora flyktingströmmar åt båda hållen.
  Hinduer flyr ut från Pakistan
  Muslimer flyr ut från Indien.
  1947
  Dödahavsrullarna hittas.
  Dessa 2000 år gamla skrifter hittas av en herdepojke i Qumran. Senare har man funnit skrifter i ytterligare tio grottor och det kommer att dröja 54 år innan dessa är översatta.
  1947
  George Marshall
  Marshallhjälpen klubbas igenom.
  Man vill hjälpa till med återuppbyggandet av europeiska stater efter andravärldskrigets förödelse. Sovjetunionen förbjuder sina sovjetiserade stater att ta emot hjälpen.
  1948
  Israel
  Republiken Israel utropas.
  President blir Chaim Weizmann. Landets består av östra Galiléen, Jaffa-Haifa och Negevöknen, detta kommer snart att ändras.
  Tillbaka till 1800- talet.
  1948
  Kim II Sung
  Korea delas permanent vid den 38:e breddgraden.
  I den Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) utropas Kim II Sung till deras ledare. Om två år kommer nordkoreanska trupper att gå in i Sydkorea och vips så har vi det som kommer att kallas för Koreakriget.
  1949
  Folke Bernadotte
  F. Bernadotte mördas.
  Direkt efter att republiken Israel utropats så anfaller grannländerna landet. F. Bernadotte försöker medla fred men mördas av den judiska Sternligan.
  1951
  Säffle får stadsrättigheter (de sista som delas ut i Sverige) den 1:a januari.
  1951
  Förenta nationernas högkvarter i New York invigs den 8:e januari.
  1952
  Fulgencio Batista
  Batista tar makten på Kuba.
  Översten blir nu diktator. Det är nu som motståndsrörelsen grundas med Fidel Castro i spetsen.
  1952
  Evita
  Evita avlider.
  Evita blev 1946 Argentinas "first ladie" då hennes man Juan Perón blev president. Hon var den argentiska fackförenings- rörelsens ansikte utåt.
  1953
  Bullens Pilsnerkorv
  Alvestaepedemin 90 svenskar dör
  Under juni månad bryter salmonellautbrottet ut. Det sprids via förorenade charkvaror och kött från slakteriet i Alvesta. Över 4000 sjukhussängar ockuperas och 90 människor dör.

  Slakterihygieniska normer skapas och för att vinna tillbaka köttindustrins förtroende föds "Bullens Pilsnerkorv" som pryds av kändisen Erik Berglund.
  1953
  Josef Stalin
  Josef Stalin avlider.
  Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili avlider den 5 mars i hjärnblödning.
  1953
  Nikita Chrusjtjov
  Nytt kollektivt ledarskap i Sovjetunionen.
  Efter Stalins bortgång så prövas ett kollektivt ledarskap med Nikita C. (partisekreterare) och Malenkov (statschef). Nikita kommer att överta makten mer och mer.
  1954
  Kalles Kaviar
  Fabrikschef Gunnar Stensby köper receptet på mildrökt kaviar av en gårdfarihandlare för 1000SEK år 1950, fyra år senare har vi Kalles Kaviar, smörgåspålägg i tub. Pojken på tuben heter Carl Ameln och är släkt i rakt nedstigande led med bröderna Ameln, som grundade Abba 1838.
  1955
  Albert Einstein
  A. Einstein (1879-1955) avlider.
  Citat:Det finns två saker som är oändliga: universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker.
  1958
  Den 1:a februari skjuts USA:s första satellit upp.
  1958
  Rune Elmqvist utvecklar pacemakern.
  1958
  Milutin Milankovic
  Milutin Milankovic avlider.
  Milutin räknade fram på 20-talet att jorden snurrar inte likadant runt solen, dragningskraften från månen, Jupiter, Saturnus och de andra planeterna påverkar jordens bana, form (rund och oval) och lutning. Jorden går in i olika Milankoviccykler.
  Tillbaka till 1:a istiden
  1959
  Fidel Castro
  F. Castro tar makten på Kuba.
  Han har sedan 1952 fört gerillakrig mot Batista som nu störtas. Castros jordbukspolitik skrämmer USA som nu stoppar sin sockerimport från Kuba och därmed skapas en konflikt.
  1960
  E.T.A. grundas.
  Den underjordiska organisationen ETA, Euskadi ta Askatasuna (Baskien vårt fosterland och vår frihet), bildas nu av unga baskiska studenter som en direkt reaktion på Franco- regimens förtryck. Studenterna kräver, att en oberoende baskisk stat ska upprättas, med baskiska som sitt officiella språk. Sin första våldsamma aktion utför ETA 1961. Man sökte få ett tåg med Franco- anhängare och veteraner från den nationalistiska sidan i inbördeskriget att spåra ur på väg till San Sebastian där en fest skulle hållas. Attentatsförsöket misslyckades.
  1961
  Wiener Gipfeltreffen i Wien.
  President Kennedy möter Nikita Chrusjtjov i Wien. Chrusjtjov kräver en lösning på konflikten i Tyskland, samt ett erkännande av DDR. Kennedy motsätter sig detta, då ett sådant erkännande skulle hota Västberlins existens. Efter ett möte fyllt av hot så förklarar Chrusjtjov att USA bör förbereda sig på krig, likaså Sovjetunionen.
  1962
  Cristiaan Banard
  Den första "lyckade" hjärttransplantationen.
  Christiaan Barnard, sydafrikansk läkare genomför den 2:a januari den första lyckade hjärttransplantationen på en människa.
  1962
  Hans Karlsson utvecklar rullbältet för bilar.
  1962
  Kubakrisen
  Amerikanska spaningsplan upptäcker att man håller på att montera ihop sovjetiska avfyrningsramper för kärnvapen på ön. Kennedy svarar med flottblockad mot Kuba. Nikita C. ger efter. Ramperna demonteras. Händelsen räknas som kallakrigets höjdpunkt.
  1963
  Martin Luther King
  J have a dream.
  M. Luther King håller sitt tal om I have a dream i Washington.

  Händelser:
  1950- talet Han inleder en icke- våldskampanj.
  1963 Anför jättemarschen till Washington D.C. för Civil rights.
  1964 Fredspriset
  1968 Skjuts till döds på sin hotellbalkong i Memphis.
  1961
  Kosovo upptas i den Jugoslaviska federationen som provins.
  1963
  Kostcirkeln ser dagens ljus i Sverige
  Den första officiella kostcirkelmodellen kommer ut nu, sedan Statens institut för folkhälsan har utrett frågan om vilken modell som var mest lämplig för Sverige. Britt-Marie Dahlin kläcker idén till tallriksmodellen 1979.

  Tallriksmodellen visar proportioner mellan olika ingredienser i en lunch eller middag.
  Matcirkeln grupperas livsmedel så att de som har liknande näringsinnehåll ingår i samma grupp. 1991 bytte kostcirkeln namn till matcirkeln. Den fick också ett tillägg till den tidigare uppmaningen att äta varierat - välj fettsnålt och fiberrikt!
  1964
  Tonkinbuktsintermezzot - Startskottet till Vietnamkriget
  Den 4 augusti, sägs det, att ett antal nordvietnamesiska torpedbåtar helt oprovocerat angripit amerikanska krigsfartyg vid Tonkin-bukten på internationellt vatten. USA's kongress aktiverar den s.k. Tonkin- resolutionen vilket ger president Lyndon B. Johnson fullmakt att vidta nödvändiga åtgärder och det kommer inte dröja länge förrän bomberna faller över Nordvietnam.
  1965
  LZ X-ray
  Slaget vid la Drangdalen i Vietnam
  Slaget står mellan USA- och den nordvietnamesiska armén (ink. FNL) från den 14:e till 18:e november kring två landningszoner nordväst om Plei Me i det centrala höglandet i Sydvietnam. Krigshandlingen är en av de första och största mellan amerikansk trupp och nordvietnamesiska trupper. Operationen som går under operationsnamnet "Silverbajonett" sjösätts den 23:e oktober och en nyhet här är att USAs luftburna trupper släpps av via helikopter. Slutresultatet av slaget blir 240 amerikanska och 1771 vietnamesiska soldaters liv.

  För mer fakta: lzxray.com
  Filmatiserad: We were only soldier med Mel Gibson (2002)
  1967
  Sexdagarskriget.
  Israel krossar Egypten, Jordanien och Syrien. Palestina, Golanhöjderna, Jerusalem, Gazaremsan och Västbanken ockuperas.
  1967
  Che Guevara
  C. Guevara avrättas.
  Castros stridskamrat C. Guevara avrättas i Bolivia.
  1968
  Bankomaten inrättas i Sverige.
  1968
  Alexander Dubcek
  "Pragvåren".
  A. Dubcek slår om sin reformlinje vilket strider mot Moskvas direktiv. Morgonen den 21:e augusti invaderas Prag av 230.000 Warszawapaktsoldater under sovjetisk ledning, en operation som tar ett par timmar och orsakar 72 pragbors död.
  1971
  Bangladesh föds.
  Östpakistan bryter sig loss från Västpakistan med Indiens hjälp och bildar landet Bangladesh.
  1973
  Yom Kippur- kriget.
  Libyen höjer priset på sin olja och kort därefter följer arabländerna efter,
  3$per fat- 1973 till 30$ per fat- 1980. OPEC- länderna använder nu oljan som vapen mot U.S.A. Orsaken till detta är västvärldens stöd till Israel.
  1974
  Thomas L. Cleave
  Boken The Saccharine Disease releasas
  Läkaren Thomas Cleave (1906 †1983) noterar hur nya sjukdomar som fetma, diabetes, hjärtsjukdomar, karies, förstoppning, magsår, blindtarmsinflamation etc. dyker upp på löpande band och att dessa blir mer och mer vanligare i västvärlden. Cleave ser sambandet där den nya maten drar fram drar också de nya sjukdomarna fram. År 1955 upptäcker han sockrets och det vita mjölets negativa påverkan på mänskligheten och börjar göra noteringar, dessa sammanfattas i boken.
  1974
  Provinsen Kosovo jämställs med Jugoslaviens republiker.
  Detta skapar upplopp år 1981 vilket slås ner brutalt av den serbiska regimen.
  1975
  ABBA
  En av popmusikens största låt tar form.
  På Viggsö i Stockholms skärgård knåpas nu en av pophistoriens största hit ihop. "Dancing Queen" blir 3.51 min pure magic och nästa år kommer den att ta världen med storm.

  Låten kommer att betraktas som en "perfekt uppbyggd hit". Trumstycket i låten "Rock your baby" av George McCrae från 1974, inspirerade ABBA och har i modifierad form tagits med i "Dancing Queen".

  Om 7 år kommer popgruppen ABBA att ta en paus, år 2013 har de fortfarande inte gått samman.
  1976
  Första kommersiella flygningen med Concorde den 21:e januari.
  1978
  Kina tillåter den 11:e februari litteratur av Aristoteles, Shakespeare och Dickens.
  1978
  Flygande Jacob gör entré
  Maträtten Flygande Jacob kommer från dess upphovsman, Ove Jacobsson, som var verksam inom flygfrakt. Receptet publicerades första gången i Allt om mat 1976.
  1979
  U.S.A. erkänner folkrepubliken Kina.
  1980
  Jugoslaviens president Josip Broz Tito avlider..
  1980
  Solidaritet, Östeuropas första oberoende fackförening bildas.
  Strejker vid de baltiska varven kulminerar i bildandet av fackföreningen.
  1981
  Attentat mot U.S.A President Ronald Reagan den 30:e mars utanför hotell Washington DC
  1982
  U 137 går på grund i Karlkronas skärgård.
  Detta sker den 27:e oktober i Karlskrona skärgård. Många turer inleddes nu och den 6:e november så bogserades ubåt 137 ut till territorialgränsen där den formellt överlämnades. Den ryske flottiljchefen tackade för överlämnandet och tillade -på återseende!
  1982
  Ny personvagn presenteras av Volvo. Modell 760 kostar i basutförande 99.200SEK och tillverkas i 10.000 exemplar detta år.
  1982
  Operation "Norrsken" inleds den 1:e mars
  23.000 man inkallas till en av de största militärmanövrerna i Sverige sedan andra världskriget.
  1982
  Milka Planinc
  Milka Planinc blir den 16:e maj ministerpresident i Jugoslavien. Hon blir därmed den första kvinnan i spetsen för en regering i det kommunistiska östblocket
  1982
  IFK Göteborg vinner UEFA-cupen
  1982
  Morgonen den 14:e juni vaknade människorna runt Växjö upp till snötäckt mark med en tempratur på 0 grader, detta väderfenomen har inte inträffat på 100år enl. SMHI
  1983
  Maurice Bishop
  Maurice Bishop avrättas i Grenada.
  Vid en statskupp 1983 mördas landets ledare, premiärministern Maurice Bishop. Sex dagar senare så landstiger amerikanska trupper på Grenada för att återställa ordningen.
  1984
  Fettskräck
  Fettskräcken slår till world wide
  I mars 1984 publicerar media ut fettskräcken. TIME skriver... Cholesterol is proved deadly, and our diet may never be the same. Olika läger kring vad som är sanning bakom kolesterolen kommer att gräva ner sig i sina respektive skyttegravar för att delta i ett långt faktakrig.
  Uffe Ravnskov kommer att år 2008 utge boken "Fett och kolesterol är hälsosamt!" där han skriver följande...
 • att kolesterol inte är ett dödligt gift, utan en molekyl som är helt oumbärlig för att våra celler ska kunna fungera normalt?
 • att högt kolesterol skyddar dig mot infektionssjukdomar?
 • att din lever producerar tre till fyra gånger mer kolesterol än vad du äter?
 • att denna produktion ökar när du äter för lite kolesterol och minskar när du äter mycket?
 • 1985
  British Telecom meddelar att de ska avskaffa de klassiska röda telefonkioskerna.
  1986
  Sveriges statsminister Olof Palme mördas i Stockholm.
  1987
  Glasnost (öppenhet) och perestrojka (omstrukturering).
  Dessa nya begrepp för Michail Gorbatjov in i den sovjetiska politiken.
  1989
  George H.W. Bush
  George H.W. Bush (1989-1983) väljs till president i U.S.A
  1988
  Margaret Thatcher blir brittisk premiärminister den 3:e januari och kommer att sitta längst av alla under 1900-talet.
  1988
  Världens största transport- flygplan Antonov 225 lyfter. "Mriya" eller "drömmen" som hon kallas har sex motorer och byggdes för att kunna flyga långa sträckr med extremt tung last, som exempel den ryska rymdskytteln Buran. AN-225.
  1988
  Satans verserna utkommer.
  Salman Rushdie ger ut en bok vid namn Satansverserna, som väcker våldsam förbittring i rättrogna muslimers led, eftersom den betraktas som en hädelse mot islam. Året därpå utfärdar ayatollah Khomeini en fatwa över Rushdie, vilket innebär att denne är lovligt byte för var och en som vill hämnas hans ord om Koranen.
  Muren raseras i Berlin, den mest konkreta symbolen för klyvningen mellan den diktatoriska planhushållningens värld i öster och den bullersamma marknadsekonomiens värld i väster.
  1989
  Jugoslaviens inflation ligger nu på 2700 %.
  1989
  En revolutionär skara gammalkommunister tar Gorbatjov tillfånga i augusti och bereder sig att återföra Sovjetunionen till vad det nyligen var. Jeltsin handlar snabbt och rådigt, revolutionen misslyckas, ledarna sätts i fängelse, kommunistiska partiet upplöses.
  1991
  Vatikanen upphäver sin kättardom över Gallileo Galilei. Jorden går alltså runt kring solen även för fromma katoliker.
  1992
  Vatikanen erkänner Kopernikanska teorin.
  Vatikanen erkänner kyrkans missgrepp vad det gäller Galileo och den Kopernikanska teorin.
  Tillbaka till Claudius Ptolemaios (170 e.Kr).
  1992
  EG erkänner den 15:e januari Kroatien och Slovenien som självständiga nationer.
  1992
  1900- talets näst värsta konflikt bryter nu ut.
  Kriget i Bosnien- Hercegovina bryter ut i april. Det kommer att kosta 200.000 människoliv samt skapa en flyktingström på 2.5milj. människor.
  Ett krig där allianser mellan parterna växlas snabbt, även strider inom parterna förekommer exempel på detta är muslimen Fikret Abdic som allierar sig med bosnienserber mot andra muslimer (bosnjaker).
  1992
  Marginalräntan i Sverige höjs till 500%
  Den 16-17 september är dramatiska dagar då en rad valutor är i gungning, räntorna höga, centralbankerna intervenerade i marknaden. På kvällen den 16 september lämnar Storbritannien det västeuropeiska valutasamarbetet, pundet flyter. Den 17 september ger också italienarna upp och låter liran flyta. Riksbanken försöker försvara den Svenska kronkursen genom att höja sin styrränta och sätter kortsiktigt marginalräntan till 500% vilket dock är verkningslöst och man tvingades därför att släppa kronans fasta växelkurs och göra växelkursen rörlig.
  1993
  Tjeckoslovakien sönderfaller i Tjeckien och Slovakien.
  1993
  FN tar beslut om att inrätta en internationell krigsförbrytartribunal i Haag.
  1994
  Himmelska fridens torg i Kina.
  ca. 3000 människor sjuts till döds under fredliga demonstrationer 4:e juni.
  1994
  Mänsklig kedja mot Sovjetunionen.
  Den 23aug bildar befolkningen i baltikum en mänsklig kedja som sträcker sig genom Estland, Lettland och Litauen. Deras krav, självständighet från sovjetunionen.
  1995
  Jordbävning den 17:e januari i den japanska staden Kobe, över än 5000 personer omkommer.
  1995
  Daytonavtalet skapas.
  I korthet är avtalet en klump gamla fredsplaner som nu dammas av. Man beslutade bl.a. att en hög representant skulle tillsättas så att de civila delarna i avtalet kunde övervakas, mannen för detta jobb blir nu Carl Bildt.
  1998
  Femkronorssedeln försvinner.
  Konstnären Eric Palmquist satte sin prägel på femkronorssedeln som utgavs under åren 1965-1981. Porträttet föreställer den svenske kungen Gustav Vasa (1496 †1560). Den 31 december 1998 förklaras sedeln ogiltig.
  1998
  Francois Mitterand avlider den 8:e januari.
  2000
  Öresundsbron öppnar 1 Juli
  Bygget påbörjades den 18 oktober 1995. Svedab har till uppgift att driva och underhålla landsanslutningarna och se till att lånen för byggandet är återbetalade senast 2040.
  2001
  11 september-attackerna
  En serie flygattacker drabbar U.S.A.
  2st plan flyger in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York.
  1st plan flyger in i USA:s försvarshögkvarter Pentagon.
  Ca. 3000 människor omkommer.
  2003
  Jugoslavien upplöses den 4:e februari och ersätts av statsförbundet Serbien och Montenegro.
  2003
  Värmevåg i Europa dödar tusentals människor denna somar.
  Uppmätta temperaturer:
  40.4°C Tyskland, Roth.
  38.1°C Kent, England 907 döda.
  40.0°C Större delar av Italien, ca 2000 döda.
  - °C Frankrike ca 10.000 döda.
  2004
  Tsunami dödar 220.000 människor.
  Klockan 08:16 lokal tid så skakas Syostasien av en jordbävning som når 9 på richterskalan. Den triggar igång en tsunamni som vållar totalförödelse i bl.a. Banda Ache där 100.000 människor får sätta livet till. Bland de dödade så fann man 543 svenska medborgare (merparten i Thailand), om ett år så kommer det fortfarande saknas 17st svenskar. 16st svenska barn kommer hem utan föräldrar. Tsunamin går flera varv runt jorden innan den mattas av.
  2005
  Detta år får en extra "skottsekund".
  När klockar i Greenwich London är 23:59:59 övergår den till 23:59:60 innan den rullar över till 00:00:00. Anledningen är att den första skottsekunden på sju år stoppas in för att vår tideräkning ska gå i takt med jordens rotation. Nästa år som förlängs med 1 sekund är 2008.
  2005
  www.Bila i Europa.se startas upp.
  Då avsaknaden av svenska webbsidor som berör ämnet bilsemester är stort, så skapas denna webbsida. Läget kommer snart förändras.
  2006
  Pluto ej längre planet.
  Prag: Torsdagen den 24 aug så tas beslutet att med bakgrund av att Pluto är mindre än jordens måne, så ska Pluto fr.o.m. nu heta dvärgplanet eller liten planet.
  2008
  Jordskalv skakar om södra Sverige.
  1904 Epicentrum Oslofjorden 5,5
  2004 Epicentrum Kaliningrad 4,0. Efterskalvet 5,3 kändes även i Sverige.
  2008 Epicentrum 18 km öster om Malmö på 18km djup 4,7 på Richterskalan. Efterskalv ?
  2008
  Finanskris
  Den värsta finanskrisen presenterar sig i världshistorien
  September och oktober 2008 var den värsta finanskrisen i världshistorien, inklusive den stora Depressionen, uppger Ben Bernanke (specialstuderat stora depressionen) i ett dokument inlämnat till de amerikanska myndigheterna där det även står att läsa att av de 13 viktigaste finansinstitutionerna i USA så riskerade 12 att falla inom en till två veckor.
  3858
  Donatis komet når jorden.
  Senast den hälsade på oss var år 1858.
  8000
  Mänsklighetens sista dagar.
  Forskare har kommit fram, via statistiska fakta grundat på den ständiga evolutionsprocess allt utsätts för här på jorden, att mänsklighetens tid kommer att ta slut ungefär här. Vår tid (början på 2000- talet) kommer troligtvis bli ihågkommen som "Plastpåsarnas tid". Arkeologer har fram till år 4000 funnit mycket rester av plastpåsar från denna tid.
  10759
  Guinness leasingkontrakt går ut idag den 24 september
  Arthur Guinness investerade 100 pund på ett nedkört bryggeri i Dublin St James's Gate.
  12000
  Jordens nordpol pekar nu mot stjärnan Vega.
  50 milj.
  Ett nytt Pangea håller på att bildas.
  Skåne befinner sig rent geografiskt ungefär där en stad fanns som hette Moskva. Afrika har nu nått Europa, d.v.s. Medelhavet är borta.

  Sidan skapad 05-12-31 | Sidan uppdaterad 14-12-25 |